Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Ddoe, torrais i fy nghadwyni a dinciais i i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Oedd hi’n oer a chymylog ond dim gwyntog. Wel, dim llawer, beth bynnag.

Roeddwn i’n cael argraff dda wrthi hi. Mae llawer o weld ac aeth amser heibio’n glou.

Tynnais i lawer o luniau a phostiais i nhw ar FforwmGymru. Bydda i’n mynd yn ôl yn fuan pan rwy’n cael mwy amser. Mae hi’n lle hyfryd ac mae hi’n werth mwy na un ymweliad, yn bendant.

Wedyn, neithiwr es i i Tŷ Tawe i chwarae fy ngitâr yn sesiwn ‘jam’ gyda cherddorion eraill. Chwaraeon ni cerddoriaeth werin Gymreig. Rwy’n newydd i gerddoriaeth werin Gymreig felly dw i ddim yn gwybod i’r caneuon eto, ond roeddwn i wedi hwyl yn chwarae a chymryd rhan yn y sesiwn. Bwriadaf i ddysgu’r caneuon yn amser i’r sesiwn nesaf a chwaraeaf i eto. Roeddwn i’n gallu i ddefnyddio fy Nghymraeg hefyd. Ac mae hynny yn haws ar ôl ychydig o beintiau o gwrw. laughing smilie

Technical Difficulties

I’m writing this post in English for the ForumWales members who don’t speak Welsh and may be visiting here to find out what’s happening with FW.

We’re having some technical difficulties on the forum at the moment, so if you are unable to open the site and/or receive an error message, please be assured we’re working on resolving the problem as quickly as possible.  Thanks for your patience.

Yr Wobr Ar-lein Cymuned Orau

Mae’r pleidleisio wedi dechrau! Mae ForumWales yn rhedeg am yr wobar ar-lein cymuned orau ac, wrth grws, rwy’n pleidleisio am ForumWales. Pleidleisiau derfynol yw hi nawr.

Yn anffodus, dw i ddim wedi darllen llawer o’r flogiau yn y categoriau gwahanol. Ac, mae ordovicius yn gofyn bod ni’n pleidleisiau am un yn bob categori tasen ni moyn i bleidleisiau am unrhyw ohonyn – Holl neu dim byd yw e. :O(

Felly, gobeithio y bydd e’n derbyn ‘dim dewis’ ar dyna fod i ddim yn gwybod.

Beth bynnag, i bleidleisiau, anfonwch e-bost at ordovicius(at)gmail(dot)com a dwedwch iddo fe bod chi moyn pleidleisiau am ForumWales fel yr wobar ar-lein cymuned orau. (Disodlwch “(at)” gyda @ a “(dot)” gyda ‘.’ ffurfio’r gystrawen gywir.)

I blog rhestr, ymweld â yr wefan wobrau flog.