Jyst Tipyn Bach Dros Y Ben

Ydyn ni’n cymryd pethau rhy bell?  Mae hon o Pennsylvania yn awgrymu’r ateb.  Mae dosbarth ysgol ym Philadelphia wedi dodi camerâu gwe i mewn gliniaduron myfyrwyr.  Maen nhw’n gallu dechrau’r camerâu yn bell (remotely) a thynnu lluniau o’r myfyrwyr (ac unrhywun arall tu mewn cyrhaeddiad). HEB hysbysiad, HEB gytundeb a HEB ganiatâd.  A gwaeth eto, rhoddwyd dim gwybodaeth y gallent/bydden wneud hyn!

Beth yw nesaf?  Camerâu yn pob cartref?  Yn pob ystafell?  Ar bob cornel?

Yn barod mae pawb yn moyn gwybod am yr hyn dych chi’n gwneud yn eich ystafell gwely a gyda phwy dych chi’n gwneud fe.  Pam?

Mae’n ddrwg yn y brifysgol nawr hefyd.  Eleni, achos mod i’n myfyrwraig tramor, rhaid i fi wneud gwaith papur arbennig os collaf ddosbarth, rhaid i fi riportio bob mis i’r llyfrgell a rhaid i’r brifysgol fonitor fy mhresenoldeb.  Wedyn, rhaid iddyn nhw anfon popeth i’r bobol UK Border.

Dw i’n deall yr angen diogelwch, mae’r llawer o bobol orffwyll, ofnadwy a gwydlon mas yna.  Mae Duw yn gwybod, fyddwn i ddim yn cerdded lawr stryd Califfornia ar ôl tywyll ar ben fy hunan erioed.  Dim diogel gwneud hynny os benyw ydych chi a dw i wedi bod cael fy nysgu am hwn ers plentyndod.    A dw i’n cyfaddef, dw i ddim yn gyfforddus cerdded ar ben fy hunan ar ôl tywyll yna chwaith. (Wel, chwarae teg, dim diogel gwneud hynny bellach os benyw ydych chi.)

Ond yn dweud hynny, rhaid i ni ysbïo ar bob agwedd o fywyd pobol?  Arbennig pan does dim rheswm gwneud?  Dim terfysgwyr yw o ran fwyaf o bobol.

Dw i ddim yn gallu helpu meddwl bod Reality TV wedi rhai dylanwad o’r holl o hwn.  Sa i’n hoffi Realty TV.  Dw i ddim yn mwynhau edrych ar bobol anhapus yn gweiddi ar ei gilydd.  Dw i ddim yn mwynhau gweld pobol yn cael eu hanafu, torri lawr ac yn dioddef dan o stress ofnadwy a chaledi.  Mae digon o ddioddefaint yn y byd heb grea mwy. A dw i ddim yn licio yn fod rhan o bob munud o’u bywydau chwaith! Mae digon o ddrama, stress ac anhawster yn fy hunan.

Does dim angenrheidiol i ddweud nid edrychaf ar lawer o deledu!

Ond mae rhaid llawer o bobol fwynhau’r fath ‘ma o beth achos nid allwch ddianc ohono fe. 

Efallai, rhy hen fasiwn dw i.  Ond dw i’n credu bod fy mywyd yw fy mywyd – dw i ddim yn moyn meddwl bod rhywun yn edrych arna i drwy’r amser.

Felly, dw i jyst gobeithio bod un dydd cyn i’r llyfr 1984 ddod realiti y bydd pawb yn dihuno a bydd ymddiried, preifatrwydd a bywyd cyn i fyd paranoid George Bush yn cael ei adnewyddu.  Yn drist, dw i ddim yn gafael llawer o obaith y bydd.

Darwin

Neithiwr, roedd rhaglen gorau yn darlledu enw Charles Darwin a’r Goeden Bywyd.  Cyflwynydd yw David Attenborough felly dych chi’n gwybod bod hi’n fendigedig!

Dw i ddim yn meddwl y byddai Christian Fundamentalists yn hoffi’r rhaglen felly dw i ddim yn gwybod y bydd hi’n darlledu yn America erioed.  Ond gobeithio.

Os fel, dw i’n siŵr y gwna llawer o bobol ddig ac mae llawer o bobol eraill yn hapus. Dw i’n gwybod y byddai’r bobol bod i’n nabod yn mwynhau’r rhaglen yn fawr.  Ond byddai’r gorsafoedd ddarlledu yn barod i agor y can abwydod ‘na yw cwestiwn arall.

Diddorol, devout Christian oedd gwraig Darwin, dywedodd David.  Roedd rhaid cael bod (must have been?) rhai sgyrsiau diddorol yn eu bwrdd cinio!

