Tyrfe Tawe 2008

Doeddwn i ddim yn gallu i fynd nos Fawrth neu Fercher felly collais i Brigyn. :O( Ond roeddwn i’n gallu i fynd nos Wener. Roedd digwyddiad yn y Schooner ar y marina yn Abertawe. Chwarae Neil Rosser, Crys a Lowri Evans ac roedd nos wych iawn iawn! Roedd cerddoriaeth yn fendigedig ac roedd y cwmni yn fendigedig. Ces i dro gwych.

Daeth pobol o gwmpas yr ardal hefyd – yr holl yn siaradwyr Cymraeg. Gwelais lawer o ffrindiau a chwrddais i rai pobol newydd. Gwnes i ‘pretty good’, siaradais i Gymraeg bron trwy’r amser.

Tynnodd ffrind lluniau o’r perfformwyr ac roedd dyn o S4C gyda chamera teledu. Ffilmiodd e bopeth.

Am 11:00 o’r gloch neu fel, roedd merched wedi blino o aros ar y dynion, felly dawnsion ni gyda’n gilydd. Edrychodd yr holl y dynion arnon ni, wrth gwrs, ond fydden nhw ddim yn dawnsio. Dw i’n meddwl bod nhw’n colli yn fawr – roedd e’n hwyl wych yn dawnsio! Dw i ddim wedi gwneud hynny ers blynyddau.

Gorffennodd y band diwethaf am 12:30 yn y bore. Roedd rhaid inni ni adael yna a rhodd ffrind arall lifft i fi a rhai pobol eraill. Mae peth da, hefyd, achos costiodd tacsi yn fawr – £8.75 i fynd o’m adre i Schooners! Ych-y-fi. :O( Felly roedd hynny yn neis ohono fe.

Nesaf, roedd Tŷ Tawe bore ‘ma. Chwarae’R Alltud cyntaf ac wedyn Gwyneth Glyn yn canu am hanner awr neu fel. Eto, cerddoriaeth wych a chwmni gwych. Roedd ffrindiau a phobol newydd yn Dŷ Tawe bore ‘ma.

Bydd digwyddiad diwethaf yn heno yn Milkwood Jam yng nghanol y ddinas. Bydd amryw fandiau; Derwyddon Dr. Gonzo (woo hoo!), Gai Thoms, Mr. Huw (da iawn), Yucatan, Eskimo (clywais iddyn nhw yng Nhŷ Tawe ers wythnos ac maen nhw’n dda iawn), Yr Angen, Y Mellt (mae fy ffrindiau a grŵp da iawn) a Llygredd Swn. Dw i wedi clywed Llygredd Swn, Yucatan, Gai Thoms neu’R Angen. Felly bydd cerddoriaeth newydd glywed heno.

Roeddwn i ‘ma’r llynedd ond roeddwn i eithaf prysur yn ceisio ymdopi gyda phopeth. Eleni, gallaf i fwynhau popeth. Dw i’n hoffi eleni yn well. :O)

Yma ac yn ôl Eto

Wel, mae fy chwaer a brawd yng nghraith wedi mynd yn ôl i Galiffornia. Ond cawson ni ymweld bendigedig â’n gilydd. Aethon ni i lawer o gestyll (fel fi, mae fy chwaer yn caru cestyll) ac aethon ni siopa ym mhentrefi dros Gymru. :O)

Roedd nos gerddoriaeth werin Cymraeg yn Dŷ Tawe yn ystod eu harhosiad nhw. Felly daethon nhw gyda fi – Roedd Pat (brawd yng ngfraith) yn siarad mewn canu’r guitar i’r cân neu ddwy gan fy ffrindiau, hyd yn oed! Mwynhaodd e’n fawr. Y dydd nesaf, aethon ni at Abercraf i’r Ŵyl Glyndŵr. Roedd hynny cymaint o hwyl – gallwn i wedi aros trwy’r nos!

