Llongyfarchiadau i Linda!

Llongyfarchiadau cynnes i Linda i’r erthygl hyfryd amdani hi. Roedd hi’n cyhoeddi yn rhifyn diweddaraf y Lingo Newydd (tudalen 4 ond dw i ddim yn meddwl bod y rhifyn yn ar-lein eto). Roedd e’n neis iawn iawn i ddarllen amdanat ti. happy smilie

Mae Linda yn ysgrifennu Blog Mali. Mwynhaf i ddarllen ei blog yn fawr a dw i’n credu’r byddech chi’n hefyd. Gallwch chi weld hi yma.

Da iawn ti!

Ar Y Llaw Arall

Ar y llaw arall, ble dw i ddim yn hoffi Kate Roberts, i’r rhan fwyaf darn, dw i’n hoffi Gwyn Thomas yn fawr. Rydyn ni’n darllen Wmgawa gan Gwyn Thomas yn Llenyddiaeth I, ein dosbarth llenyddiaeth arall ni. Dw i’n hoffi’r ffordd y defnyddia e odl a throsiadau yn ei gerddi e. Dw i’n dod o hyn i’w arddull yn ddymunol a dyw ei waith e ddim yn rhy anodd i’r dysgwr o fy lefel.

Dw i’n hoffi R. Williams Parry hefyd. Ysgrifennodd e am natur, pwnc yn fy ymyl calon. Ond mae Parry yn anodd iawn i fi, i rai rheswm. Dw i’n camddehongli e’n gyson. Dw i’n ceisio ond dw i byth deall yr hyn mae e’n sôn am. Fel wythnos diwethaf: Gwnes i’r gerdd anghywir (wrth gwrs – mae’r stori o fy mywyd). Felly roeddwn i’n eistedd, brwydraf i gyfieithu ar yr hedfan a gweddaf i’r na Dr. Lake yn galw arna i. Wrth gwrs, rydych chi’n gwybod beth digwydd….

Roeddwn i wedi panig ar un waith ac es i ymlaen i esbonio i’r dosbarth y roedd ei ffôn symudol yn canu’r wedi dychryn y druan anifail. Bachgen, oeddwn i’n teimlo twp pan, deg munud nes ymlaen, sylweddolais i’r hyn roeddwn i wedi dweud! Ych-y-fi!

Wel, chwarddodd unman. Ond gwnes i! 10 munud nes ymlaen. Nawr,  shwd oedd twp yn hynny – mae pawb yn gwybod y doedd ddim ffônau symudol yn y dyddiau ‘na! *Rholio llygaid*

Felly, dw i’n credu y bydda i’n chwarae fe diogel a bydda i’n aros gyda Gwyn Thomas – o leiaf roedd ffôn symudol yn ei ddydd e!

Kate Roberts

Ydy hynny yn ochenaid grŵp bod i’n clywed? Os dych chi yn Gymraeg lefel cyntaf yn y Brifysgol Abertawe, dych chi’n ochneidio yn sicr nawr fel byddai unrhywun sy’n yn eu lle. Ond dw i’n credu bod e’n ‘rite of passage’ yn y Brifysgol. Os dych chi’n dweud â ‘upper classmen’ (Shwd dych chi’n dweud hynny yn Gymraeg? Unrhywun yn gwybod?) “Dyn ni’n astudio Kate Roberts”, maen nhw’n siglo eu pennau nhw yn ymwybodol, “A, ie, Kate Roberts. Dw i’n cofio Kate Roberts”.

Fel llawer o bobol, dw i ddim yn hoffi gwaith Kate Roberts. Dw i’n deall y roedd bywyd yn galed iawn yn y dyddiau ‘na. Ond allai hi roi dim ond un stori diwedd hapus? I werth newyddbeth, os dim byd arall? Neu, efallai, gallai hi wedi amrywio’r thema tipyn bach dim ond helpu i gadw ei darllenwr ar ddihun?

Mae person angen mynydd o ‘Prosac’ ar ôl darllen Kate Roberts. :O)

Beth bynnag, rhaid i ni ysgrifennu 1,500 gair am Kate Roberts. Bydda i’n lwcus i ddod lan gyda phump.