Hahahahahaha

Bore ‘ma ro’n in gyrru at waith pan gwelais lori charthffosiaeth. Roedd ar ochr y lori’n yr arwydd ‘ma: Kerplunk Sewage Transport.

Felly ro’n i’n dweud wrth pobol yn y swyddfa am hwn a ces i fy chofio am arwydd arall yng Nghymru. Roedd e ar y fan contractwr plaster yn Abertawe. Mae ei fusnes wedi ei enwi ‘Totally Plastered’. Da, on’d ydy? Dw i wedi wastad hoffi Totally Plastered. Dw i wastad cherwthin am hynny.

Felly dyn ni’n rhannu storïau am arwydd lori doniol yma heddiw. Mae e’n neis i chwerthin yn y bore – arbennig yr yn gynnar ‘ma!