Roedd Pat yn mwynhau ceisio ei dysgu newydd Cymraeg a doedd e ddim yn hir cyn iddo fe ddweud ‘diolch yn fawr’ wrth bobol yn siopau a thai bwyta. Doedd Kathy ddim yn siŵr am geisio Cymraeg felly dim ond roedd hi’n siarad â phobol Cymry. Dywedodd hi wrtha i fod y bobol Cymry yn neis iawn a chyfeillgar iawn.

Carodd y ddau Cymru a un noswaith dywedon wrtha i ‘You made a great choice of a place to live. It suits you.’ Wel, wrth gwrs, roedd hynny yn gwneud fi teimlo da iawn!

Ein
Fi, Kath & Pat

Roedd neis iawn iawn eu gweld nhw – mae e wedi bod mwy na blynedd ers gwelais i fy nheulu. Ac roedd cyfle ‘da nhw cwrdd â fy ffrindiau, mwynha’r diwylliant Cymreig a gwelaf rhai o’r wlad hyfryd.

Hanner Ffordd Yna!

Ar hyn o bryd, dw i hanner ffordd gorffen. Diolch byth! Roedd arholiad cyntaf yn Llenyddiaeth a’r mwyaf anodd – arbennig ar ôl nos Iau ddiwethaf (roedd yr arholiad yn fore Gwener). Es i i Inn Pontardawe i’r tro cyntaf i wrando ar gerddoriaeth. Roedd y lle yn neis iawn iawn a hefyd y gerddoriaeth wrth gwrs. Roedd rhai ffrindiau yn chwarae’r nos ‘na a mwynheais i’n fawr. Byddwn i wedi hoffi i gael cadw hirach. Ond am 10:30 sylweddolais i’r dylwn i fynd cartref os disgwyliais i godi yn y bore. Roedd yr arholiad yn 9:30! Ych-y-fi! Ond o leiaf roedd heulog y bore ‘na.

Roedd diwrnod prysur, dydd Gwener ddiwethaf. Yn gyntaf, yr arholiad. Wedyn, dw i’n gyrru allan i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Gymru i’r digwydd aelod. Roedd diwrnod ardderchog – twym a heulog. Tynnais i lawer o lunia ac roedd e’n ymlacio i eistedd ar y bryn, yn yr haul ac edrych ar fynydd Caerfyrddin. Mae’r hollol blodau yn blodeuo, mae’r nant yn rhedeg ac mae popeth yn hyfryd.

Roedd yr ‘bumblebee’ yn gydweithredol iawn ac roeddwn i’n gallu tynnu amryw llunia dda ohono fe:

bumble bee on alium

Dw i ddim yn gwybod yr hyn mae’r planhigion ‘na, ond maen nhw’n ddiddorol iawn. Gwelais i rai yn Barc Singleton hefyd:

plants and flowers

Ond doeddwn i ddim yn aros achos bod i’n cwrdd â fy ffrindiau ym Mhontypridd i ‘Allan Nos Merched’. Roedd y traffig ar y M4 yn ofnadwy iawn iawn! Cymerodd e byth a hefyd i gyrraedd! Ond unwaith yna, roedden ni wedi amser gwych! Mae e’n hyfryd i ymlacio gyda ffrindiau, bwyta pryd o fwyd yn dda and mwynha Guinness.

Llongyfarchiadau i Linda!

Llongyfarchiadau cynnes i Linda i’r erthygl hyfryd amdani hi. Roedd hi’n cyhoeddi yn rhifyn diweddaraf y Lingo Newydd (tudalen 4 ond dw i ddim yn meddwl bod y rhifyn yn ar-lein eto). Roedd e’n neis iawn iawn i ddarllen amdanat ti. happy smilie

Mae Linda yn ysgrifennu Blog Mali. Mwynhaf i ddarllen ei blog yn fawr a dw i’n credu’r byddech chi’n hefyd. Gallwch chi weld hi yma.

Da iawn ti!