Uffern Gyfrifiadur

Dw i yn Uffern Gyfrifiadur. Pe bawn i gyfoethog, byddwn i’n taflu’r pethau ‘damn’ allan y ffenest! Yn anffodus, dw i’n hoffi bwyta felly…….

Dw i ddim yn gwybod pam, ond mae popeth ‘electronic’ wedi torri ers cerddais i yn Gymru. Yn gyntaf fy nghyfrifiadur, wedyn fy nghamera (dim ond blwydd oed!), ffôn symudol, dych chi’n enw fe. Dw i wedi disodli popeth nawr. A dyw’r cyfrifiadur ddim yn gweithio cywir eto!

Beth bynnag, mae hynny, hefyd, bydd e’n pasio…..Gobeithio

Fel arfer, roedd dydd Sadwrn yn Dŷ Tawe yn hwyl iawn. Roedd y cawl yn dda iawn, y cwmni da iawn ac roedd y canu yn dda iawn. Ond doedd dydd Sul ddim yn mor dda.

Dw i wedi edrych ymlaen at y gerddoriaeth werin yn Branwyn Hall. Ond, doedd y gerddoriaeth ddim beth ddisgwyliais. Dyw hynny ddim yn siarad y roedd y gerddoriaeth yn ddrwg, roedd hi ‘chamber music’. Mae hynny yn ocê ond dim fy hoff. Hefyd, roedd Mother’s Day ac roedd pawb yn gyda rhywun. Wel, pawb ond fi, wrth gwrs. :O(

A grŵp lleol oedd nhw gyda llawer o hanes yn gyffredin. Maen nhw’n mynd yna yn aml, amlwg. Felly teimlais i allan o le a gadais i ar yr egwyl. Dw i ddim yn hapus y es i achos roedd hi’n digalon ac atgoffais i o ddigwyddiad gorau anghofiwyd. O wel, fel ‘na mae hi.

Ych-y-fi!

skunk.jpgWel, rwy i wedi gwybod y roedd pethau’n mynd rhy iawn.

Roedd hi’n un o’r gloch yn y bore pan clywais trwst uchel ar y mur ystafell gwely. Felly, roeddwn i’n dechrau mas y drws i weld beth roedd e wedi digwydd pan derbyniais fy ateb; ‘skunk’. Dych chi’n arogleuo nhw o filltir i ffwrdd.

Ych-y-fi! Ofnadwy yw hyn!

Roedd yr anifail ymladd â anifail arall (pwy ydy gwybod beth – doeddwn i ddim mynd mas i ddarganfod) dan o fy nhŷ! Wel, pan mae ‘skunks’ yn cynhyrfu maen nhw’n codi eu cynffonau nhw ac maen nhw’n chwistrellu y mwya ‘God awful’ olew. Mae e’n felyn, tew ac mae e’n drewi i nefoedd uchel….am wythnosau…misoedd…blynyddau! :O(

skunk3.jpgWel, mae e’n chwistrellu y ‘air conditioner’ ar hyn gyda phopeth arall o fewn pump milltir radiws. Felly roeddwn i’n rhedeg o gwmpas’r tŷ yn cau awyrellau yn orwyllt i gadw’r harogl allan. Doedd e ddim yn gweithio.

Nawr, wrth grws, twym iawn ydy tywydd ac rwy’n mwynhau’r persawr hyfryd o ‘skunk’ trwy’r dydd a trwy’r nos. Gobeithio y fydden nhw ddim taflu fi oddi ar’r hawyren achos fy mod i’n drewi fel ‘skunk’!