Penwythnos Diwethaf

Rhaid i fi ddweud y roedd y penwythnos diwethaf ‘ma yn hwyl yn fawr. Roeddwn i wedi blino iawn nos Wener ar ôl i wythnos anodd yn y brifysgol. Ond es i i Dŷ Tawe beth bynnag ac anghofiais i fod wedi blino cyn hir. Ar ôl i fi ymweld â ffrindiau, cwrddais i bobol newydd, yn chwarae gitâr ffrind ac yn canu, roeddwn i’n teimlo llawer o wella. Mwynheais i fy hunan yn fawr iawn iawn. Dylwn i wedi siarad rhagor o Gymraeg, er.

Bore Sadwrn, roedd e yn ôl i Dŷ Tawe i goffi a sgwrs yn Gymraeg. Yn y prynhawn, wrth gwrs, roedd y gêm rygbi. A WOW beth gêm! Dw i’n mor hapus y roeddwn i’n gallu bod yng Nghymru i’r Grand Slam. Da iawn Cymru!!!

Roedd yr eisin ar y deisen yn y Gymraeg. Dw i ddim yn credu y siaradais i fwy na tri neu bedwar gair o Saesneg yn ystod yr amser y roeddwn i’n yna prynhawn Sadwrn. Hefyd, dw i ddim yn credu y siaradais i fwy na ychydig iawn o frawddeg Saesneg trwy’r dydd! Pan des i yn ôl cartref, meddyliais i “Felly, mae hyn y ffordd y teimlaf i siarad Cymraeg trwy’r dydd. Mae e’n rhyfeddol iawn iawn!” Nawr, wrth gwrs, dw i moyn gwneud hyn trwy’r amser! Dw i ddim moyn siarad Saesneg bellach. Mae e’n anodd esbonio achos bod e’n teimlad arbennig; emosiwn, dim byd concrid. Dw i’n caru i glywed yr iaith ‘ma! Dw i’n caru siarad yr iaith ‘ma! Mae e’n teimlo ‘reit’ i fod yn yr ystafell gyda siaradir Cymraeg o’m cwmpas.

Wel, ar ôl i hyn oll, dw i’n fwy penderfynol fyth i ddysgu a siarad Cymraeg. Rwy’n dim ond dymuno y roeddwn i’n rhugl nawr fel dw i’n cael diamynedd!

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Ddoe, torrais i fy nghadwyni a dinciais i i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Oedd hi’n oer a chymylog ond dim gwyntog. Wel, dim llawer, beth bynnag.

Roeddwn i’n cael argraff dda wrthi hi. Mae llawer o weld ac aeth amser heibio’n glou.

Tynnais i lawer o luniau a phostiais i nhw ar FforwmGymru. Bydda i’n mynd yn ôl yn fuan pan rwy’n cael mwy amser. Mae hi’n lle hyfryd ac mae hi’n werth mwy na un ymweliad, yn bendant.

Wedyn, neithiwr es i i Tŷ Tawe i chwarae fy ngitâr yn sesiwn ‘jam’ gyda cherddorion eraill. Chwaraeon ni cerddoriaeth werin Gymreig. Rwy’n newydd i gerddoriaeth werin Gymreig felly dw i ddim yn gwybod i’r caneuon eto, ond roeddwn i wedi hwyl yn chwarae a chymryd rhan yn y sesiwn. Bwriadaf i ddysgu’r caneuon yn amser i’r sesiwn nesaf a chwaraeaf i eto. Roeddwn i’n gallu i ddefnyddio fy Nghymraeg hefyd. Ac mae hynny yn haws ar ôl ychydig o beintiau o gwrw. laughing smilie

Dim Ond Stwff Hwyl

Yn fy nghwest yn barhaol i siarad Cymraeg cyn gynted ag y bo modd, rwy’n cymryd cwrs addysg oedolyn yn y nosweithiau nawr. Ac rwy i wedi dechrau gweithio yn Fferm Cymuned hefyd. Mae’r rhai pobol ‘na yn siarad Cymraeg ac bydda i’n gallu siarad â nhw. Ar ôl i dymor gwyliau’n wych, rwy’n mwy penderfynol na byth i ddeall beth dywedir i fi.

Mae rhywbeth yn hwyl: Diwethaf wythnos, ffoniodd y brifysgol i fi a dywedon nhw bod y Western Mail moyn cyfweld â fi! Wel, roeddwn i’n ‘chuffed to bits’, i ddweud y lleia! (Wrth gwrs, roedd fy mam yn falch o’i ferch fach.) Rwy’n swil iawn ond penderfynais i wneud fe. Aeth e iawn ac wedyn dywedodd y gohebydd “We would like to take your photo. Would you mind doing that?”

EEEEEEEEK! Pam Ie. Ie, byddwn. (Rwy’n casáu llunian o fy hunan.) :O(

Ond cytunais i ac roedd e’n hwyl iawn. Aethon ni i’r traeth a cheisiasom ni dynnu llun yn dda yn y gwyntoedd cryfion a glaw. Roedd profiad yn arbennig a bydda i’n cofio fe erioed.

Milkwood Jam

Mae clwb newydd ‘da ni yn Abertawe. Milkwood Jam yw e. Es i yna i’r amser cyntaf prynhawn ‘ma. Roedd fy hoff band, Brigyn, yn perfformio yn byw.

