Parc Singleton Yn Blodyn

Fountain in Flower Garden

Mae’r tywydd wedi troi hyfryd a thwym ac roedd rhaid i fi fynd mas heddiw. Felly, es i i Barc Singleton i weld yr hyn digwydd yn y gerddi. Doeddwn i ddim yn siomi – mae’r arddangos blodau yn ysblennydd!

Yn y coed, roedd adar yn canu a roedd gwiwerod yn rhedeg o gympas – mae gwanwyn yma nawr yn gywir, does dim dwywaith amdani, ac dyna blodau ymhobman! Dyna blodau dan o goed ac ar hyd ffordd dawel. Dyna blodau wrth byllau ochr, lliwau a ffurfiau a gwynto yn dda.

Mae gerddi carreg ‘da nhw, gerddi cysgod, gerddi dŵr a gerddi arbennig. Mae gerddi gyda phlanhigion bod i ddim yn meddwl y byddwn i’n gweld mas o Galiffornia. A dyna nhw – yn y canol o Abertawe!

Dw i wedi tynnu llawer o luniau, a dych chi’n croeso gweld nhw. Maen nhw yna yn Galeri ForumWales.

Dw i’n meddwl bod Cymru yn lle hardd a dw i’n falch i enw hi cartref.

Dyna Hyfryd i Bore Sul!

Dw i’n codi’r bore Sul ‘ma’r syrpreis hyfryd; eira! Roeddwn i’n gweld haul yn dod drwy fy ffenestri ystafell gwely a meddyliais i “o, dim eira heddiw eto” (maen nhw wedi bod rhagweld eira i fis nawr, meddwl). Ond roeddwn i’n anghywir!

Snow on the Hill Behind My Flat

Felly, wrth gwrs, gafaelais i’n camera, taflais i rai dillad a rhedais i fas i dynnu lluniau cyn i eira doddi.

Snow on the Hill

Wel, ocê, efalle dyw e ddim yn cyffrous iawn iawn. Mae pawb wedi gweld eira. Ond fy eira cyntaf yn fy nghartref newydd yw e. Felly mae e’n arbennig iawn iawn i fi. Roedd hyd yn oed fy nghar yn derbyn tipyn bach!

Snow on my Car

Mae e’n hyfryd i fyw yn rhywle lle gallwch chi fynd am dro ar y traeth un dydd a mwynha eira’r nesaf.

content smilie

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Ddoe, torrais i fy nghadwyni a dinciais i i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Oedd hi’n oer a chymylog ond dim gwyntog. Wel, dim llawer, beth bynnag.

Roeddwn i’n cael argraff dda wrthi hi. Mae llawer o weld ac aeth amser heibio’n glou.

Tynnais i lawer o luniau a phostiais i nhw ar FforwmGymru. Bydda i’n mynd yn ôl yn fuan pan rwy’n cael mwy amser. Mae hi’n lle hyfryd ac mae hi’n werth mwy na un ymweliad, yn bendant.

Wedyn, neithiwr es i i Tŷ Tawe i chwarae fy ngitâr yn sesiwn ‘jam’ gyda cherddorion eraill. Chwaraeon ni cerddoriaeth werin Gymreig. Rwy’n newydd i gerddoriaeth werin Gymreig felly dw i ddim yn gwybod i’r caneuon eto, ond roeddwn i wedi hwyl yn chwarae a chymryd rhan yn y sesiwn. Bwriadaf i ddysgu’r caneuon yn amser i’r sesiwn nesaf a chwaraeaf i eto. Roeddwn i’n gallu i ddefnyddio fy Nghymraeg hefyd. Ac mae hynny yn haws ar ôl ychydig o beintiau o gwrw. laughing smilie

Heddiw

Rwy’n hoffi dydd Sul!

Heddiw es i yrru yn y wlad. Rwy’n hoffi gyrru yng Nghymru ac roedd hi’n ddydd hyfryd heddiw, haul a thwym.

Felly, ar ôl i fi fynd am dro ym Mharc Singleton (llawer a llawer o gennin Pedr, byddan nhw’n blodeuo yn fuan!), es i yrru at y traeth. Penderfynais i fynd i Rosili. Ar i ffordd, gwelais i ddafad, wrth gwrs, ond cwningen fawr frown hefyd. Roedd hi’n eistedd yn y cae a chododd hi’n ei phen fel es i heibio.

