Ymlacio – ie!

Yn olaf, ar ôl haf ofnadwy, roeddwn i’n gallu ymlacio tipyn bach.  Dros y penwythnos es i’r Gŵyl Glyndŵr yn Abercraf.  Bendigedig iawn iawn!

P9192513

Dw i ddim yn credu roedd cymaint pebyll â’r llynedd.  Wel, byddai e’n gwella i ddweud dim cymaint bwyd.  Yn bendant, roedd mwy cerddoriaeth côr na’r llynedd.

Cwrddais â Allison ar ôl Siop Siarad yn y bore.  Ar ôl i ni ffeindio’r babell cwrw, ffeindion Yr Alltud a threulion amser gwrando arnyn nhw.  Roedd mor hyfryd i eistedd yn yr heulwen, yn yfed cwrw, gwrando ar ffrindiau’n canu cerddoriaeth werin.  Roedd llawer o bobol yn stopio i wrando hefyd – roedd pawb yn mwynhau’r gerddoriaeth.

Yr Alltud

Yr Alltud

Ar ôl am dipyn, penderfynodd Allison a fi edrych o gwmpas y safle felly cerddon i’r gwersyllfan canoloesol ble cwrddon ni â dau ddyn a gwisgo fel marchogion.  Dywedon nhw wrthon ni am fywyd yn adegau canoloesol.  Wedyn, dw i ddim eithaf siŵr shwd, roedden nhw’n gwisgo fi yn ddillad canoloesol!  O fy!  Dywedon nhw ‘look mean’.  Ond roeddwn i’n chwerthin rhy galed – roedd amhosib.

Owain Glyndŵr

Owain Glyndŵr

Cyn i ni adael, daeth Owain Glyndŵr.  Felly, roedd hynny yn tidy hefyd.  A throdd y prynhawn neis i mewn noswaith yn wych fel cafodd mwy cerddoriaeth ei chanu, ac aethon ni i beint (neu dau) yn y pub.

Arbennig oedd y diwrnod i fi – roedd e’n hyfryd i ymlacio â ffrindiau heb fecso am unrhywbeth am dibyn.  Mwynheais fy hunan yn fawr.

Gwyl Cwrw Abertawe

Rhaid i fi ddweud, roedd ddoe yn llawer o hwyl!  Es i Ŵyl Cwrw Abertawe.

Aeth grŵp ohonon ni ar ôl Siop Siarad i Neuadd Branwyn i’r ŵyl.  Roedd gwych arbennig achos bod ni’n gallu siarad yn Gymraeg gyda’i gilydd hefyd.

Roedd cwpl o wirfoddolwyr â siarad Cymraeg a, nes ymlaen, ychydig o bobol yn yr ystafell byrddau.

Dysgu cwpl o eiriau newydd hefyd:  melys a chwerw.  Dw i’n licio cwrw chwerw’r gorau.

Felly, penderfynais i ymgais blasu pob cwrw chwerw yn y lle.   Roedd llawer o gwrw chwerw.  Ac, wrth gwrs, doedden nhw ddim gwastad hawdd i ffeindio!  Felly roedd e’n angenrheidiol trial llawer o gwrw melys hefyd.

Reit.  add1_irre

Wel, ar ôl i fi dreulio amryw o awr ffeindio’r cyrfau chwerw, penderfynodd fy ffrind, Allison, a fi’r efallai byddai bwyd yn syniad da.  Yn ddiolchgar roedd y Wig jyst lan y stryd o Neuadd Branwyn felly baglasom eu ffordd i’r tafarn i ginio a Guinness.

guinness

Yn annisgwyliadwy, ffeindiasom siaradwyr Cymraeg yna – ymwelodd 4 dyn o Ogledd Cymru ag Abertawe.  Roedden nhw moyn gwybod lle da i fynd nos Sadwrn.

Yn ôl i Neuadd Branwyn, roedd parti yn parhau gyda band ond dim llawer o gwrw achos bod y cwrw wedi bod ei yfed – wel, yr holl ond ‘Wood’.  Er hynny, roeddwn i wedi stopio yfed erbyn hynny.  O iawn! Ceisiais jyst tipyn bach o hynny hefyd.  Wel, o leiaf dw i’n meddwl gwnes.

add1_unbekannt

I wneud stori hir, fyr, roedd ffrindiau Chris a Dai yn dechrau canu yn Gymraeg ac roedd pawb yn mwynhau gwrando arnyn nhw’n fawr!  Roedd pobol yn clapio a chanu gyda nhw –  Roedd diwedd perffaith i ddiwrnod perffaith.

add1_blume