Spam

Wel, mae pob dydd yn gwaeth!  Bore ‘ma agorais fy nghleient e-bost.  Nawr mae sawl cyfrifon e-bost am pethau gwahanol.  Ond mae dim ond dau sy’n derbyn post pob dydd.  Heddiw, roedd 121 e-bost spam – dros nos!  Yn un cyfrifon!  Ar gyfartaledd, rwy’n derbyn dros 350 e-bost spam dydd!!!  Dyna  chwerthinllyd!!!

Siocled a Phethau Blasus Arall

Wel, roeddwn i wedi diflasu heddiw fel es i siopa. Doeddwn i ddim yn ffeindio ffrogiau haf y hoffais neu unrhywbeth arall chwaith. Ond roeddwn i’n ffeindio Starbucks! Ie!

Wrth grws allwn i ddim adael Starbucks heb “Iced Carmel Frappacino grande”. Perffaith fel mae hi’n dwym heddiw yng Nghaliffornia. Wel, mae’n oerach na ddoe, dim ond 33C, ond dwym ‘nonetheless’ (Ydy unrhywun yn gwybod sut i ddweud ‘nonetheless’ yn Gymraeg?).

Roeddwn i newydd gadael siop y Starbucks pan gwelais Siop Y Siocled. O na! Dw i ddim yn gallu mynd heibio i hynny – Shwd byddai fy neintydd fynd i Hawaii eleni? hahahahahaha

Felly es i mewn i Siop Y Siocled a phrynais siocled tywyll, fy hoff, a mints. Mae fy nant melys yn fodlon nawr. Wrth grws, dyna ddim gobaith o ffitio yn fy ‘jeans’ nawr. O wel, fel ‘na mae hi!

Ocê, rwy’n ildio!

Oedd yn anochel. Rwy i wedi gwybod y bydd rhaid i fi wynebu’r mwyaf yn digalonni o dasgau; yn siarad Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysyliogogogoch am gyflymder y golau wrth ceisiaf i swnio fel baswn i’n gwybod beth rwy’n dweud!

Wrth grws, mae e’n y cwestiwn cyntaf bod pawb’n gofyn pan wyt ti’n dweud i nhw bod dysgi Cymraeg; “Rdych chi’n gallu siarad yr enw lle hir hyn ‘te?”

Wel, dyw hynny ddim yn hollol gywir. “Pam rydych chi’n dysgu Cymraeg” ydy’r cwestiwn cyntaf bod pawb’n gofyn.

Felly, wynebais gyda’r ffaith bychanu ei fod e’n tebyg rwy’n yr unig ddysgwr Cymraeg sy ddim yn gallu dweud Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysyliogogogoch, rwy i wedi cymryd y ddyrnfol yn llaw a dysgais i siarad y enw hyn.

Ond fydda i ddim yn dweud i chi fy mod i’n gallu gwneud fe am gyflymder y golau eto. Bydd hynny yn cymryd llawer o fwy ymarfer!