Heddiw

Rwy’n hoffi dydd Sul!

Heddiw es i yrru yn y wlad. Rwy’n hoffi gyrru yng Nghymru ac roedd hi’n ddydd hyfryd heddiw, haul a thwym.

Felly, ar ôl i fi fynd am dro ym Mharc Singleton (llawer a llawer o gennin Pedr, byddan nhw’n blodeuo yn fuan!), es i yrru at y traeth. Penderfynais i fynd i Rosili. Ar i ffordd, gwelais i ddafad, wrth gwrs, ond cwningen fawr frown hefyd. Roedd hi’n eistedd yn y cae a chododd hi’n ei phen fel es i heibio.

Wel, ar ôl am hanner awr, gwnes i dro anghywir a ffeindiais ‘n hunan ym Mhorth Eynon. Beth pentref bach gwych!

Es i yn ôl a ffeindiais y tro i Rosili. Felly cyrhaeddais yna hefyd heddiw. Roedd e’n ffordd neis treulio ychydig o oriau ar ddydd yn hyfryd. Yfory, rhaid i fi fynd yn ôl i’r brifysgol.  Rwy’n hapus a thrist am hynny.

Map Google

Wel, ar ôl i fi ddarllen sylw Keith, ymddangosodd map syniad da – mae heb moyn i fynd i’r Alban yn gwall! Felly mae map ‘da fi’n ymddangos y ffordd y bydda i’n teithio wythnos nesa. Gobeithio bydd e’n mor hawdd â ymddangosa. Dyma’r map:

map-to-walessm.jpg

Mae Google yn dweud bydd e’n cymryd 3 awr i yrru o Llundain i Abertawe. Ond mae fy ffrind Dave yn dweud galli di wneud fe yn 2 awr neu llai os gyrri di wrtha i. So i’n gwybod pam……wel, tybiaf i wneud siarad ychydig……..cheerleader smilie

Dau Mater

Wel, mae dau mater ‘da fi heddiw. Un, yr ymadawiad o Frent Cockbain; a dau, llwybr byr bysellfwrddau.

Mae flin ‘da fi i glywed y bydd Brent Cockbain yn gadael Y Gweilch. Mae e’n chwaraewr gwych ac mae e wedi da i’r Gweilch. Dof o hyd i ei ymadawaid e’n rhyfedd achos ei fod e mor sydyn. So i moyn cymharu â’r dau, ond mae e’n dod â i feddwl yr ymadawiad sydyn o Mike Ruddock yn 2006 canol tymor (mid-season). Mae’n symud twp pe byth oedd un! Ond ‘te, beth ydw i’n gwybod, rwy newydd cefnogwr. Beth bynnag, rwy’n casáu ei weld e’n mynd.

Nawr, yn ail, llwybr byr bysellfrwrddau. Yn byr, mae dim ond yn rhaglen darlun fy mod i’n hoffi nhw. Mae’r gweddill o’r amser maen nhw’n poen yn y pen-ôl! Rywsut, a so i’n gwybod sut, rwy’n cadw yn gwthio cyfuniadau o allweddi bod cau fy mhorwr pan rwy’n lleiaf disgwyl fe. Mwyaf dryswch i bod siŵr!