Hiraeth a Theulu

Weithiau mae bywyd yn anodd.  Heddiw anodd iawn iawn yw bywyd.  I’r tro cyntaf ers des i Gymru, dw i eithaf moyn mynd cartref.  Collaf fy nheulu.  Collaf yr holl y pethau cyfforddus, y bwyd, yr olygfa, yr acenion.  Collaf fy nhad – yn fawr.  Mae e wedi bod mynd ers 2001.  Dw i wastad credu’r byddai e yna.  Sbo mae pawb yn teimlo’r ffordd ‘na am eu rheini.  Ond un dydd, dych chi’n troi o gwmpas ac maen nhw wedi mynd a dymunwch y gallech wrando ar eu llais eto a dywedech ‘I love you’ unwaith mwy.

Pasg yw pen-blwydd Dad – 12fed.  Neithiwr ffoniodd fy mam o Galiffornia.  Dywedodd hi wrtha i am y cinio Pasg bod fy chwaer yn bwriadu.  Dywedodd hi wrtha i am ymweld â bedd Dad i ddodi blodau iddo fe.  Dywedodd hi wrtha i am ei iechyd – mae e’n waeth nawr, mae hi’n ‘aging’ yn gyflym.

Ac mae fy nghyn-gŵr wedi dioddef trawiad ar y galon yr wythnos diwethaf ‘ma.  Teimla iddo fe – dw i’n gwybod bod ofn mawr arno fe am hynny – a nawr mae e wedi digwydd.

Mae’r holl y bobol y dw i wedi caru wedi mynd neu fynd. A gwerthfawr ydyn nhw. Dw i ddim yn hoffi yn tyfu hen – e’n mor anodd i golli pawb bod chi’n caru, un erbyn un.  Heddiw dw i’n teimlo 100 oed.

Weithiau mae e’n anodd iawn iawn i fod ar fy men fy hunan, 100 miliwn militir o gartref…..

Penblwydd Hapus i ti Daddy.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s