Brigyn

Rhodd Brigyn sioe yn wych nos Iau ddiwethaf. Chwaraeon nhw yn Y Gwachel. Dw i ddim wedi gweld y llanciau ers blwyddyn nawr felly roedd neis eu gweld nhw eto. Arbennig achos bod i’n gallu siarad â nhw yn Gymraeg nawr, rhywbeth bod i ddim yn gallu i wneud y llynedd.

Roedd cwpl o bobol yma sy’n adnabûm ond dim ond cwpl. Roedd y tywydd yn ofnadwy a doedd e ddim yn llawer o hwyl gyrru o Abertawe i Bontardawe’r nos ‘na. Gwerth y daith, er hynny.

Cwrddais i ag ychydig o bobol newydd yn gynwys gwraig o Gastell-nedd ac arall o Bontardawe. Roedd y wraig o Gastell-nedd yn dysgu Cymraeg hefyd a’i brawd hi’n byw agos i fi. Doedd y wraig arall ddim yn siarad Cymraeg ond dywedodd hi fod dych chi ddim yn deall yr iaith i fwyhau’r gerddoriaeth. Shwd gwir!