Mynd Cartref

Dyma ddiwrnod newydd a dw i yn fy nagrau eto. Mae pawb yn teimlo’r un am hyn. Efallai achos mor derfynol yw marwolaeth. Weithiau, mae e’n torri chi. Cofia pan fu fy nad marw – roedd e lawer o flynyddau nawr ond dw i ddim wedi yn anghofio amdano fe. Roeddwn i’n ei caru fy nad yn fawr a, credu, dw i’n meddwl amdano fe bob dydd – hyd yn oed ers saith mlynedd.

Beth bynnag, dyn ni wedi rhoi ‘send-off’ neis iawn iddo fe. Caiff e ei roi i lawr yn dawelwch e a Duw ei fendigo e.

Gwefan Newydd a Mwy

Wel, dyma wych! Mae gwefan newydd ‘da Côr Tŷ Tawe! Diolch i fab Heini, mae hi’n wefan/blog neis iawn a nawr dyn ni’n gallu aros cyfuwch â phethau côr. Dyn ni’n canu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd mis nesaf (eegads!) felly, mae llawer o ymarferion ‘da ni o nawr ymlaen. Llawer o eiriau newydd i fi i ddysgu maen nhw. Ond bydda i’n cyrraedd yna cyn i’r perfformiad. Rhaid i ni wybod 3 gân i hynny.

Hefyd, dw i’n cyffroes iawn iawn. Derbyniais i ganiad ffôn o’r Golden Retriever Rescue of Wales. Mae ci ‘da nhw i fi! Tair blynedd oed yw hi, a dw i’n mynd i dal hi yfory. Rhaid i fi yrru dros i ddwyrain de Cymru felly bydd e’n daith hir. (Wel, efallai bydd e’n ganol Cymru – dw i ddim yn siŵr lle’r dwyrain de diwethaf a chanol yn dechrau) Ond mae e’n ocê achos Golden Retriever yw ci bod dw i’n moyn, dweud y gwir. Mae llawer o wneud rhwng nawr a pan mae hi’n dod cartref.

Dw i ddim yn gallu aros!

Wythnos Ddiddorol yn Fawr

Mae’r wythnos ‘ma diwethaf wedi bod diddorol iawn iawn – mor llawer o bethau wedi digwydd!

Dw i wedi bod yn gyfarfodydd i’r Adran Cymraeg yn y Brifysgol, cyfarfod gyda Vice Chancellor (cyfle defnyddio Cymraeg – ye!), cyfarfodydd gyda ffrindiau a thiwtor personol. O! A rhaid i fi beidio anghofio caniad ‘teleconference’ gyda dwy fforest yn America. Prysur!

Dysgais i fod rhaid i fi fyw yn Prydain am dair blynedd cyn i fi gallu i wneud asiantau rhentol yn hapus. Fel llawer am y tŷ. :O( Dyw hwn ddim yn dda iawn achos roeddwn i’n moyn cael ci. Dim nawr. Dim am ddwy mwy blynedd. Dw i wedi blino o siarad â fy hunan yn y nos, a hoffwn i wneud bar-b-cue. Dim. Dim lle gwneud hynny. Does dim balconi ‘da fi.

Ac wedyn, mae rhywun wedi dwyn fy rhif cerdyn debyd Americanaidd a glanhawyd mas fy nghyfrif. Hyfryd! Felly nawr rhaid i fi ddelio â hynny dros ardaloedd amser.

Fel os doedd e ddim digon, mae’r Gweilch wedi colli i’r Alban. Ffŵy! (Saesneg: Phooey – dw i wedi dyfeisio Cymraeg gair newydd achos bod i’n defnyddio ffŵy yn fawr pan siaradaf.)

Ond mae e wedi pethau’n dda hefyd ac mae e wedi bod wythnos dda iawn i siarad Cymraeg a daeth yr hollol dynion i ymarfer côr nos Mercher diwethaf (wel, llawer ohonyn nhw beth bynnag) ac roedd tro cyntaf bod i wedi clywed nhw’n canu. Mae mor llawer o bŵer ‘da nhw yn eu lleisiau! Roedden nhw dim ond ‘blew me away’ nos Mercher. Gwych iawn iawn.

Hefyd, roeddwn i wedi cael cyfnewidfeydd hyfryd e-bost gyda golygydd Y Cymro a gwefeistr Maes-e. Roeddwn i wedi cyfle i ddefnyddio fy Nghymraeg gyda’r Vice-Chancellor Brifysgol Abertawe a phawb yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. A dweud y gwir, dw i’n hapus iawn iawn eto (wel, dros y lleuad, yn gywir). Es i yna ymgeisio i’r gwaith ac roeddwn i’n gallu i siarad â nhw yn Gymraeg – bron hollol yn Gymraeg ac mae cyflymder rhesymol hefyd!