(Mae hi’n bwrw eira yn Abertawe bore ‘ma!)

Yn ôl i normal?

Wel, gyda mae profiad gwaith yn cwpla nawr, mae e’n ôl i’r brifysgol. Tipyn bach fel mynd o’r badell ffrio mewn tân. Ond mwynheais brofiad gwaith yn fawr. Gweithiais yn swyddfa Menter Iaith Abertawe a dysgais lawer o wybodaeth ddiddorol am y gymdeithas. Ces i drafod diddorol gyda Dai, Prif Swyddog, am yr hanes yr iaith ac mae’r dulliau dysgu yn eu defnyddio heddiw. Dw i ddim yn dal moyn dysgu Cymraeg. Ond hoffwn ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg os mae fy ffordd yn arwain y ffordd ‘na. Os dim, dw i’n meddwl y bydda i’n gweithio yn swyddfa siarad-Cymraeg (Welsh-speaking office) fel dyna rywbeth arbennig am siarad Cymraeg a dim ond Cymraeg. Naill ai ffordd, bydda i’n gwneud fy ngradd Masters am yr hanes yr iaith.

Newyddion o’r blaen. (haha) Mae’r Adran Cymraeg wedi ehangu dosbarth ac ychwanegon nhw arall. Hefyd, dyn ni’n mynd i rywle yng Ngogledd Cymru ar daith maes. Does neb yn gwybod ble neu pan, ond dyna ni. ‘Mystery Trip’. Mae Mrs. Sidgwick yn dweud y dylen ni baratoi i’r daith. Shwd? Gallwn ‘dust off’ fy nghês dillad ‘sbo. Reit! Mae e’n swnio fel hwyl, do fe? (dim)

Beth bynnag, mae’r etholiad Americanaidd wedi bod a mynd. Rhaid i fi ddweud bod wrth yn hapus iawn iawn gyda’r canlyniad. Dw i ddim yn gwybod bydd beth, os unrhywbeth, yn newid, ond o leiaf nawr mae gobaith ‘da ni. Mae fy nheulu yn dweud bod pobol yn yr Unol Daleithiau’n teimlo gwella am bopeth nawr. Dw i’n falch. Pan mae gobaith gyda phobol, dyw pethau ddim yn ymddangos fel drwg, chi’mod?

Ar y blaen cartref, mae Babi Gwyn yn tyfu yn gyflym! 12 wythnos oed yw e nawr. Ddoe, roedd e’n darganfod bod e’n gallu mynd unrhywle. Felly nawr mae e’n ar ben o bopeth! Dw i wedi bod symud planhigion a ‘knick knacks’ fel ‘mad’ yn trial i gynnal gyda fe. Yn drist, ffeindiodd fy nghasgliad cregyn môr bore ‘ma. Mae e’n meddwl bod fe maen nhw! Nawr fy nghasgliad cregyn yn rhywle!   laughing smilie

Wel, dw i’n credu bod i wedi ysgrifennu digon – ymarfer côr heno a rhaid i fi stopio a ffeindiaf rywbeth i fwyta (dyn ni’n canu sawl canion hyfryd ar hyn o bryd).  Ond rhaid i fi ddweud bod e’n neis iawn iawn i gael amser digon ysgrifennu ar fy mlog.  Dw i wedi colli hyn.

Wnaeth nhw beth?!!!!

Roeddwn i’n siarad â’m brawd-yng-nghyfraith neithiwr, ac ar ôl chwarddason ni am ben yr ateb ystyriol ac yn cysuro’m Mam i’r cyfoes cyflwr o’m iechyd meddyliol, “Well it’s your own fault Peggi, isn’t it?! You’ve made your bed now you have to lie in it.” …..

Ffŵy. laughing smilie

….siaradon ni am Tsieina a’u polisi yn chwifio baner nhw. Dywedais i wrtho fe’r ffordd y teimlais i amdano fe a chytunodd e. Ond, aeth e ymlaen i ofyn: “Wnest ti weld yr hyn digwydd yn San Francisco?” (Stori SF Gate)

“Na.”

“Wel,” meddai “Roedd gwrthdystwyr yn cadwyno eu hunain i’r llysgenhadaeth. Roedd dwy bobol ar y to. Roedd un yn helpu’r arall pwy oedd yn gwneud ‘mock hanging’. Roedd hi’n crogi o’r to a thorion nhw’r rhaff (y Tsieineaidd), neidiodd hi ac roedd hi’n brifo.”

“Beth!?!”

