Sa i’n moyn dweud……

Dw i ddim yn moyn dweud bod i’n hapus ennill heddiw ond……. :O(

I’r tro cyntaf ers des i i Gymru, ffeindiais fy hunan crïo yn yr adran Cymraeg Brifysgol Abertawe.

Ddoe, eisteddais i yn ddosbarth gramadeg Cymraeg a sylweddolais ni ddeallais RYWBETH bod yr athro’n gofyn. Zip. Nada. Zero. Dim. Llai na ddim.

unhappy smilie

Deallais i rai o’r ddarlith, ond dim y cwestiynau. Well, yn y diwedd, roedd rhaid i fi ddweud ‘Sori, dw i ddim yn dilyn chi’ ac wedyn ceisiais i esbonio ni ddeallais yr hyn e’n gofyn i fi, dim y cysyniad.

Ocê, felly roedd hynny yn ddoe. Ond doedd e ddim yn gwella heddiw. Bore ‘ma es i i ddosbarth arall. Yr un peth. Roedd rhaid i athrawes ofyn i fi yn Saesneg felly gallwn i ateb y cwestiwn! Wel, roeddwn i’n teimlo ofnadwy ar ôl hynny a doeddwn i ddim yn moyn mynd yn ôl i’r brifysgol prynhawn ‘ma felly gallwn i wneud fy hunan dioddef eto.

Roeddwn i’n mor digalonni – yn barod dod o hyd i’r rhaff a choeden dal. Dw i’n dal. Mae e’n ofnadwy pan ddych chi ddim yn deall yr hyn pobol yn siarad am. A gwaeth eto, dych chi ddim yn deall y gwaith cartref!

Mae e’n MOR DRYSU – un diwrnod dych chi’n gwneud gwych a dau ddiwrnod hwyr dych chi ddim yn gallu deall ‘helo’. smilie banging head on wall

Ac mae e’n annifyr i fod y unig berson yn gwneud yr athro/athrawes siarad yn Saesneg. smilie

Felly ffoniais i at fy chwaer sy’n siarad ‘you went through this last year and wound up ok’. Ond y pwynt yw hynny! Doeddwn i ddim yn disgwyl mynd drwyddo fe eto eleni. Dw i fod i’n well eleni – dw i ddim yn gwybod os bydda i’n dysgu i ddeall a siarad Cymraeg, erioed. Dw i ddim yn teimlo hyderus ar hyn o bryd.

Weithiau dw i’n meddwl y dylwn i roi’r gorau a chyfaddefaf ni gallaf gwneud hyn. Ond dyw rhywbeth ddim yn caniatáu fi i wneud hynny felly bydda i’n mynd a chael diod ac wedyn ysgrifennaf y 47 tons o waith cartref o un dosbarth prynhawn.

*sigh*

Efalle bydd e’n well yfory. Gobeithio.