Trial Eto

Wel, dw i’n cystadlu yn Yr Eisteddfod eto.  Dw i ddim yn disgwyl ennill, mae gobaith ‘da fi, wrth gwrs.  Ond, yn realistig does dim cyfle.  Dw i’n cystadlu erbyn dysgwyr sy wedi bod dysgu am 10 neu 15 mlynedd.  Dw i ddim yn ddigon da eto.  Ond dim ots, Yr Eisteddfod yw hi!

Mae rhywbeth cyffroes iawn am Yr Eisteddfod.  Mae digwyddiad arbennig iawn.  Does dim digwyddiad fel hi unrhywle arall yn y byd.  Tu hwnt y seremonïau a’r bythau mae’r iaith.   Ac arbennig iawn yw’r iaith.

Dw i wedi bod ysgrifennu llawer am yr iaith yn hwyr.  Mae e’n rhan o’r Hanes Cymru yn y brifysgol.  Felly, dw i wedi ysgrifennu traethawd arni hi.  Mae’n ymddangos y mwy ymchwiliais, y mwy chwilfrydig oedd y pwnt.  Efallai achos o hynny, dw i’n credu, anghywir neu gywir, does dim diwylliant Cymru heb Gymraeg.  Mae’R Eisteddfod yn enghraifft yn dda o hynny.   Heb Gymraeg, dw i ddim yn meddwl y byddai’R Eisteddfod yr un.  Jyst fy marn wrth gwrs, ond dyna ni.

Beth bynnag, dw i wedi mynd bant o’r pwnt nawr felly bydda i jyst dweud bod i’n falch iawn gallu cymryd rhan yn y digwyddiad Cymry traddodiadol ‘ma.

Dymunwch lwc i fi! 

Ie Côr Tŷ Tawe – Llongyfarchiadau!!!

Dw i’n cyffroes iawn iawn.  Enillodd Côr Tŷ Tawe‘r Cystadlaethau Corau, Eisteddfod yr Hendy neithiwr.  Bendigedig canodd y Côr! Canodd Yr Aderyn (gan Brian Hughes) a chân newydd, ysgrifennwyd i’r Helen a’r Côr; Ym Mhenrhyn Gŵyr (geiriau gan Mererid Hopwood, cerddoriaeth gan Eric Jones).

cor-ar-y-llwyfan

Do’n i ddim yn canu gyda’r côr (dim digon profiad eto i gystadlaethau) ond mwynheais fy hunan yn mawr wrando ar y perfformiadau o’r gynulleidfa.  Roedd gwych i allu dweud ‘dw i’n rhan o’r côr ‘na!’

Gary Owen oedd MC i’r noson felly roedd neis i weld person  gwelaf ar y teledu yn berson.  Cyflwynodd y wobr i Helen ar ôl llawer o eiriau hyfryd o’r barnwr.

cyflwyno

cyflwyno2

Ydw i angen dweud bod y côr yn hapus iawn……

cor-hapus

Noson yn wych oedd hi a llawer o Longyfarchiadau mawr i Gôr Tŷ Tawe!

Eisteddfod Heddiw

Roedd hi’n hyfryd i edrych ar yr Eisteddfod prynhawn ‘ma. Mwynhaf i edrych ar y Seremoni Goron (Llongyfarchiadau iawn iawn i Hywel Griffiths!). Daeth ag yn ôl atgofion o’m Heisteddfod gyntaf dwy flynedd yn ôl. Dim ond roedd e ‘blew me away’. Doeddwn i ddim wedi gweld unrhywbeth fel Seremoni Cadair o’r blaen erioed.

Roedd e’r tro cyntaf bod i’n canu Hen Wlad Fy Nhadau hefyd. Gweithiais i i wythnosau i ddysgu’r geiriau achos bod i’n gwybod y bydden ni’n canu hi. Roeddwn i’n mor falch i allu canu’r anthem genedlaethol Cymru! Roedd e’n mor gyffrous! Roedd y rhaglen heddiw yn gyffrous yn fawr ac mae e’n fy atgoffa i o’r rheswm bod i’n dod i Gymru; y rheswm bod i’n dysgu Cymraeg. Does dim byd tebyg i hon unrhywle yn y byd.

Mae e’n andiffinio (undefinable); fel hiraeth. Mae e’n deimlad yn y galon ac yn yr ysbryd – yn ddwfn cynhenid yn y diwylliant, mae’r cymysgu perffaith o hen a newydd – Cymru bod i’n caru yw hon.

contented smilile