Paranoid? Pwy yw paranoid?

Unwaith eto, mae’r broblem ‘ma yn codi ei ben salw:

http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/2011/04/14/anglesey-hotel-bans-kitchen-staff-from-speaking-welsh-55578-28518306/

Nid siarad yn y Gymraeg yn y gegin.  Reit.  Pam llai?  Pam nid all bobol siarad gyda’i gilydd yn eu hiaith frodorol? Dim ond sgwrs gyda’i gilydd ydyn nhw.

Anfonais yr erthygl ‘ma at fy ffrind, Hazel, yn America.  Dywedodd hi dwy beth:

  1. Pam rhaid inni gael rheolau a chyfreithiau am hyn?
  2. Mae hyn yn gwneud nid ystyr!  Mae’r ‘Mexicans’ yn sgwrs gyda’i gilydd trwy’r dydd wrth gweithiant – dim ots.

Wel, mae e’n mynd heb ddweud bod i’n cytuno â hi.  Nid allaf ddeall pam mae e’n dda i siarad Indian, Arabeg, Ffrengig, Sbaeneg neu unrhyw nifer o ieithoedd eraill, ond nid y Gymraeg?  Does dim becso am rywun sy’n siarad Arabeg.  Does neb yn meddwl bod rhywun sy’n siarad Arabeg yn siarad amdanyn, reit?  Felly, pam mae pobol mor siŵr os dych chi’n siarad Cymraeg, dych chi’n siarad amdanyn nhw?  Dw i ddim yn meddwl bod i wedi siarad am rywun arall yn y Gymraeg er mwyn y fydden nhw ddim yn deall, erioed.  Mae e’n dangos dim ond paranoia heb sail, yn fy marn.

Dw i’n meddwl bod twp yw’r agwedd ‘ma.  I fy rhan, yn fy mhrofiad mae’r bobol sy’n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf yn ystyriol a, fel arfer, maen nhw’n siarad yn y Saesneg pan ddyw rhywun yn eu grŵp ddim yn siarad yr iaith.

Felly, hoffwn ofyn i’r bobol ‘ma:  So, really, what are you so paranoid about?

Ah Geez – Tory yn Rhif 10?!!

Wel, dw i’n gutted go iawn.  Dw i ddim yn hoffi David Cameron yn fawr ond, mae fy nheimladau personol naill ochr, becso dw i.  Pam?  Achos bod i ddim yn credu’r bydd e’n dda am Gymru (neu Prydain i’r mater ‘na).  Roeddwn i’n gobeithio yn fawr y fyddai e ddim yn dod Prif Weinidog ond dyna ni – yn ffordd roeddwn i’n gwybod byddai, ‘sbo.  Ond i fi, y parti Tory yw’r un peth fel parti Republicans yn America.  A chaseais George Bush ac yr Republicans mwy na gallaf fynegi yn eiriau.  ‘Corporate Mentality’ yn ei orau.  ‘Arguable’ dw i’n siŵr – cwrddais â Chymro neithiwr sy’n hoffi Bush ac roedd e’n esbonio wrtha i jyst faint casâ Obama (ac pam mae’r Tories yn wych).  Wel sori, mae hynny yn fy marn – nawr ac am byth.  Fydda i ddim yn newid.  Dw i’n credu bod e wedi disirywio America am ddim byd tu hwnt ei elwau hunan.

Be that as it may, nawr, gobeithiaf a gweddïo’r fydd y Tories ddim yn dinistrio popeth bod Cymru wedi gweithio dodi yn lle draw’r blynyddoedd.  Ond o bopeth dw i wedi clywed am weinyddiaeth Tory yn y gorffennol, ac  mae’r ffordd y bobol yn bŵer yng Nghymru yn siarad, mae’r gobaith ‘na yn dangos main yn gorau.  :O(

Siomedig

Dyna ddim byd arall gallaf ddweud.  Ond efallai ‘gutted’ yw’r gair yn well.  Ro’n i wedi gobeithio i ganlyniadau’n well am Blaid.  Felly, dw i ddim yn hapus am hynny.  Ond ro’n i eithaf gobeithio fyddai Conservatives ddim yn ennill.  Felly dw i’n methu ffeindio llawer i ddathlu bore ‘ma.

Pleidleisiwch! Pleidleisiwch! Pleidleisiwch!

Wrth gwrs, pe gallwn bleidleisio, byddwn i’n pleidleisio i Blaid Cymru.  Pam?  Achos dim ond Plaid wedi dweud unrhywbeth am ddatganoli.  Er mod i’n meddwl gweithio drwy sianelau gwleidyddol yw’r ffordd araf yn boenus, o leiaf mae Plaid yn symud yn y cyfarwyddyd ‘na.

Ond os rydych chi’n cefnogi Plaid neu ddim,  pleidleisiwch os gwelwch yn dda!