“Do. Torason nhw’r rhaff achos nhw’n siarad ‘mae hon gwlad gyfreithlon ac roedd hynny act anghyfreithlon.”

Siaradodd Defa Tong, siaradwr i’r Gonsyliaeth Tsieineaidd (yn ôl i’r Gate):

“Their action is really a violation and an infringement of Chinese sovereignty,” he said. “This is unbearable to any country, to any people.”

Wel, dych chi’n gwybod beth? Dw i’n credu y gallai’r datganiad diwethaf ‘na fod cymhwyso i wahardd pobol o’n chwifio baner, iawn?

Yn erthygl arall, mae KFSM News yn dweud: “China has been condemning the demonstrations as unfair attacks aimed at tarnishing the Olympic games.”

Mae e’n dangos i fi bod nhw’n gwneud eu cyfran nhw o darneisio’r Gemau Olympaidd. Dim i sôn am iawnderau dynol. Ac eto, maen nhw’n ‘get away with it’. Pam? Wel, mae rhai pobol yn meddwl llafur rhad yw’r rheswm. Maen nhw’n gwneud popeth. Dim iawn, ond gwnân.

Fel dywedodd fy mrawd-yng-nghyfraith wrtha i: “I can’t buy anything here that is not made in China any more. I hate it, not only is the stuff garbage but I hate the idea that I must give my money to China. But they are giving us no choice now.”

Mae sylwebaeth drist pan mae nation gyda record iawnderau dynol mor gwael na Tsieina yn alwad y cynigion. unhappy smilie

Tannau

Ych-y-fi! Dw i’n meddwl y hollol o Ogledd Talaith (Califfornia) ar dân! Does dim llawer o amser ‘da fi nawr achos bod i’n 24 edrych ar dân.

Dw i ar 24 edrych ar dân achos mae ‘National Reporting System’ y Gwasanaeth Fforest wedi ‘bugged out’ yn gynnar eleni….

Pam ydy, iebyd, bod i’n gallu i gofio ‘eleni’ newydd ar ôl ysgrifennaf ‘y flwyddyn ‘ma’? smilie banging head on wall

Dyn ni’n i fod i bostio data tân i mewn i National Reporting System pan dyna dân fforest. Ond bob blwyddyn y NRS yn dianc de rhywle tan dymor tân yn gorffen. Mae hyn yn gadael y gwefeistri i ymdopi gyda popeth, pa ‘sucks’.

Beth bynnag, roedd dros 700 bwrw mellt o Galiffornia canol i Redding ar 21ain Mehefin. Roedd llawer ohonyn nhw ar 4 o’m fforestydd gyda dros 70 tân yn dechrau ar Sierra ac amryw ar Klamath. Felly nawr rhaid i fi bostio diweddariadau bob dydd. Hefyd, achos y wahanol amser, rhaid i fi wneud hyn am 3:00 o’r gloch a.m.! Dyna lawer o waith ar hyn o bryd. Arian da, ond dw i wedi blino iawn iawn.

Reit. Wel, dw i newydd sylweddoli bod i’n gwneud llawer o wallau twp felly dw i’n mynd stopio ac ysgrifennaf i amser arall pan ddw i ddim rhy wedi blino.

Wel, dyna’n cythruddo!

Dych chi ddim yn casáu fe pan ddych chi’n ysgrifennu e-bost i rywun ac, yr eiliad bod chi’n anfon y peth blydi, dych chi’n sylweddoli bod chi wedi gwneud dau wall treiglad? Gwall treiglad twp hefyd! Gwaeth eto, mae e’n rhywun bod chi’n moyn argraff dda?

Ffŵy! sad smilie

Ond o leiaf rhaid i fi beidio delio â’r ras Democrataidd Americanaidd. Diolch byth! Mae fy Mam yn dweud bod e’n ofnadwy. Gwybodus teledu Americanaidd, bydd e’n adrodd diderfyn am roedd y pethau erchyll yn perfformio gan yr ymgeiswyr pan roedden nhw….o…beth……10 neu 12? Neno’r nefoedd! Dim ots?!!

Dim ond gallwch chi weld fe……..

“O fy! Pan roedd Clinton yn 2 1/2 oed, bwriodd hi ei brawd! Shwd gallai hi gredu’r byddai hi’n gwneud arlywydd da?! Pam, dim ond edrychwch ar ei gŵr! Peryglodd e’r diogelwch cenedlaethol gan dderbyniodd ….erm… dim yn cael rhyw yn y Gwyn Tŷ! Na. Mae’n amhosibl ini ei phleidleisio.”

rolling eyes smilie

Mae e’n gwneud chi’n meddwl am bobol weithiau, do fe? negative smilie