Mwy Eira

Ddoe es i fas gyda syniad disglair tynnu lluniau o Gefn Bryn. Syniad Twp! Roedd tywydd yn ofnadwy, roedd cyflyrau gyrru yn ofnadwy, roedd niwl yn stopio’r olygfa, mae’r potholes the size of Cincinnati yn yr heol i Gefn Bryn (mae car bach iawn iawn ‘da fi) a pan gyrhaeddais i, roedd rhaid i fi droi o gwmpas yn yr heol achos doeddwn i ddim yn cael ‘stuck’.

Beth bynnag, roedd Eglwys Pennard yn hyfryd yn y tipyn bach o eira. Felly stopiais i a thynnais i gwpl lluniau da yna.

Eglwys Pennard

Roedd hen feddi yn hyfryd yn yr eira hefyd.

Bore ‘ma, roedd pawb yn synnu ffeindio eira ffres ac iâ. Felly roedd rhaid i fi golli fy nosbarth cyntaf achos roedd cymaint iâ ar y stryd – dim sêff i yrru. Mae iâ yn ei fynd nawr ac mae bron yr eira yn ei fynd nawr hefyd. Heulwen neis yn lle a rhaid i fi ddweud bod hi’n teimlo neis iawn iawn.

Yma ac yn ôl Eto

Wel, mae fy chwaer a brawd yng nghraith wedi mynd yn ôl i Galiffornia. Ond cawson ni ymweld bendigedig â’n gilydd. Aethon ni i lawer o gestyll (fel fi, mae fy chwaer yn caru cestyll) ac aethon ni siopa ym mhentrefi dros Gymru. :O)

Roedd nos gerddoriaeth werin Cymraeg yn Dŷ Tawe yn ystod eu harhosiad nhw. Felly daethon nhw gyda fi – Roedd Pat (brawd yng ngfraith) yn siarad mewn canu’r guitar i’r cân neu ddwy gan fy ffrindiau, hyd yn oed! Mwynhaodd e’n fawr. Y dydd nesaf, aethon ni at Abercraf i’r Ŵyl Glyndŵr. Roedd hynny cymaint o hwyl – gallwn i wedi aros trwy’r nos!

Roedd Pat yn mwynhau ceisio ei dysgu newydd Cymraeg a doedd e ddim yn hir cyn iddo fe ddweud ‘diolch yn fawr’ wrth bobol yn siopau a thai bwyta. Doedd Kathy ddim yn siŵr am geisio Cymraeg felly dim ond roedd hi’n siarad â phobol Cymry. Dywedodd hi wrtha i fod y bobol Cymry yn neis iawn a chyfeillgar iawn.

Carodd y ddau Cymru a un noswaith dywedon wrtha i ‘You made a great choice of a place to live. It suits you.’ Wel, wrth gwrs, roedd hynny yn gwneud fi teimlo da iawn!

Ein
Fi, Kath & Pat

Roedd neis iawn iawn eu gweld nhw – mae e wedi bod mwy na blynedd ers gwelais i fy nheulu. Ac roedd cyfle ‘da nhw cwrdd â fy ffrindiau, mwynha’r diwylliant Cymreig a gwelaf rhai o’r wlad hyfryd.

Cefn Bryn a Dyna Chythruddo Darn Pedwar

Reit. Felly es i i Somerfield’s yng Nghilâ prynhawn ‘ma i brynu Guinness (Ymarfer côr heb Guinness? Darfyddwch y syniad!).

Wel, yn Somerfield’s mae corn siarad ‘da nhw. Pan mae register ar gael mae’r wraig yn siarad ‘rhif dau os gwelwch yn dda, number two please’. Nawr, mae’r Gymraeg yn dod cyntaf felly byddech chi’n meddwl bod rhywun yn siarad Cymraeg, iawn? Na. Neb. Er hynny, achos bod llawer o bobol yn deall Cymraeg, bydda i’n siarad ‘Diolch’ iddyn nhw. Un gair ‘Big Deal’.

Heddiw, mae’r ferch yn rhoi edrych drwg (dirty look(?)) ata i pan ddywedais i ‘diolch’ a hefyd, dyw hi ddim yn dweud ‘diolch’ ata i pan dalais iddi hi. Fyddai hi ddim yn siarad ata i o gwbl heblaw i ddweud y pris. Felly edrych yn syth ymlaen arni hi a siarad ‘diolch’ eto. Fyddwn i ddim yn siarad Saesneg achos rhodd hi fel edrych cas. (Gallaf i fod cas hefyd, gan Dduw! Haha)

Ond, mae hi’n edrych yn syth ymlaen yn ôl arna i ac wedyn, ‘short-changed’ fi! Dim ond 2p, ond doedd e ddim y swm, roedd e’n bod gwnaeth hi hynny!

Wel, penderfynais i ddim i wneud ‘fuss’ am 2p ac felly gadawais i a fydda i ddim yn mynd yn ôl.

Ond doedd y diwrnod dim yn hollol ddrwg. Aeth Pippa (fy nghi newydd) a fi i Gefn Bryn tynnu lluniau i Hazel a fy mam. Roedd Pippa yn hapus iawn iawn – ffeindiodd hi dail ceffyl ffres! Wel, roedd e yna and roedd hi yna ac yn fuan roedd e arni hi. :O(

Pippa exploring the ferns

Wrth gwrs roedd e’n llawer o hwyl i lanhau hi cyn i ni gael yn ôl un y car!

Beth bynnag, tynnais i ychydig o luniau da. Mae’r olygfa yn hyfryd iawn iawn erioed. Roedd tywydd yn braf, gwyntog ac eithaf oer ond braf. Dyna un o’r olygfa:

view from Cefn Bryn

Ac arall:

View from Cefn Bryn

Dw i’n hoffi’r un ‘ma yn edrych dan o’r garreg.

Looking under Arthur's Stone