Mas Gyda Chi Mewnfudwyr!

Arhoswch bant ‘you bums’ – dyn ni ddim yn moyn chi yma.  Wel, heblaw os dych chi’n dod o’r EU.  Dim ots nad siaradwch Saesneg neu Gymraeg.  Dim ots does dim arian gyda chi neu dim sgiliau gyda chi.  Mae’n iawn!  Croeso i Gymru!  Croseo i’r Deyrnas Unedig.  Dim arian? Paid â becso! Dim gwaith?  Paid â becso!  Allwch chi yrru?  ‘sort of’?  Wel, paid â becso!

Reit.  Ond does dim yr un peth i fi neu unrhywun arall o ‘one of those Godawful non-EU countries!’

Wel, sa i’n teimlo croeso bellach. Yn siŵr dim ar ôl i fi wrando ar y gwleidyddion yn siarad.  Ac mae hynny yn rhoi tristwch i fi.  Dw i wedi dod i Gymru achos bod i’n caru’r lle – popeth amdani hi.  Dw i wedi gweithio caled iawn i creu cartref newydd i fy hunan yma.  Dw i’n meddwl bod llawer i gynnig i Gymru ‘da fi ac doeddwn i ddim yn dod yma i freeload, chi’mod?

Ond pan dw i wedi gorffen yn y brifysgol, bydd rhaid i fi fynd nôl i Galiffornia mae’n debyg.  O leiaf os mae’r gwleidyddion yn gael eu ffordd.  Dim achos does dim sgiliau gyda fi.  Dim achos does dim gwerth i Gymru gyda fi.  Dim achos troseddwraig dw i.

Wel, pam ‘te?

Achos, yn ôl y gwleidyddion, un o’r RHEINY pobol ofnadwy sy’n dod o wlad tu mas yr EU dw i.

Nawr, mae pawb yn siarad am yn cyfyngu’r nifer mewnfudwyr o wledydd tu mas y EU. Conservatives:  “Support Labour’s Points-Based System, but also establish an annual limit for non-EU economic migrants.”

AC maen nhw’n siarad am newid i ddulliau i ennill dinasyddiaeth. Labour: “Break the automatic link between staying in the UK for a set period and being able to settle or gain citizenship.”

Mae Liberal Democrats yn moyn “Increase cost to business of work permits for immigrant employees to pay for training British workers” – wel, yn barod, mae’r busnesoedd yn petruso cyflogi o tu mas yr EU achos o waith papur arbennig.

Dw i’n cefnogi Plaid, wrth grws.  Mae Plaid yn dweud: “We condemn the point-scoring used by other parties and the pandering to unfounded xenophobic prejudices in the debate on immigration.”  Er hynny, dw i’n siŵr y rhaid iddyn nhw gael mwy o bolisi na hynny.  Ond dim ots, really.  Bydd dim Prif Weinidog DU o Blaid.

Yn eiriau eraill, mae ods yn dweud y fydda i ddim yn gallu aros yng Nghymru ar ôl graddio.  Ac os yr achos yw hynny, bydd e’n torri’m nghalon. 

Yn amlwg, dw i’n siŵr y bydd mwy i’r polisiau ‘ma na jyst hynny.  Yn dal, fydd e ddim yn hawdd i unrhywun fel fy hunan.   Yn barod, mae llawer o ‘hoops’ rhaid i fi neidio draw i fod yma.  Felly, dw i’n gobeithio y byddwch chi’n deall os dw i’n cwyno am y rhagolwg o rhywbeth arall.

Efallai dylwn i wneud bywyd hawdd i fy hunan a symud i Wlad Pwyl, dod dinesydd yna ac wedyn gallaf symud yn ôl i mewn i Gymru heb problem.

Uchelgyhuddo Arlywydd

Felly, ewch ymlaen! Byddwn i fod wedi hapus ei weld e’n mas y diwrnod cyn cafodd e’i ethol!

Mae Congress wedi siarad am hyn am byth. Eto maen nhw yn petruso i wneud e. Ac dw i ddim yn deall hyn. I fy meddwl, pam uchelgyhuddo arlywydd sy’n cael rhyw yn y Tŷ Gwyn a dim un sy’n dweud clwyddau? Shwd ydy’n gwaeth dweud celwydd am yn cael BJ’s na ddweud clwyddau am bopeth?

Dyma ddyn sy’n anfon eich gwlad chi a ein ffrindiau ni i ryfel, gwariff arian trethdalwr (a hoffan fe neu ddim), ysbïa ar ddinesyddion, dinistriff’r amgylchedd a gwnaiff pawb gasáu ni. A beth digwydd? Dim byd! Dim oll! Ond caiff rhyw ac dych chi wedi uchelgyhuddo.

Dyna rywbeth anghywir iawn am hyn.