Arian? Beth Arian?

Does dim arian ‘da fi. Pam? Achos…..

Dw i ddim yn cwyno fel arfer. Ond pob nawr ac eto rhaid i fi gwyno am rywbeth bod i’n meddwl chwerthinllyd.

Dw i’n ceisio dim i gymharu’r UD a’r DU. Dw i ddim yn credu bod e’n deg i gymharu lleoedd – da a drwg yw pob lle. Ond rhaid i fi ddweud bod Cymru yn mor ddrud na Galiffornia. Ie, mae hynny yn gywir – mwy costus. Ond dim i bethau fel bwyd neu dai. Mae e’n bethau bach – trwydded gyrrwr, er enghraifft.

Mae trwydded gyrrwr Califfornia ‘da fi. Felly rhaid i fi sefyll y hollol 9 llath; gyrru, theori a chanfod. Yn gyntaf, roedd rhaid i fi brynu DVD i’r prawf theori. Dim drwg; £10

Wedyn roedd rhaid i fi wneud cais i’r drwydded dros dro; £50 – tipyn bach anoddach i gymryd. Meddyliais i “Ocê, dylai e fod popeth. Nawr bydda i’n dysgu’r rheolau, cymra’r prawf, Bob yw eich ewythr chi!”

Ha! Dim ffordd! smilie

Nesaf, roedd rhaid i fi drefnlennu’r prawf theori; arall £30! Nawr, dw i wedi gwario bron £100 a dw i ddim wedi yn gweld y tu fas i’r adeilad DVLA hyn yn oed!

Hefyd, dych chi ddim yn trefnlennu’r prawf gyrru i’r un diwrnod fel prawf theori. Felly, rhaid i fi basio’r prawf theori gyntaf ac wedyn gwneud cais prawf gyrru. Tybed beth fydd hynny yn gostus. Arall £50, bydda i’n betio.

Mae e wedi bod yn dro hir ers cymraf i’m prawf gyrru. Felly, efallai bydd ffi arall nawr. Ond yng Nghaliffornia, talwn ni un ffi o $28 a dych chi’n gallu sefyll y prawf theori a’r prawf gyrru’r un diwrnod. Dych chi ddim yn prynu DVD naill ni – mae DMV (Department of Motor Vehicles) yn rhoi’r llyfrau i chi.

Sori, ond dw i’n meddwl bod y system ‘na yn llawer o fwy cyfleus ac effeithlon. Yma, mae e’n cymryd wythnosau i orffen y gwaith.

Rhatach yng Nghaliffornia hefyd.

One thought on “Arian? Beth Arian?

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s