Da Iawn Nicole!!!!

Mae Nicole Cooke yn ennill y Fedal Aur. Athletwr Cymreig cyntaf ers 1972 ennill medal Olympaidd yw hi. Rhywsut dyw ‘da iawn’ ddim yn dangos digon! A hefyd mae hi’n ennill y 200fed fedal i’r D.U. (Roedd tywydd ofnadwy hefyd.)

Llongyfarchiadau i chi Nicole!

Gwefan Nicole
Wikipedia

Wnaeth nhw beth?!!!!

Roeddwn i’n siarad â’m brawd-yng-nghyfraith neithiwr, ac ar ôl chwarddason ni am ben yr ateb ystyriol ac yn cysuro’m Mam i’r cyfoes cyflwr o’m iechyd meddyliol, “Well it’s your own fault Peggi, isn’t it?! You’ve made your bed now you have to lie in it.” …..

Ffŵy. laughing smilie

….siaradon ni am Tsieina a’u polisi yn chwifio baner nhw. Dywedais i wrtho fe’r ffordd y teimlais i amdano fe a chytunodd e. Ond, aeth e ymlaen i ofyn: “Wnest ti weld yr hyn digwydd yn San Francisco?” (Stori SF Gate)

“Na.”

“Wel,” meddai “Roedd gwrthdystwyr yn cadwyno eu hunain i’r llysgenhadaeth. Roedd dwy bobol ar y to. Roedd un yn helpu’r arall pwy oedd yn gwneud ‘mock hanging’. Roedd hi’n crogi o’r to a thorion nhw’r rhaff (y Tsieineaidd), neidiodd hi ac roedd hi’n brifo.”

“Beth!?!”

“Do. Torason nhw’r rhaff achos nhw’n siarad ‘mae hon gwlad gyfreithlon ac roedd hynny act anghyfreithlon.”

Siaradodd Defa Tong, siaradwr i’r Gonsyliaeth Tsieineaidd (yn ôl i’r Gate):

“Their action is really a violation and an infringement of Chinese sovereignty,” he said. “This is unbearable to any country, to any people.”

Wel, dych chi’n gwybod beth? Dw i’n credu y gallai’r datganiad diwethaf ‘na fod cymhwyso i wahardd pobol o’n chwifio baner, iawn?

Yn erthygl arall, mae KFSM News yn dweud: “China has been condemning the demonstrations as unfair attacks aimed at tarnishing the Olympic games.”

Mae e’n dangos i fi bod nhw’n gwneud eu cyfran nhw o darneisio’r Gemau Olympaidd. Dim i sôn am iawnderau dynol. Ac eto, maen nhw’n ‘get away with it’. Pam? Wel, mae rhai pobol yn meddwl llafur rhad yw’r rheswm. Maen nhw’n gwneud popeth. Dim iawn, ond gwnân.

Fel dywedodd fy mrawd-yng-nghyfraith wrtha i: “I can’t buy anything here that is not made in China any more. I hate it, not only is the stuff garbage but I hate the idea that I must give my money to China. But they are giving us no choice now.”

Mae sylwebaeth drist pan mae nation gyda record iawnderau dynol mor gwael na Tsieina yn alwad y cynigion. unhappy smilie