Gaeaf

Wel, mae gaeaf wedi cyrraedd.  Yn lwcus mae’r eira wedi ein colli felly dim ond rhew ac iâ.  Bore ‘ma mae hi’n heulog a hyfryd – jyst paid â mynd mas heb ‘artic gear’. 

Yn anffodus, nid wnaeth y tywydd helpu’r bois neithiwr erbyn Seland Newydd.  Nid wyf yn gwybod beth sy’n bod ond mae e’n dangos fel dyn nhw ddim yn chwarae fel tîm cydlynol (cohesive).  Ac maen nhw’n gwneud llawer o gamgymeriadau.  Llawer.  Hefyd, yn fy marn, maen nhw’n chwarae fel amaturiaid – ‘harsh’ i ddweud, iawn, ond dw i wedi gweld nhw chwarae cymaint gwell!  Efallai, maen nhw’n teimlo di-ysbryd neu rywbeth, jyst rhywbeth wedi ei golli.  Dw i’n gwybod Seland Newydd yn y orau yn y byd, ond dim lliprynnod yw Cymru chwaith!  Wel, dim fel arfer, beth bynnag.  Gobeithio’r byddan nhw’n gwneud gwell yn y Chwe Gwlad.

Gyda chafodd pob o hynny ei ddweud, rhaid i fi saliwtio i Stephen Jones.  Heb Stephen, dw i ddim yn credu’r byddai pwyntiau ar y bwrdd o gwbl.  Felly, da iawn Stephen! 

 

Eira, Eira a Mwy Eira!

Dim mor llawer â’r llynedd, ond digon stopio popeth.  Dw i’n edrych ar y dyn sy’n rhoi’r ffidil yn y to a cherdda lan y bryn.  ‘Sbo, neithiwr, doedd gyrrwr tacsi ddim yn gallu symud o gwbl, felly fe, hefyd, gadawodd ei gar ble stopiodd.

Mae’r gath bach yn mwynhau’r eira, er hynny.

Achos y gwynt neithiwr, roedd llawer o eira ar un ochr o’m car.  Cwympodd hynny dros y nos.  Ond bore ‘ma, mae eirlithrad yn barod digwydd yn y blaen!

Wel, rhaid i fi ddweud, byddai e’n neis mynd i leoedd heb problemau, ond pert yw’r gymdogaeth yn yr eira.  Heblaw, dylwn fod ysgrifennu traethodau beth bynnag.  Felly, fydda i ddim yn cwyno gormod.

Mwy Eira

Ddoe es i fas gyda syniad disglair tynnu lluniau o Gefn Bryn. Syniad Twp! Roedd tywydd yn ofnadwy, roedd cyflyrau gyrru yn ofnadwy, roedd niwl yn stopio’r olygfa, mae’r potholes the size of Cincinnati yn yr heol i Gefn Bryn (mae car bach iawn iawn ‘da fi) a pan gyrhaeddais i, roedd rhaid i fi droi o gwmpas yn yr heol achos doeddwn i ddim yn cael ‘stuck’.

Beth bynnag, roedd Eglwys Pennard yn hyfryd yn y tipyn bach o eira. Felly stopiais i a thynnais i gwpl lluniau da yna.

Eglwys Pennard

Roedd hen feddi yn hyfryd yn yr eira hefyd.

Bore ‘ma, roedd pawb yn synnu ffeindio eira ffres ac iâ. Felly roedd rhaid i fi golli fy nosbarth cyntaf achos roedd cymaint iâ ar y stryd – dim sêff i yrru. Mae iâ yn ei fynd nawr ac mae bron yr eira yn ei fynd nawr hefyd. Heulwen neis yn lle a rhaid i fi ddweud bod hi’n teimlo neis iawn iawn.

Eira!

Ac mae hi’n hyfryd iawn iawn. Derbyniais fy nymuniad, mae hi wedi eira dros y nos. Wel, mae hi’n dal bwrw eira. Mae llawer o wynt hefyd! Bore ‘ma, ceisiodd ychydig o bobol gyrru lan y bryn, llwyddodd un cymydog ond troellodd ei olwynion yn fawr a chymrodd e amser hir i fynd lan y bryn.

Wrth gwrs, mae dosbarthau wedi bod canslo heddiw felly mae llawer o amser rhydd.  Dw i’n hapus amdano fe achos bod i ddim yn moyn gyrru yn yr eira ‘ma.

Mae Gwyn yn ceisio dal y plu eira drwy’r ffenestr. Dyw e ddim yn deall pam so e’n gallu gwneud hynny.  Nawr, mae e wedi ffidil am a dro.

Mae e’n edrych fel ‘winter wonderland’ allan!

Dw i’n caru eira.  Dw i ddim yn siŵr pam.  Efallai achos bod i’n geni yn wlad eira.  Neu efallai achos hi mor dawel pan mae hi’n bwrw eira.  Dim ots.  Gwnaf a dw i’n mwynhau’r storm yn fawr.