Dyna Hyfryd i Bore Sul!

Dw i’n codi’r bore Sul ‘ma’r syrpreis hyfryd; eira! Roeddwn i’n gweld haul yn dod drwy fy ffenestri ystafell gwely a meddyliais i “o, dim eira heddiw eto” (maen nhw wedi bod rhagweld eira i fis nawr, meddwl). Ond roeddwn i’n anghywir!

Snow on the Hill Behind My Flat

Felly, wrth gwrs, gafaelais i’n camera, taflais i rai dillad a rhedais i fas i dynnu lluniau cyn i eira doddi.

Snow on the Hill

Wel, ocê, efalle dyw e ddim yn cyffrous iawn iawn. Mae pawb wedi gweld eira. Ond fy eira cyntaf yn fy nghartref newydd yw e. Felly mae e’n arbennig iawn iawn i fi. Roedd hyd yn oed fy nghar yn derbyn tipyn bach!

Snow on my Car

Mae e’n hyfryd i fyw yn rhywle lle gallwch chi fynd am dro ar y traeth un dydd a mwynha eira’r nesaf.

content smilie

Heno yn Nghmry

Heno, rwy i mor hapus y des i Gymru.  Rwy i wedi cael diwrnod dda yn prifysgol ac rwy’n edrych rygbi ar y teledu.  Mae ‘fish and chips’ ‘da fi, cwrw Brains, mae’r tywydd yn perffaith am fy nhymer ac mae fy fflat yn teimlo ‘homey’ nawr.  Rwy’n meddwl fy mod yn caru gyda Chymru!

Dydd LLun a Dydd Mawrth

Dydd Llun, mae fy symudwyr yn cyrraedd hwyr, wrth grws. Ond roedden nhw’n gweithio anodd ac roedden nhw’n gorffen yn tri awr. Llai na disgwyliodd. Dyna rhywbeth trist am hynny – mae fy mhethau yn mynd. Wel, efallai ‘bittersweet’ ydy gair gwell.

Beth bynnag, yn storfa yw fy mywyd nawr ac mae e’n ocê. Fel roedd fy mrawd yng nghyfraith yn dweud,  rwy i wedi cau y llyfr ‘ma ac agoraf llyfr newydd yng Ngmru.

Felly, heddiw (dydd Mawrth) rwy i wedi dweud ‘hwyl’ i fy nhŷ ac yfory, rwy’n gadael.

Yn Symud

Wel, rwy’n symud yfory a theithiaf dydd Mercher – dim ond tri diwrnod tan cyrhaeddaf yn Gymru! Whoopee!!!! Dw i ddim yn gallu aros.

Ond, bydda i’n all-lein nawr tan Wener, siŵr o fod. Bydda i’n eich gweld chi yna! Hwyl am nawr. happy smilie

Map Google

Wel, ar ôl i fi ddarllen sylw Keith, ymddangosodd map syniad da – mae heb moyn i fynd i’r Alban yn gwall! Felly mae map ‘da fi’n ymddangos y ffordd y bydda i’n teithio wythnos nesa. Gobeithio bydd e’n mor hawdd â ymddangosa. Dyma’r map:

map-to-walessm.jpg

Mae Google yn dweud bydd e’n cymryd 3 awr i yrru o Llundain i Abertawe. Ond mae fy ffrind Dave yn dweud galli di wneud fe yn 2 awr neu llai os gyrri di wrtha i. So i’n gwybod pam……wel, tybiaf i wneud siarad ychydig……..cheerleader smilie

Wel – yma rydyn ni, ‘te.

Dw i ddim wedi bod yma am ers amser. :O( Does dim amser ‘da fi nawr o achos gwaith a’r symud. Ond dim ond un wythnos i fynd cyn i fi adael! Wow Wi!