Mae Milkwood Jam yng nghanol y ‘quadrant’ siopa ac mae e’n lle yn ddymunol iawn. Mae acwstig da ‘da nhw, llawr cyntaf lleoliad ei fod e’n darparu pobol-edrych (people-watching) yn anhygoel. Gyda awyrgylch gwych a bar da, rwy i gallu cymeradwyo Milkwood Jam. Mae rhwybeth yn dweud i fi ei fod y lle ‘ma yn mynd i fod Y lle i fod yn dim amser, i siaradwyr Cymraeg ac ansiaradwyr Cymraeg.

Ac edrychwch ar y CDs newydd o Frigyn. Maen nhw’n gwneud rhai cerddoriaeth yn hyfryd iawn.

Dydd LLun

Roedd dydd Llun yn wych! Rhodd fy athrawes ramadeg i fi ‘Da Iawn!” ar fy ngwaith cartre. Ysgrifennais 39 o 40 yn gywir gyda gwall mân yn nifer 40! Roeddwn i’n chuffed to bits am hynny.

Wedyn, ar ôl ysgol es i Gorseinon a phrynais gar – fy nghar cyntaf Cymreig! KA Style Climate yw fe, yn goch ac annwyl iawn. Bydd platiau Cymreig ‘da fe, wrth grws. Rwy’n hoffi’r ffordd y gyrr llawer iawn ac roeddwn i’n falch o fy hunain achos y goresgynnais ddau trogylch prysur yn berffaith yn ystod y ‘test drive’. :O)

Yn hanes, dywedodd y Athro Hanes Medieval i ni storïau o frwydrau ac ei anturiaethau wrtho periannau rhyfel fel Trebuchets. Dywedodd o sut wnaethon rhaglen teledu unwaith a beth doedd pethau ddim yn gweithio yn gywir pan roedden nhw’n tanio’r periannau. Rwy’n siŵr y edrychais y rhaglen honno ar y teledu yn y UD. Mae e’n darlithiwr yn dda iawn ac mwynhais ei ddarlithoedd e.

Rwy mor hapus y dewisais Prifysgol Abertawe. Ar hyn o bryd rwy’n mwynhau fy mywyd yna llawer iawn.

Monopoly

Wel, dw i’n hapus i ohebu ei bod Caerdydd yn gwneud y map Monopoly! Dim unwaith ond dwywaith! Ie, dyna dinas Caerdydd a Maes Awyr Caerdydd. Yn trist, maen nhw yn Saesneg. Ond ‘heck’ dyn ni ddim yn cael popeth, iawn? Iawn!

Dw i’n byw eto yn B&B felly dw i ddim yn ysgrifennu llawer. Ond dylwn i fod yn fy ffat newydd ar dydd Gwener felly bydda i’n gallu ysgrifennu fel arfer ar ôl hynny eto.

Y canlyniadau Monopoly yma 

‘America’s Got Talent’

Wel, roedd fy hoff perfformiwr wedi ennill neithiwr. Tafleisiwr yw Terry Fator ac mae e’n wych! Roedd ei berfformiad olaf e’n syfrdanol a chwythodd fi i ffwrdd. Mae pawb arall yn hefyd, mae’n ymddangos! Bowing smilie

Rhodd e’n y perfformiad eto, ar ôl iddo fe ennill ac edrychwch ar y gwefan NBC yma. Rwy’n meddwl y haeddodd ennill fel mae e’n wirioneddol, dwylo llawr, y gorau.

Da Iawn Terry a Llongyfarchiadau i ti! clapping smilie

Y Penwythnos ‘ma Diwetha

Mae y penwythnos ‘ma diwethaf es i Sierra Nevada Mountains’. Mae tŷ yna gyda fy chawer ac ei theulu. Roedd y tywydd yn hyfryd ac roedd y coed twym yn ogleuo’n wych! Roedden ni wedi picnic teulu ac aethon ni nofio mewn pwll yn y canolfan hamdden.

Aeth fy chwaer ac ei gŵr dydd Gwener hwry ac roedden nhw’n ‘stuck’ yn trafnidiaeth am awr.  Es i ddydd Gwener cynnar felly cyrhaeddais am 2:00. Mae ‘time to kill’ gyda fi felly gyrrais ar hoel 88 at Tahoe LLyn. Rydych chi’n gyrru uwch ac uwch yn codiad – bron yn sych lan ymddangosodd, weithiau. (Roedd e’n hwyl iawn i ddod yn ôl llawr….a chyflym !)

Ar un pwynt welais ‘coyote’ ifanc yn rhedeg llawr y hoel ataf i! Roedd hynny yn gyffrous iawn!

Beth bynnag roedd hi’n mynd am dro hir; 3 1/2 awr i Pollock Pines o Redding. Mae e’n gyrru anodd hefyd achos oedd rhaid i fi gyrru drwy Sacramento i gyrraedd y drafford gywir. Mae Sacramento yn  hunllef.

Pan cyrraeddais yn Pollock Pines, arhosais mewn gwesty hyfryd nid nepell o dŷ fy chwaer. Roedd hynny Wener. Ar dydd Sadwrn, aethon ni i’r parc am y picnic…wel barbeciw…..coginiodd fy mrawd-yng-nghyfraith ffowlyn a ‘chŵn poeth’, ‘eidionod’ a llysiau ffres. Cawson ni creision a salsa, a digon o gwrw da, wrth grws! Chwaraeon ni pedolau a ‘shuffleboard’ – rwy’n erioed chaware pedolau cyn ac mae e’n hwyl gwych!

Dw i ddim wedi gweld cyfrifiadur am dau diwrnod – doeddwn i ddim yn colli’r gwaith. Ond rhaid i fi ddweud bod fi’n colli e-bost. Shwd dwp yw hynny?