Wel, dyna’n cythruddo – darn 2

Ddoe es i siopa i wely. Dw i’n casáu siopa i welyâu. I rai rheswm, dw i wastad dangos ffeindio gwerthwyr gwasgedd-uchel. Mae’r gwelyâu yn ddrud felly dw i’n hoffi meddwl amdano fe tipyn bach.

Beth bynnag, fel dych chi’n tybio, pan siaradaf, mae e’n amlwg bod i ddim yn dod o Dde Orllewin Cymru. Felly mae pawb yn gofyn ‘o ble dych chi’n dod?’ a ‘pam dych chi wedi dod i Gymru’.

Dw i’n falch iawn iawn fod i’n dysgu Cymraeg ac felly dw i’n dweud wrthyn nhw ‘dw i’n yma astudio Cymraeg yn y brifysgol’. Mae llawer o bobl yn dweud ‘o, diddorol’ a dim mwy.

Nawr, achos i’n ceisio i ddysgu Cymraeg, dw i’n hoffi defnyddio hi mor llawer na posibl. Rhaid i fi wneud hyn os gobeithio meddwl yn Gymraeg. Felly, defnyddiaf ‘diolch yn fawr’ dim ‘thank you’ a stwff fel hynny â phobol. (Mae e’n gweithio hefyd. Nawr dw i’n meddwl ‘diolch yn fawr’ cyntaf trwy’r amser.)

Ddoe, rhodd y gwerthwyr gwybodaeth i fi a dywedais i wrtho fe ‘diolch yn fawr’, trois i a cherddais i bant. Felly, roeddwn i am hanner ffordd dros yr ystafell sioe pan ymatebodd a dywedodd ‘oh look, you’ve learned a few words already’.

Beth?!!!!

Ie, wel, dylwn i obeithio! Ar ôl blwyddyn o lefel prifysgol Cymraeg, os dw i ddim yn siarad ychydig o eiriau, dw i mewn trwbl yn fawr! Gaf i ddim bod da iawn, ond dw i’n gwybod tipyn bach mwy na hynny, diolch yn fawr i chi.

Dyw e ddim y gyntaf yn gwneud hyn a dw i siŵr bod nhw’n golygu hynny fel canmoliaeth. Efallai ddylwn i ddim yn fod cythruddo amdano fe. Ond i fi, mae e’r ffordd bod e’n dweud – yn nawddogol iawn! ‘Oh, isn’t she cute – look Marge she can say thank you in Welsh – clever girl!’

Dw i’n ffeindio hynny i fod cythruddo.

Dw i wastad teimlo gorfodi i siarad amryw frawddegau â nhw yn Gymraeg pan mae hyn yn digwydd; a dw i’n gwneud fel arfer.

Felly, beth yw’r pwynt? Dim byd, mewn gwirionedd. Dim ond dw i’n teimlo fel cwyno amdano fe. :O)

2 thoughts on “Wel, dyna’n cythruddo – darn 2

 1. Dwi ddim eisiau defnyddio’r gair “hiliaeth” ond mae yna ddull o feddwl gan nifer o Gymru (Gymraeg a di-Gymraeg) na fedra person o du fas Cymru ddeall y Gymraeg.

  Ond hefyd, mae yna nifer o bobl di-Gymraeg na feddylia am yr iaith fel iaith gyflawn. Hynny yw, mae’n anodd iddyn nhw ddeall, yn wir, y mae pobl yn defnyddio’r Gymraeg bob dydd i bob pwrpas. Felly pan ydych chi’n dweud wrthyn nhw eich bod chi’n dysgu’r iaith, allant nhw ddim ddychmygu y byddech chi’n ei dysgu ar safon uwch. Dydyn nhw ddim yn gallu dychmygu Cymraeg o safon uwch.

  Ond, wedi dweud hynny, mae YN annoying i wneud gradd yn y Gymraeg a chwrdd â phobl nawddoglyd sy’n ceisio dweud wrthoch chi am yr hyn eich bod chi’n astudio.

  Cofiaf unwaith roedd hen fenyw yn sôn am yr iaith wrthyf. Yn arfer, wnaf i ddim ragor nag eistedd yno a nodio fy mhen ond roeddwn i mewn tymer ddrwg felly penderfynais ymyrryd, a meddwn i: “Well, to be perfectly honest with you, ma’am, your information is a bit off. If you’ve got a free hour, though, I’d be happy to correct you and provide about 900 years of historical context…”

  Edrychodd arnaf.

  “Hmmm,” meddai hi.

  Siwr o fod roedd hi’n meddwl taw anghywir roedd fy nealltwriaeth yr iaith. Wedi’r cyfan, Americanwr ydw i.

 2. diolch am yr hanesyn doniol. “annoying” ofnadwy, ond doniol ta waeth am hynny – ac mae genny’ hawl i weud hynny am bo fi (fel pawb arall sy’n dysgu cymraeg mae’n siwr) wedi cael sawl profiad tebyg! mae’n flinedig pan fydd pobol wybod-pob-dim sy’n gwybod dim byd yn actio’n nawddoglyd – neu yn treio rhoi darlith iti yngylch pethau rwyt ti’n gweithio ar eu meistroli ers blynyddoedd. rwy ‘di clywed gan bobol sy ddim yn medru cymraeg fod cymraeg yn iaith hawdd dros ben “because there are only four irregular verbs and they all work the same way”. fel y dywedodd chris, mae’n anodd dadl gyda nhw pan fydd y gwir cymaint yn fwy gymhleth na beth bynnag byddan nhw newydd ei honni!
  hei, mae’n her dysgu cymraeg yn ‘marn i, peggi, ti’n gwybod llawer mwy nag “a few words” (!) a dylet ti fod yn falch, yn lle gadael i agwedd pobol sili effeithio arnat ti, waeth pa mor sili a rhwystredig ŷn nhw!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s