Wnaeth nhw beth?!!!!

Roeddwn i’n siarad â’m brawd-yng-nghyfraith neithiwr, ac ar ôl chwarddason ni am ben yr ateb ystyriol ac yn cysuro’m Mam i’r cyfoes cyflwr o’m iechyd meddyliol, “Well it’s your own fault Peggi, isn’t it?! You’ve made your bed now you have to lie in it.” …..

Ffŵy. laughing smilie

….siaradon ni am Tsieina a’u polisi yn chwifio baner nhw. Dywedais i wrtho fe’r ffordd y teimlais i amdano fe a chytunodd e. Ond, aeth e ymlaen i ofyn: “Wnest ti weld yr hyn digwydd yn San Francisco?” (Stori SF Gate)

“Na.”

“Wel,” meddai “Roedd gwrthdystwyr yn cadwyno eu hunain i’r llysgenhadaeth. Roedd dwy bobol ar y to. Roedd un yn helpu’r arall pwy oedd yn gwneud ‘mock hanging’. Roedd hi’n crogi o’r to a thorion nhw’r rhaff (y Tsieineaidd), neidiodd hi ac roedd hi’n brifo.”

“Beth!?!”

“Do. Torason nhw’r rhaff achos nhw’n siarad ‘mae hon gwlad gyfreithlon ac roedd hynny act anghyfreithlon.”

Siaradodd Defa Tong, siaradwr i’r Gonsyliaeth Tsieineaidd (yn ôl i’r Gate):

“Their action is really a violation and an infringement of Chinese sovereignty,” he said. “This is unbearable to any country, to any people.”

Wel, dych chi’n gwybod beth? Dw i’n credu y gallai’r datganiad diwethaf ‘na fod cymhwyso i wahardd pobol o’n chwifio baner, iawn?

Yn erthygl arall, mae KFSM News yn dweud: “China has been condemning the demonstrations as unfair attacks aimed at tarnishing the Olympic games.”

Mae e’n dangos i fi bod nhw’n gwneud eu cyfran nhw o darneisio’r Gemau Olympaidd. Dim i sôn am iawnderau dynol. Ac eto, maen nhw’n ‘get away with it’. Pam? Wel, mae rhai pobol yn meddwl llafur rhad yw’r rheswm. Maen nhw’n gwneud popeth. Dim iawn, ond gwnân.

Fel dywedodd fy mrawd-yng-nghyfraith wrtha i: “I can’t buy anything here that is not made in China any more. I hate it, not only is the stuff garbage but I hate the idea that I must give my money to China. But they are giving us no choice now.”

Mae sylwebaeth drist pan mae nation gyda record iawnderau dynol mor gwael na Tsieina yn alwad y cynigion. unhappy smilie

5 thoughts on “Wnaeth nhw beth?!!!!

  1. A bod yn deg, os rwyt ti’n darllen y stori’n astud, yr unig person i gyhuddo nhw o dorri y rhaff yw’r protestiwr ei hunan. Dwi ddim yn amddiffyn record Tsiena, ond rydw i wedi dysgu o’m blynyddoedd yn y byd newyddion nad y pobl mwyaf trustworthy yw protestwyr.

  2. Ydy. Ond hefyd mae hi’n dweud bod yr heddlu yn ymchwilio’r hawl. Hefyd, roedd yr newyddion lleol yn cyfweld y ‘security guard’ Tsieineaidd. Fyddai e ddim yn siarad i hynny.

    Dw i ddim yn credu rhywbeth dim ond achos bod i’n darllen e. :O)

  3. ‘sai’r gemau olympaidd yn cael eu cynnal yn y dd.u. neu yn u.d.a., mae’n siwr byddai uhrhyw brotest yn cael ei cadw mewn rhyw barc ymhell o unrhywbeth ac o unrhyw camera teledu a thu ôl i weiar bigog ‘fyd. rhywbeth y gall pob llywodraeth gytuno yn ei gylch: mae pawb yn casáu protestwyr.

  4. ga’ weud hefyd bod hi’n wych yn nhy^b i bod tsieina yn cynnal y gemau olympaidd. ‘swn i’n byw dan amgylchiadau mor anodd â llawer yn tsieina byddwn i’n gwerthfawrogi’r cyfle i gael tipyn o barti.

  5. Wel, dw i’n dal meddwl bod e’n eu reit nhw i brotest. Ond rhaid i fi ddweud bod e’n ymddygiad dros ben llestri gan y protestwyr. Mae rheithgor yn dal mas am y rhaff. Whether the protester was right or wrong in her behaviour, if the rope was cut it was wrong and should be punished. There were other ways to remove her from the building. Mae protestwyr wedi bod yn arestio i’u darn nhw.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s