Da Iawn Nicole!!!!

Mae Nicole Cooke yn ennill y Fedal Aur. Athletwr Cymreig cyntaf ers 1972 ennill medal Olympaidd yw hi. Rhywsut dyw ‘da iawn’ ddim yn dangos digon! A hefyd mae hi’n ennill y 200fed fedal i’r D.U. (Roedd tywydd ofnadwy hefyd.)

Llongyfarchiadau i chi Nicole!

Gwefan Nicole
Wikipedia

Wow!

Dw i wedi bod prysur gyda’r Eisteddfod, dosbarthau Cymraeg a bywyd yn gyffredinol ac felly dw i wedi esgeuluso’r Chwaraeon Olympaidd.

Derbyniais i e-bost o ffrind gyda lluniau o’r gerddi Olympaidd Tsieina. Maen nhw’n fendigedig iawn iawn. A hefyd, yma yw neis fideo YouTube o’r garddi.

Dw i’n edrych ymlaen at y Chwaraeon Olympaidd. Tan nawr, dw i wedi bod yn America i’r Olympaidd. Nawr dw i’n edrych arnyn nhw yn fy ngwlad fabwysiedig. Shwd neis yw hynny?