Y Flynyddau o Bryfed?

Mae’n ymddangos y mae llawer o bryfed gyda fy ngardd. Efallai fues i ddim yn cymryd sylw neu efallai ‘na fwy. Pwy gwybod? Beth bynnag, mae nhw ‘da fi.

Er hynny, ‘Praying Mantis’ yw pryf hyfryd. (Ydy unrhywun yn gwybod “Praying Mantis” yn Gymraeg?) Ac mae hi’n hwyl wych. Os dych chi’n edrych ar hi, bydd hi’n edrych yn ôl. Os dych chi’n symud, ei llygaid hi’n dilyn ar chi. Maen nhw yn bryfed mawr felly dych chi’n gallu gweld eu wynebau nhw ac, dyn nhw ddim yn salw! Wel, dim llawer, beth bynnag. :O) Rydych chi’n codi nhw hefyd!

Mae Praying Mantis ‘da fi yn byw ar fy nghennin syfi. Rwy’n hoffi hi a gobeithio y dyw neb ddim yn bwyta hi.

Gawsoch Chi Edrych ar Morgrugyn?

Wnes i ddoe.

Dwi i ddim yn person ‘bug’ – Dw i ddim yn hoffi nhw – ces i erioed a byddwn i erioed! Ond ddoe roeddwn i’n eistedd yn y ardd yn bwyta brechtan cig mochyn pan sylwais y roedd morgrug yn chwilio i fwyd. Roeddwn i’n diflasu felly taflais briwsion bara iddyn nhw. Mae un forgrugyn yn codi briwsionyn bara mawr ac mae e’n dechrau cario’r bara at eu nyth nhw. Wel, roedd y briwsionyn bara yn tairwaith y maint o’r forgrugyn a phan cyrhaeddodd wrth y gris porth, trodd e o gwympas ac aeth e yn wysg ei gefn, yn tynnu’r bara lan y gris. Roeddwn i â diddordeb, er fy hunan waetha.

Ond roedd y bara rhy mawr ac allai e ddim symud fe. Meddyliais “Sgwn i beth fyddai ddigwydd os codiaf y briwsionyn – byddai’r forgrugyn cwymp?

Felly, wnes i yn union hynny – codiais y briwsionyn ac mae’r forgrugyn yn dal ar. Rhois y forgrugyn ac ei friwsionyn e lan un gris. Mae’r eiliad y roedd e’n lawr, mae e’n dechrau tynnu y bara eto. Fel os doedd e ddim wedi symud!

Roedd e’n diddorol iawn gwylio. Erioed wnes i feddwl y byddwn i dreulio fy awr amser cinio’n chwarae gyda morgrug!

Fy Duw, mae’n dwym!!!

Beth yw’n digwydd gyda’r tywydd? Mae hi mor dwym bod dyw person ddim yn gallu mynd tu allan. Ddoe, roedd hi’n 111°F/44°C yma yn Gogledd Califfornia. Heddiw, roedd hi’n yr un yng Ganada. Yn y cyfamswer, mae hi’n bwrw glaw ac oer yn Gymru. Digon o fel y maen nhw wedi dileu cyngerdd ‘rock’ haf yn Abertawe! Wel, rwy’n gallu i ddweud i chi beth yw anghywir – ‘global warming’. So i’n gwybod sut dweud hynny yn Gymraeg :O( (Os dych chi’n gwybod, dywedwch i fi os gwelwch yn dda.)

Ysgrifennais erthygl yn flog ForumWales am hyn gynt. Wrth ymchwilio’r erthygl, des o hyd i gwybodaeth diddorol. Wel, gwefannau diddorol am ‘global warming’, a dweud y gwir. Dw i ddim wedi eto darllen nhw, fel rwy’n mynd i weund hynny nawr.

Ac ar ein ochr o’r pwll (Dw i ddim wedi darllen hi.)

Edrych yma!

Wel, so i moyn dweud fy mod i’n prysur, ond….

Rhwng cyrsiau Cymraeg, gwaith, ceisiadau visa a bywyd, dw i ddim wedi cael amser i ysgrifennu. Ond dylai pethau arafu wythnos nesa felly rwy’n gallu i ysgrifennu mwy bryd hynny.

Er hynny, rhaid i fi bostio nodyn amdani Brynyrenfys, gardd yn Abertawe. Mae hi’n creu gan Edith Morgan, Prif Gofrestrydd Cyngor Abertawe. Mae Morgan creu’r ardd rhan o’r Cynllun Gerddi Cenedlaethol ac i gymorth Cymdeithas Alzheimers Abertawe.

Mae Bryn yr Enfys yn rhif 30, Heol Cefn yn y Glais a bydd ar agor o 2pm tan 6pm ddydd Sul 17 Mehefin. Bydd te a chacennau ar gael a llawer o blanhigion diddorol ar werth. Os mae amser ‘da chi, pam lai aros ac ymweld â’r ardd.

O – os unig….

Os unig gallwn i fod yn Abertawe penwythnos ‘ma! Bydd dydd Sadwrn yn croesawu ‘Dinasoedd i Natur’ yng nghanol dinas Abertawe 9ydd a 10ydd o Fehefin.

Iolo Williams o BBC fydd yna ar hyd gyda thîm cadwraeth natur ac arbenigwyr bywyd gwyllt y Cyngor, Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Cymru a pobl eraill sy’n gweithio gyda materion gywyd gwyllt.

Os dych chi moyn mwy gwybodaeth, gewch gysylltwch â Deb Hill neu Jo Mullet yn Nhîm Cadwraeth Natur y Cyngor ar 01792 635784 neu Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar01792 638950.

Stori yn Gymraeg
Gwefan Digwyddiad BBC (yn Saesneg)