Yr Internet

Wel, rhaid i fi ddweud, dim Internet yn ‘sucks’.  :O(  Rhaid i fi ysgrifennu nawr ac eto a phostiaf fy negesau yn y lyfrgell brifysgol. Felly, dw i ddim yn ysgrifennu llawer jyst nawr.

Ond rwy i moyn dweud fy mod i’n hoffi fy mosbarthiadau – yn arbennig Cymraeg.  Rwy’n gallu i ddeall mwy na meddylais y byddwn.  Ond dw i ddim yn gwybod llawer o eiriau.  Er hynny, mae un o fy athrawes wedi rhoi i ni 5 tudalen o geifa.

Rhaid i ni ddysgu’r rhestrau erbyn dydd Iau nesaf.  Ych-y-fi!  Gobeithio’r bydda i’n cofio nhw.

Dau Mater

Wel, mae dau mater ‘da fi heddiw. Un, yr ymadawiad o Frent Cockbain; a dau, llwybr byr bysellfwrddau.

Mae flin ‘da fi i glywed y bydd Brent Cockbain yn gadael Y Gweilch. Mae e’n chwaraewr gwych ac mae e wedi da i’r Gweilch. Dof o hyd i ei ymadawaid e’n rhyfedd achos ei fod e mor sydyn. So i moyn cymharu â’r dau, ond mae e’n dod â i feddwl yr ymadawiad sydyn o Mike Ruddock yn 2006 canol tymor (mid-season). Mae’n symud twp pe byth oedd un! Ond ‘te, beth ydw i’n gwybod, rwy newydd cefnogwr. Beth bynnag, rwy’n casáu ei weld e’n mynd.

Nawr, yn ail, llwybr byr bysellfrwrddau. Yn byr, mae dim ond yn rhaglen darlun fy mod i’n hoffi nhw. Mae’r gweddill o’r amser maen nhw’n poen yn y pen-ôl! Rywsut, a so i’n gwybod sut, rwy’n cadw yn gwthio cyfuniadau o allweddi bod cau fy mhorwr pan rwy’n lleiaf disgwyl fe. Mwyaf dryswch i bod siŵr!