Blodau yng Nghymru

Wel, fydda i ddim yn dweud wrthoch chi bod y post ‘ma yn ddiddorol.  Dyw e ddim, siŵr o fod.  Ond dw i’n moyn ysgrifennu rhywbeth heddiw, felly dw i wedi penderfynu ysgrifennu am flodau yng Nghymru a fy nhŷ.

Ers dw i wedi dod yn ôl i Gymru, dw i wedi bod teimlo domestig iawn iawn.  Dw i mor hapus i fod yn ôl adref, ‘sbo.  Beth bynnag, dw i wedi bod prynu pethau i’m adref – gorchuddion i’r golau (oedd dim ond ychydig ‘da fi o’r blaen), dodrefn i’r dillad cludais i fy hunan o Galiffornia, planhigion tŷ newydd, peiriant gwnïo, stwff fel hynny.

Dw i eithaf licio fy nhŷ nawr! 

Mae dim ond un darn o ddodrefn bod i eisiau; cwpwrdd llyfrau.  Dw i’n caru llyfrau.  Des i yma heb fy llyfrau (o wel, ocê – dim ond cwpl o lyfrau, doeddwn i ddim yn gallu gorfodi fy hunan i ddod heb UNRHYW o lyfrau o gwbl).  Beth bynnag, nawr, yn agos dwy flynedd ymlaen, mae dau gwpwrdd llyfrau yn y tŷ a dw i eisiau un mwy.  Wel, naill ai hynny neu dŷ mwy gyda chwpwrdd llyfrau ‘built-in’.

Hefyd, penderfynais i wneud rhywbeth yn yr ardd – tyfaf lysiau ac, wrth gwrs, blodau.  Mae’r blodau yng Nghymru yn bert yn anhygoel.

Pan ymwelais â Chymru’r tro cyntaf, roeddwn i’n ‘blown away’ gan y blodau. Dw i’n dal teimlo’r ffordd ‘na.

Blodau yn Llandeilo

Blodau yn Llandeilo

Felly, penderfynais fod eleni, byddwn i’n tyfu blodau hefyd.  Wel, wrth gwrs, roedd rhaid i fi deithio i Galiffornia am fis felly doeddwn i ddim yn gallu tyfu’r blodau fy hunan o hedyn .  Yn lle, prynais fasged o’r Gerddi Parc Singleton (maen nhw’n gwerthu planhigion ychwanegol bob bore Sadwrn yn y gwanwyn a haf).  Mae e’n gwneud popeth yn ymdangos disglairach (brighter?) yn blaen o’r tŷ, credu.

Blodau yn fy nhŷ

Blodau yn fy nhŷ

Ond dyna ddigon dim, hoffwn i gael blodau fel hyn:

Blodau Drws Nesaf

Blodau Drws Nesaf

Mae gardd Richard drws nesaf yw hynny.  Ar ôl iddo fe stopio chwarae rygbi am Gymru, daeth e  ‘landscape gardener’.  Felly, mae ei ardd yn edrych bendigedig bob amser.

Felly, mae nod arall ‘da fi – tyfaf ardd bert.  Nawr, ble i brynu rhaw…..

Pasg Hapus i Bawb

easter-tulip1

Fel gwastad, mae llawer o flodau hardd ‘da Parc Singleton.  Felly ddoe es i fynd am dro dros y garddi.  Mwynheais flodau, heulwen ac awyr ffres.  Diwrnod hyfryd!

Cwpl lluniau yma – mwy yn albwm nes ymlaen.

Gerddi Clyne

Beth penwythnos gwych!  Treuliais y prynhawn yn prynu beic.  Felly nawr dw i’n gallu reid o gwmpas yma ac yna yn lle gyrru ym mhobman.   Trodd nos Wener mewn rhywbeth o antur fel ceision ffeindio lle chwarae cerddoriaeth werin.  Ar ôl taith olygfaol dros y ddinas Abertawe, aethon ni i’r Gwachel ym Mhontardawe.  Sesiwn da!

Prynhawn Sadwrn,  penderfynais fynd am dro i Erddi Clyne ac edrych ar y blodau.  Maen nhw’n hyfryd iawn iawn:

Coed Rhododendron

Maen nhw’n gerddi fawr iawn iawn a mwynheais gerdded o nhw gwmpas ac yn tynnu lluniau.  Tynnais lawer o luniau, 73!  Ond dw i’n meddwl bod i’n gallu tynnu sawl o luniau da – arbennig gyda lens ‘close-up’.