Dydd Llun, gwerthais fy nghar felly rwy’n gyrru car llogi tan gadawaf wythnos nesa. Mae popeth yn bychau (wel, bron popeth) ac rwy’n gweithio ar ‘TV tray’. Dim da! Bydda i mor hapus pan rwy yn yr awyren fel wedyn bydda i’n gallu eistedd ac ymlacio! *LOL*

A ddoe, rwy i wedi derbyn gwahoddiad hyfryd o’r Swyddfa Iaith Cymraeg yn brifysgol i sesiwn gyflwyno i fyfyrwyr Cymraeg newydd. Wel, roeddwn i’n ‘chuffed to bits’ ac edrychaf ymlaen ati hi. Bydd hi’n hwyl gwych i gwrdd â pawb. Gobeithio y bydd pawb yn deall fy Nghymraeg gyda acen y California. Roedd ffrind yn dweud i fi y swniaf ‘Patagonian’. Wrth grws, mae hynny yn tybio fy mod i’n cofio unrhwy geiriau Cymraeg. Rwy’n meddwl y’r wythnos diwetha hyn rwy i wedi anghofio mwy geiriau na gwybûm! (Panig chimod. *LOL*)

Beth bynnag, bydda i’n ceisio ysgrifennu cyn i fi fynd ond dw i ddim yn siŵr y bydda i’n llwyddo i wneud hynny. Chaos yw fy bywyd ar hyn o bryd. *LOL*

O! Ac Dymunwch lwc i fi – rwy’n gyrru i’r amser cyntaf yn Lloegr a Chymru. Rwy i wedi rhentu car yn Heathrow ac gyrraf i Gymru. :O)

Yna! Mae rhybudd teg ‘da chi! hahahahahahahahaha

Whew!

Wel, rhaid i fi ddweud fy mod i ddim yn gwybod ble mae’r amser wedi mynd! Oeddwn i newydd yma ddoe? Mae e’n ymddangos bod y rhagor o wnaf, y rhagor o mae’n aros gwneud. Ac dw i ddim yn gallu astudio Cymraeg achos fy mod i mor wedi blino pob nos. :O( Felly teimlaf fy mod i ddim yn cofio unrhywbeth. Mae ymennydd yn debyg gogr dur……..

Beth bynnag, fydd e ddim hir nawr – dim ond 14 dyddiau!  Bydda i’n hapus iawn pan rwy i ar’r awyren.  :O)

Dim Ond Ugain Diwrnod Nawr

Wel yn y diwedd mae’r amser i alaed yn dod agos. Dymuno y gallwn i fynd yfory – rwy mor barod!!!

Rwy i wedi pacio popeth gan gynnwys fy nghrys chwys Gweilch. Maen nhw’n chwarae’r Wener ‘ma, felly wrth grws rwy i moyn bod yna mwy.

Mae’r prifysgol wedi anfon pecyn ‘enrollment’ i fi a felly rwy’n teimlo fel rhan o’r ysgol nawr. A phan ffoniais iddyn nhw bore ‘ma, roedd e mor hyfryd clywed yr acen Gymreig. Daeth â cofion da o Abertawe y llynedd yn ôl a gwnaeth fy diwrnod neisach.

Bydoedd o Llesteiriant

Bydda i mor hapus pan gorffennodd fy symud! Mae pum miliwn beth i wneud ac rwy i’n cyn gynted gorffen un peth a thri mwy yn dod! Mae blychau ymhobman o’m cwmpas ‘da fi ac dw i ddim yn gallu dod o hyd i rywbeth. :O(

Nawr, rhaid i fi drefnu stwff i mewn i’r categorïau hyn: Cerwch gyda fi; Am fy chwaer anfon cyn gynted â phosib; Am fy chwaer anfon nes ymlaen; Rhag ofn i fi angen nhw. Ych-y-fi! Gormod penderfyniadau!

Ac dych chi’n gwybod faint mae stwff yn bwyso?! Gadewch i mi ddweud i chi -pan dych chi’n edrych ar y gost yn anfon rhywbeth 5500 filltir….wel, gadewch inni ddim ond dweud ei fod e’n syfrdanol shwd yn glou mae e’n colli ei sywn e.

Ar hyd o bryd, byddwn i’n hapus os llosgasi’r tŷ yn ulw. Wedyn, fydd does dim rhaid i fi benderfynu! Gallwn i neidio yn y awyren, mae llyfr siec yn llaw ac hefanaf i Abertawe. Dim ‘muss’, dim ‘fuss’, Bob yw eich ewythr! :O)