Tesco ac yr Iaith

Es i i Tesco bore ‘ma. Dw i ddim wedi bod i Tesco am dipyn bach achos hunllef yw e. Wel, dim y siop, yn cyrraedd yn y siop.

Beth bynnag, mae arwydd newydd ‘da nhw. Dyn nhw wedi ysgrifennu’r holl wybodaeth ar yr arwydd yn y ddwy iaith – Cymraeg a Saesneg. Ond, a dw i’n gweld llawer o hyn nawr o gwmpas y ddinas yn hwyr, mae Cymraeg yn gyntaf! Ie!!!

Byddwch chi’n gwybod bod y brifysgol wedi derbyn arwyddion newydd eleni. Mae nawr bod yr enw wedi newid, pob arwydd yn dangos Cymraeg cyntaf. Wel, heblaw prif arwydd yn y fynedfa (yn fawr i’m siomedigaeth). Still, dw i’n falch iawn iawn i weld cymaint Cymraeg o gwmpas Abertawe nawr.

Dw i’n edrych ymlaen at y penwythnos ‘ma. Bydd y côr yn canu Dydd Sul fel rhan o Gawl a Chân.  Bydd dydd Sadwrn yn dod â Bore Coffi Dydd Gŵyl Dewi yn Siop Siarad Tŷ Tawe.  Hefyd, dydd Sul, bydd perfformiadau yn Milkwood Jam (Gig Ffôm Dydd Gŵyl Dewi Sant).  Felly, mae penwythnos mawr ymlaen.

Mae Gwyn yn tyfu rhy gyflym.  Nawr mae e’n moyn bod tu mas trwy’r dydd.  Yn anfoddus, mae e’n moyn y drws i fod agor hefyd.  Dw i’n dweud wrtho fe “Do’n i ddim yn fy ngeni mewn ysgubor Gwyn!”  Nid yn synnu, dyw’r oer ddim yn becso fe o gwbl.

Aeth hynny dda iawn!

Wel, aeth y cyflwyniad am Fenter Iaith da iawn yn ddosbarth llafar bore ‘ma. Meddyliais i fod ni’n cyflwyno dim ond i Mrs. Sidgwick. Ond, llawer o’m syndod, roedd Dr. Lake a Mrs. Sidgwick. Dim problem, er hynny. Dw i’n gallu atal dweud (stammer) ‘equally well’ o flaen 50 person fel un.

Dysgais i’r bydda i’n gwneud iawn os dw i ddim yn stopio a meddyliaf am ysgrifennant stwff fel dywedaf. Most disconcerting.

Beth bynnag. Roedd diwrnod hyfryd heddiw – twym (wel comparatively – unrhywun gwybod y gair Cymraeg i ‘comparatively’?) a heulog. Felly beth amser gwella i fynd siopa dillad!

Safle cyntaf, Tesco. Ffeindiais i grys WRU i £15. Roeddwn i’n chuffed to bits achos disgwyliais i dalu o leiaf £25. Felly nawr mae crys cywir i wisgo dydd Sadwrn ‘da fi. Yn anffodus, roedd rhaid i fi basio’r dillad ar y ffordd i’r ystafell wisgo.

Roedd gwych iawn iawn achos bod i’n ffeindio dwy siwmper ‘sexy’. Wel, erbyn hyn roeddwn i yn fodd siopa felly roeddwn i’n ddrws nesaf i Next. Dw i’n caru siopa yn Next. Mae dillad neis i bris gweddus ‘da nhw. Ffeindiais i dair siwmper neis yna.

Ar hyn o bryd, dw i’n anwybyddu gwaith hefyd. Ddylwn i ddim ond rhaid i fi gyfaddef bod e’n teimlo gwych!

Mwynheais i’m diwrnod.