Wow!!

Beth dydd ddoe! Roedd hi am 20C a, heb os, dydd bendigedig! Ac mae e’n neis iawn iawn i fod allan o ysgol hefyd.

Felly cymerais i fy hunan siopa i’r dillad haf yn y bore. Roedd hynny yn hwyl. Mae’r siopa yn Abertawe yn eithaf dda. Mae’r llawer o siopau ac os dych chi’n mynd yn y bore, does dim llawer o broblemau parcio. Wel, ffeindiais i bopeth bod i’n moyn ond ffrog haf. Felly bydd rhaid i fi mynd eto, mae’n debyg. (Mae bywyd yn annodd wethiau. happy smilie )

Mae hela tŷ yn gorffen nawr fel ffeindiais i dŷ rhannol-sengl (semi-detached?) neis yn Cilâ. Mae garaj a gardd bach ‘da fe gyda golygfa hyfryd o Orseinon ac y mynyddoed Caerffyrdin. Dw i’n hapus arbennig achos bod yr perchennog wedi ail-gwneud y tŷ, felly y gegin yn newydd, y lloriau yn newydd ac yr ystafell ‘mochi yn newydd. Mae’r dŷ wedi bod ail-gwifro hefyd!

A…yn well na ddim…..dw i’n gallu cael ci. Ie!! Nawr, wrth gwrs, dw i’n moyn symud yfory. Ond rhaid i fi aros tan wythnos nesaf. Dim rhy hir.

Felly nawr bydda antur newydd yn dechrau; yn dodrefnu’r tŷ. Fel does dim llawer o unrhywbeth ‘da fi, rhaid i fi gael popeth. Bydda hynny yn hwyl yn rhai ffordd; mae’n siopa wastad neis. Ond mae e’n drud, i fod siŵr! :O(

Felly, bydda i’n byw yn arddull ‘cynnar cawell oren’ (early orange crate) i dipyn, meddwl. laughing smilie

Y Wythnos/Penwythnos ‘Ma

Mae wythnos wedi bod diddorol and prysur. Dw i wedi llwyddo osgoi yn adolygu i arholiadau. Dylwn i fod adolygu a dw i’n hollol sicr y bydda i’n edifaru hynny, dw i’n siŵr.

Ond roedd nos Wener yn nos Gwerin Cerddoriaeth. Mwynhaf hynny cymaint ac mae dynion yn canu mor iawn – dymunaf fod i’n gallu canu fel hynny. Roeddwn i’n ceisio canu nos Wener ddiwethaf. Ond doeddwn i ddim yn gwneud da iawn, dw i ddim yn credu. Efallai bydda i’n gwella rhowyd digon o amser a chwrw i’r gynulleidfa.

Hefyd y penwythnos ‘ma, mae’n ymddangos bod i’n penderfynu dathlu’r cwblhad o’r fy hela tŷ drwy gael sbri nos Sadwrn.

clapping smilie

Ces i sbri i mewn i’r nos ers tro.

dancing smilie

Teimlaf dda iawn iawn heddiw (DIM) a dw i yma i ddweud wrthoch chi; mae digon o heulwen ddisglair yn Gymru. smilie

Wythnos Ddiddorol yn Fawr

Mae’r wythnos ‘ma diwethaf wedi bod diddorol iawn iawn – mor llawer o bethau wedi digwydd!

Dw i wedi bod yn gyfarfodydd i’r Adran Cymraeg yn y Brifysgol, cyfarfod gyda Vice Chancellor (cyfle defnyddio Cymraeg – ye!), cyfarfodydd gyda ffrindiau a thiwtor personol. O! A rhaid i fi beidio anghofio caniad ‘teleconference’ gyda dwy fforest yn America. Prysur!

Dysgais i fod rhaid i fi fyw yn Prydain am dair blynedd cyn i fi gallu i wneud asiantau rhentol yn hapus. Fel llawer am y tŷ. :O( Dyw hwn ddim yn dda iawn achos roeddwn i’n moyn cael ci. Dim nawr. Dim am ddwy mwy blynedd. Dw i wedi blino o siarad â fy hunan yn y nos, a hoffwn i wneud bar-b-cue. Dim. Dim lle gwneud hynny. Does dim balconi ‘da fi.

Ac wedyn, mae rhywun wedi dwyn fy rhif cerdyn debyd Americanaidd a glanhawyd mas fy nghyfrif. Hyfryd! Felly nawr rhaid i fi ddelio â hynny dros ardaloedd amser.

Fel os doedd e ddim digon, mae’r Gweilch wedi colli i’r Alban. Ffŵy! (Saesneg: Phooey – dw i wedi dyfeisio Cymraeg gair newydd achos bod i’n defnyddio ffŵy yn fawr pan siaradaf.)

Ond mae e wedi pethau’n dda hefyd ac mae e wedi bod wythnos dda iawn i siarad Cymraeg a daeth yr hollol dynion i ymarfer côr nos Mercher diwethaf (wel, llawer ohonyn nhw beth bynnag) ac roedd tro cyntaf bod i wedi clywed nhw’n canu. Mae mor llawer o bŵer ‘da nhw yn eu lleisiau! Roedden nhw dim ond ‘blew me away’ nos Mercher. Gwych iawn iawn.

