Da Iawn Nicole!!!!

Mae Nicole Cooke yn ennill y Fedal Aur. Athletwr Cymreig cyntaf ers 1972 ennill medal Olympaidd yw hi. Rhywsut dyw ‘da iawn’ ddim yn dangos digon! A hefyd mae hi’n ennill y 200fed fedal i’r D.U. (Roedd tywydd ofnadwy hefyd.)

Llongyfarchiadau i chi Nicole!

Gwefan Nicole
Wikipedia