Wel, ar ôl am hanner awr, gwnes i dro anghywir a ffeindiais ‘n hunan ym Mhorth Eynon. Beth pentref bach gwych!

Es i yn ôl a ffeindiais y tro i Rosili. Felly cyrhaeddais yna hefyd heddiw. Roedd e’n ffordd neis treulio ychydig o oriau ar ddydd yn hyfryd. Yfory, rhaid i fi fynd yn ôl i’r brifysgol.  Rwy’n hapus a thrist am hynny.

Yn Yr Hydre

Wel, rhaid i fi ddweud ei fod hydref yn arbennig yn Gymru. Es i am dro yn y car heddiw. Roedd diwrnod hyfryd; tywydd perffaith i’n deithio. Gyrrais at Sir Gaerfyrddin ac nawr cofiaf pam ddes i yma. Ac nawr rwy’n siwr ble rwy i moyn i fyw hefyd; Sir Gaerfyrddin. Cymraeg yw cyntaf ar y arwydd ffordd pa dych chi’n mynd i mewn i Sir Gaerfyrddin ac dw i ddim yn meddwl y dyna wlad yn pertach na Sir Gaerfyrddin. Mae’r maes ‘patchwork’ ac mae’r coed yn eu lliwiau hydref nhw’n anhygoel hyfryd. Mae e’n dawel allan yna a, fel darganfyddais i llynedd (a siaradais i Siôn): Os gallwn i farw yn Sir Gaerfyrddin, byddwn i hapus.

Digon!

Ocê, dyna ddigon am fi a fy mhroblemau! :O)

Roedd tywydd yn ofnadwy heddiw – oer ac llywd.

Roeddwn wedi blino o fod i mewn i’r tŷ. Felly gyrrais i Killay yn y gobeithion o’n ffeindio padell bara. Mae dim ond dwy filltir o fy nhŷ. Mae e’n pentref bach hyfryd ac mae siopau ac dau popty ‘da fe. Dim padellau bara, er hynny. Ond cerddais o gwmpus y pentref a phrynais bara cenhinen a chaws ffres – gwych!

Fel dywedais ar flog FforwmGymru, mae’r llysiau Cymreig yn wych a dyna siop llysiau ffres/deli yn Killay. Rhaid i fi siarad, mae’r llysiau Cymreig yn rhoi y llysiau Califfornia i gywilydd – da iawn ffermwyr Cymreig! Dyw hynny ddim yn hawdd i wneud!

Felly, mae hi’n diwrnod da heddiw, er gwaetha’r tywydd.

Nawr rhaid i fi astudio y penwythnos ‘ma – prawf treiglad ar ddydd Llun – cynnar am 9:00 o’r gloch, ych-y-fi! Ond rwy’n hoffi treigladau felly so i’n meddwl.  :O)

Fy Duw, mae’n dwym!!!

Beth yw’n digwydd gyda’r tywydd? Mae hi mor dwym bod dyw person ddim yn gallu mynd tu allan. Ddoe, roedd hi’n 111°F/44°C yma yn Gogledd Califfornia. Heddiw, roedd hi’n yr un yng Ganada. Yn y cyfamswer, mae hi’n bwrw glaw ac oer yn Gymru. Digon o fel y maen nhw wedi dileu cyngerdd ‘rock’ haf yn Abertawe! Wel, rwy’n gallu i ddweud i chi beth yw anghywir – ‘global warming’. So i’n gwybod sut dweud hynny yn Gymraeg :O( (Os dych chi’n gwybod, dywedwch i fi os gwelwch yn dda.)

Ysgrifennais erthygl yn flog ForumWales am hyn gynt. Wrth ymchwilio’r erthygl, des o hyd i gwybodaeth diddorol. Wel, gwefannau diddorol am ‘global warming’, a dweud y gwir. Dw i ddim wedi eto darllen nhw, fel rwy’n mynd i weund hynny nawr.

Ac ar ein ochr o’r pwll (Dw i ddim wedi darllen hi.)

Edrych yma!