Hefyd, roeddwn i wedi cael cyfnewidfeydd hyfryd e-bost gyda golygydd Y Cymro a gwefeistr Maes-e. Roeddwn i wedi cyfle i ddefnyddio fy Nghymraeg gyda’r Vice-Chancellor Brifysgol Abertawe a phawb yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. A dweud y gwir, dw i’n hapus iawn iawn eto (wel, dros y lleuad, yn gywir). Es i yna ymgeisio i’r gwaith ac roeddwn i’n gallu i siarad â nhw yn Gymraeg – bron hollol yn Gymraeg ac mae cyflymder rhesymol hefyd!

Heddiw, ar ôl ymweliad hyfryd yn Nhŷ Tawe, es i i Barc Singleton. Maen nhw’n cael arwerthiant planhigyn bob penwythnos ac roeddwn i’n moyn planhigyn newydd am fy ffenestr. Fel roeddwn i’n talu, dywedodd un wraig wrtha i yn Saesneg, ‘O, dw i’n licio dy gris!” (Mae fy nghris yn dweud ‘Cymraeg, probably the oldest living language in Europe’.) Dywedais i “Diolch yn fawr” yn Gymraeg. Wedyn dywedodd rhywun arall (yn Saesneg) “Americanes sy’n siarad Cymraeg, all right!!” Felly, atebais i yn Gymraeg a dechreuodd amryw bawb siarad â fi, maen nhw yn Saesneg, a fi yn Gymraeg. Mae pawb yn deall yr hyn dywedais i, felly roedd hynny yn neis iawn iawn; achos pan ddych chi’n dechrau i siarad Cymraeg, mae e’n hawdd meddwl y bydd neb yn deall yr hyn dywedaf!

Diddorol, roeddwn i’n edrych ar fideo bod Telsa wedi rhoi benthyg i fi, neithiwr. Popeth yn Gymraeg yw enw e. Ac wedyn des o hyd i fy hunan yn lle i wneud hynny bore ‘ma. Dw i wastad mwynhau defnyddio fy Nghymraeg felly dw i’n meddwl y bydda i’n ceisio i ddefnyddio hi gyda phawb llawer nawr. Mae hynny fideo a’r llwyddiannau bach bod i wedi cael y wythnos ‘ma wedi ennyn fi. :O)

Felly, fydda i ddim yn gwrando os pawb yn dweud ‘Nobody in Swansea speaks Welsh’ achos mae llawer o gyfleoedd defnyddio Cymraeg yn Abertawe!

Ta Da!

Wel, tipyn bach, beth bynnag. Ges i reoli i basio fy ail fawr arholiad yn ddosbarth geirfa heddiw. Mae hwn yn werth 65% o’r marciau.

Ges i ocê ar y cyflwyniad, roeddwn i’n araf a dim siŵr o fy hunan. Ond roedd pwnc bod i’n angerddol amdano; yr iaith Gymraeg. Dalais i ddiddordeb athrawes hyd yn oed. Felly roedd hynny yn neis iawn iawn. Ond mae e’n rhwystro iawn iawn achos bod i foyn dweud mwy ond dw i ddim yn gwybod y geiriau!

Beth bynnag, aeth yn darllen llafar yn dda iawn (Roeddwn i’n hapus iawn iawn am hynny fel gallech chi dybio.) ond pan ofynnodd hi “Dweda wrtha i am shwd byddet ti’n gwneud cwpan o de”, o na! Dw i ddim yn cofio’r enw o’r popty, y gair ‘berwi’ neu lawer o arall. Felly doeddwn i ddim yn gwneud da iawn ar y darn ‘na. :O(

Felly, os dych chi ddim yn gofyn ohona i goginio, bydd popeth yn iawn, mae’n debyg. haha

Hefyd, dw i’n hela tŷ nawr. Dw i moyn cael ci a dw i ddim yn cael ci yma. Felly rhaid i fi symud. Felly’r dydd arall, gwelais i ar dŷ yng Nghilâ. Mae lle yn dda iawn, gallwn i gerdded i’r siopau Cilâ. Ond mae ‘letting agent’ yn dweud wrtha i fod rhaid i fi gael ‘guarantor’. Beth?!

Gofynnais i “pam”? Dw i wedi rhentu yma i chwe mis nawr. Dylai hynny fod digon o ganolwr, reit? Reit. Na! Mae e’n iawn am ganolwr ond dyw e ddim yn iawn i’r ‘credit check’. Wel, sori, ond dw i ddim yn mynd gofyn ffrind i fod gwarantydd i fi. Dw i’n ferch fawr nawr a dw i’n gallu gwarant fy hunan. Felly, dywedais i ‘na – dim ffordd’. Dywedodd hi ‘wel, byddet ti’n prynu chwe mis ymlaen llaw.

Sori, ond mae hynny yn ormod arian a dw i’n credu bod hynny yn dwp dwp iawn iawn.

Felly, mae helfa yn mynd ymlaen.

Gyda hollol o hyn, mae hi wedi bod wythnos anodd. A rhaid i fi ddweud bod i’n teimlo ‘overwhelmed’ mwy na unwaith, arbennig gyda Chymraeg. Ond neithiwr, es i ymarfer côr, rhywbeth bod i’n hoffi yn fawr iawn iawn, a dw i’n caru gyda Chymraeg eto – mwy nawr na o’r blaen. Roeddwn i’n mor ‘stressed’ am bopeth bod Cymraeg wedi dod yn anodd iawn iawn. Ond neithiwr, roedd y canu yn yr iaith o nefoedd yn hyfryd ac yn siarad gyda fy ffrindiau yn y côr yn ailgynnau’r (rekindled) tân ac mae’r gwynt yn fy hwyliau eto.

Ga i ddweud e eto? Dw i’n ei charu Cymraeg. :O)