Tesco ac yr Iaith

Es i i Tesco bore ‘ma. Dw i ddim wedi bod i Tesco am dipyn bach achos hunllef yw e. Wel, dim y siop, yn cyrraedd yn y siop.

Beth bynnag, mae arwydd newydd ‘da nhw. Dyn nhw wedi ysgrifennu’r holl wybodaeth ar yr arwydd yn y ddwy iaith – Cymraeg a Saesneg. Ond, a dw i’n gweld llawer o hyn nawr o gwmpas y ddinas yn hwyr, mae Cymraeg yn gyntaf! Ie!!!

Byddwch chi’n gwybod bod y brifysgol wedi derbyn arwyddion newydd eleni. Mae nawr bod yr enw wedi newid, pob arwydd yn dangos Cymraeg cyntaf. Wel, heblaw prif arwydd yn y fynedfa (yn fawr i’m siomedigaeth). Still, dw i’n falch iawn iawn i weld cymaint Cymraeg o gwmpas Abertawe nawr.

Dw i’n edrych ymlaen at y penwythnos ‘ma. Bydd y côr yn canu Dydd Sul fel rhan o Gawl a Chân.  Bydd dydd Sadwrn yn dod â Bore Coffi Dydd Gŵyl Dewi yn Siop Siarad Tŷ Tawe.  Hefyd, dydd Sul, bydd perfformiadau yn Milkwood Jam (Gig Ffôm Dydd Gŵyl Dewi Sant).  Felly, mae penwythnos mawr ymlaen.

Mae Gwyn yn tyfu rhy gyflym.  Nawr mae e’n moyn bod tu mas trwy’r dydd.  Yn anfoddus, mae e’n moyn y drws i fod agor hefyd.  Dw i’n dweud wrtho fe “Do’n i ddim yn fy ngeni mewn ysgubor Gwyn!”  Nid yn synnu, dyw’r oer ddim yn becso fe o gwbl.

Ddoe

Roedd ddoe yn wych! Roeddwn i wedi cael mor llawer hwyl yn Dŷ Tawe. Es i yn y bore ac arhosais i dan 1:30 neu yn y cyffiniau. Cawson ni fwyd da i fwyta, (bara brith, Teisen Gymreig), a choffi a the i yfed. Roedd gemau a ‘quizzes’ (Enillodd fy mwrdd unwaith!), canu, digon o chwerthin a rhaid i fi ddweud y gwnaeth Jonathan gwaith yn wych fel MC.

Dw i ddim yn credu y ces i wedi hynny llawer hwyl yn amser hir! A dweud a gwir, mwynheais i ganu i lawer bod i’n meddwl y caf i geisio  ymuno â’r Côr Tŷ Tawe (os byddan nhw’n cael fi, wrth gwrs).