Heddiw, ar ôl ymweliad hyfryd yn Nhŷ Tawe, es i i Barc Singleton. Maen nhw’n cael arwerthiant planhigyn bob penwythnos ac roeddwn i’n moyn planhigyn newydd am fy ffenestr. Fel roeddwn i’n talu, dywedodd un wraig wrtha i yn Saesneg, ‘O, dw i’n licio dy gris!” (Mae fy nghris yn dweud ‘Cymraeg, probably the oldest living language in Europe’.) Dywedais i “Diolch yn fawr” yn Gymraeg. Wedyn dywedodd rhywun arall (yn Saesneg) “Americanes sy’n siarad Cymraeg, all right!!” Felly, atebais i yn Gymraeg a dechreuodd amryw bawb siarad â fi, maen nhw yn Saesneg, a fi yn Gymraeg. Mae pawb yn deall yr hyn dywedais i, felly roedd hynny yn neis iawn iawn; achos pan ddych chi’n dechrau i siarad Cymraeg, mae e’n hawdd meddwl y bydd neb yn deall yr hyn dywedaf!

Diddorol, roeddwn i’n edrych ar fideo bod Telsa wedi rhoi benthyg i fi, neithiwr. Popeth yn Gymraeg yw enw e. Ac wedyn des o hyd i fy hunan yn lle i wneud hynny bore ‘ma. Dw i wastad mwynhau defnyddio fy Nghymraeg felly dw i’n meddwl y bydda i’n ceisio i ddefnyddio hi gyda phawb llawer nawr. Mae hynny fideo a’r llwyddiannau bach bod i wedi cael y wythnos ‘ma wedi ennyn fi. :O)

Felly, fydda i ddim yn gwrando os pawb yn dweud ‘Nobody in Swansea speaks Welsh’ achos mae llawer o gyfleoedd defnyddio Cymraeg yn Abertawe!

Wel – yma rydyn ni, ‘te.

Dw i ddim wedi bod yma am ers amser. :O( Does dim amser ‘da fi nawr o achos gwaith a’r symud. Ond dim ond un wythnos i fynd cyn i fi adael! Wow Wi!

Dydd Llun, gwerthais fy nghar felly rwy’n gyrru car llogi tan gadawaf wythnos nesa. Mae popeth yn bychau (wel, bron popeth) ac rwy’n gweithio ar ‘TV tray’. Dim da! Bydda i mor hapus pan rwy yn yr awyren fel wedyn bydda i’n gallu eistedd ac ymlacio! *LOL*

A ddoe, rwy i wedi derbyn gwahoddiad hyfryd o’r Swyddfa Iaith Cymraeg yn brifysgol i sesiwn gyflwyno i fyfyrwyr Cymraeg newydd. Wel, roeddwn i’n ‘chuffed to bits’ ac edrychaf ymlaen ati hi. Bydd hi’n hwyl gwych i gwrdd â pawb. Gobeithio y bydd pawb yn deall fy Nghymraeg gyda acen y California. Roedd ffrind yn dweud i fi y swniaf ‘Patagonian’. Wrth grws, mae hynny yn tybio fy mod i’n cofio unrhwy geiriau Cymraeg. Rwy’n meddwl y’r wythnos diwetha hyn rwy i wedi anghofio mwy geiriau na gwybûm! (Panig chimod. *LOL*)

Beth bynnag, bydda i’n ceisio ysgrifennu cyn i fi fynd ond dw i ddim yn siŵr y bydda i’n llwyddo i wneud hynny. Chaos yw fy bywyd ar hyn o bryd. *LOL*

O! Ac Dymunwch lwc i fi – rwy’n gyrru i’r amser cyntaf yn Lloegr a Chymru. Rwy i wedi rhentu car yn Heathrow ac gyrraf i Gymru. :O)

Yna! Mae rhybudd teg ‘da chi! hahahahahahahahaha

Penwythnos Arall

Wel, mae penwythnos arall yn y tŷ bach. Bydda i mor hapus pan gorffennaf i ysgrifennu y dosbarth newydd hyn. Ar hyn o bryd, mae hyn yn y cyfanswm o fy myd: Gweithiaf, ysgrifennaf y dosbarth, gweithiaf – a ddim rygbi lliniaru fy holur! :O(

O wel, fel ‘na mae hi. Mae’n ddigon yn cwyno.

Mae pawb wedi gofyn “Wyt ti’n mynd i’r Eisteddfod eleni?”. Mae flin ‘da fi i ddweud y nag ydw. Dymunaf y gallwn. Ond efallai flwyddyn nesaf. Mae rhy llawer gwneud. Ond mae fy hediad ‘da fi yn bwcio nawr ac yn fuan iawn bydda i’n ôl yn Abertawe! Dw i ddim yn gallu aros!

Nawr rwy i ddim ond aros i glywed o’r brifysgol fel i ble bydda i’n byw. :O)
Yn ddewis beth llyfrau i ddod â gyda fi a beth adael ar ôl yw’r rhan anodd, rwy’n meddwl.