Aeth hynny dda iawn!

Wel, aeth y cyflwyniad am Fenter Iaith da iawn yn ddosbarth llafar bore ‘ma. Meddyliais i fod ni’n cyflwyno dim ond i Mrs. Sidgwick. Ond, llawer o’m syndod, roedd Dr. Lake a Mrs. Sidgwick. Dim problem, er hynny. Dw i’n gallu atal dweud (stammer) ‘equally well’ o flaen 50 person fel un.

Dysgais i’r bydda i’n gwneud iawn os dw i ddim yn stopio a meddyliaf am ysgrifennant stwff fel dywedaf. Most disconcerting.

Beth bynnag. Roedd diwrnod hyfryd heddiw – twym (wel comparatively – unrhywun gwybod y gair Cymraeg i ‘comparatively’?) a heulog. Felly beth amser gwella i fynd siopa dillad!

Safle cyntaf, Tesco. Ffeindiais i grys WRU i £15. Roeddwn i’n chuffed to bits achos disgwyliais i dalu o leiaf £25. Felly nawr mae crys cywir i wisgo dydd Sadwrn ‘da fi. Yn anffodus, roedd rhaid i fi basio’r dillad ar y ffordd i’r ystafell wisgo.

Roedd gwych iawn iawn achos bod i’n ffeindio dwy siwmper ‘sexy’. Wel, erbyn hyn roeddwn i yn fodd siopa felly roeddwn i’n ddrws nesaf i Next. Dw i’n caru siopa yn Next. Mae dillad neis i bris gweddus ‘da nhw. Ffeindiais i dair siwmper neis yna.

Ar hyn o bryd, dw i’n anwybyddu gwaith hefyd. Ddylwn i ddim ond rhaid i fi gyfaddef bod e’n teimlo gwych!

Mwynheais i’m diwrnod.