LLuniau

Fel dw i’n ‘stuck’ tu mewn ar hyn o bryd achos y tywydd ac aros, bore ‘ma, i’r Tesco Delivery Guy :O), ces i gyfle ceisio fy lens macro newydd. Anrheg Nadolig ohona i fy hunan i fy hunan roedd hi. Mae hi’n Olympus 35mm 1:35 lens macro i waith caeer y bwlch.

Ddoe tynnais sawl llun. Dw i’n cael argraff dda ohoni hi iawn iawn.  Dw i’n tyfu tegeirianau yn fy ffenestr ystafell bwyta.  Felly dechreuais i gyda nhw:

Ac yn olaf:

Wrth grws, fyddai sesiwn llun ddim yn gyflawn heb llun Gwyn, iawn?  Iawn!

Tudalen Newydd

Fel dych chi’n gwybod, dwi’n mwynhau tynnu lluniau o’m teithiau o gwmpas Cymru. Ac, ers dyw fy mam ddim yn gallu dod i Gymru, mae hi’n hoffi gweld y lleoedd ymwelaf i. Felly, dw i wedi crea tudalen newydd i’m lluniau ar y blog ‘ma rhannu nhw gyda phawb – enw “Lluniau“.

Rhaid i fi wneud amser i olchi’r tudalennau – dyna lawer o ddyblygebau a lluniau drwg ar hyn o bryd. Ond dw i ddim amser nawr felly goddefwch gyda fi, os gwelwch yn dda.

Dw i’n meddwl bod achos bod i wastad cael ar goll, ffeindiais i lawer o leoedd diddorol yn aml. Felly, gobeithio’r byddwch chi’n mwynhau gweld lleoedd o gwmpas Cymru hardd.