Rhododendron Flower

A, hefyd, roeddwn i’n synnu ffeindio coeden Coast Redwood yn tyfu da iawn yn yr ardd! Mae e’n fy atgoffa o Oregon yn America.

Coast Redwood

A rhywsut, tynnais lun gydag enfys – dim llun yn wych, ond mae hi’n dipyn bach neis gydag enfys beth bynnag.

Enfys

Wrth gwrs, nes ymlaen, roedd gêm rygbi ar y teledu.  Felly es i Dŷ Tawe edrych ar y sgrin fawr.  Llongyfarchiadau i Iwerddon!  Gweithion caled a haeddu’r ennill.  Ond ‘Da Iawn’ i’w bechgyn hefyd – chwaraeon da iawn.  Gêm cyffroes iawn iawn oedd hi.

Ar ôl y gêm, es i gyda ffrindiau i Stryd Gwin (gwybod, gwybod Stryd Gwynt).  Roedd llawer o hwyl – llawer o bobol yna cynnwys dynion o Iwerddon.  Roedden nhw’n gwisgo crysau gwryd a chanu yn un tafarn.  Mwynheais gwrdd â nhw – dw i byth wedi cwrdd â Gwyddel o’r blaen!  Mae acen hyfryd ‘da nhw.

Roedd noswaith fendigedig.  Gobeithio’r gallwn ni wneud hynny eto yn fuan.  

LLuniau

Fel dw i’n ‘stuck’ tu mewn ar hyn o bryd achos y tywydd ac aros, bore ‘ma, i’r Tesco Delivery Guy :O), ces i gyfle ceisio fy lens macro newydd. Anrheg Nadolig ohona i fy hunan i fy hunan roedd hi. Mae hi’n Olympus 35mm 1:35 lens macro i waith caeer y bwlch.

Ddoe tynnais sawl llun. Dw i’n cael argraff dda ohoni hi iawn iawn.  Dw i’n tyfu tegeirianau yn fy ffenestr ystafell bwyta.  Felly dechreuais i gyda nhw:

Ac yn olaf:

Wrth grws, fyddai sesiwn llun ddim yn gyflawn heb llun Gwyn, iawn?  Iawn!

Hanner Ffordd Yna!

Ar hyn o bryd, dw i hanner ffordd gorffen. Diolch byth! Roedd arholiad cyntaf yn Llenyddiaeth a’r mwyaf anodd – arbennig ar ôl nos Iau ddiwethaf (roedd yr arholiad yn fore Gwener). Es i i Inn Pontardawe i’r tro cyntaf i wrando ar gerddoriaeth. Roedd y lle yn neis iawn iawn a hefyd y gerddoriaeth wrth gwrs. Roedd rhai ffrindiau yn chwarae’r nos ‘na a mwynheais i’n fawr. Byddwn i wedi hoffi i gael cadw hirach. Ond am 10:30 sylweddolais i’r dylwn i fynd cartref os disgwyliais i godi yn y bore. Roedd yr arholiad yn 9:30! Ych-y-fi! Ond o leiaf roedd heulog y bore ‘na.

Roedd diwrnod prysur, dydd Gwener ddiwethaf. Yn gyntaf, yr arholiad. Wedyn, dw i’n gyrru allan i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Gymru i’r digwydd aelod. Roedd diwrnod ardderchog – twym a heulog. Tynnais i lawer o lunia ac roedd e’n ymlacio i eistedd ar y bryn, yn yr haul ac edrych ar fynydd Caerfyrddin. Mae’r hollol blodau yn blodeuo, mae’r nant yn rhedeg ac mae popeth yn hyfryd.

Roedd yr ‘bumblebee’ yn gydweithredol iawn ac roeddwn i’n gallu tynnu amryw llunia dda ohono fe:

bumble bee on alium

Dw i ddim yn gwybod yr hyn mae’r planhigion ‘na, ond maen nhw’n ddiddorol iawn. Gwelais i rai yn Barc Singleton hefyd:

plants and flowers

Ond doeddwn i ddim yn aros achos bod i’n cwrdd â fy ffrindiau ym Mhontypridd i ‘Allan Nos Merched’. Roedd y traffig ar y M4 yn ofnadwy iawn iawn! Cymerodd e byth a hefyd i gyrraedd! Ond unwaith yna, roedden ni wedi amser gwych! Mae e’n hyfryd i ymlacio gyda ffrindiau, bwyta pryd o fwyd yn dda and mwynha Guinness.

Parc Singleton Yn Blodyn

Fountain in Flower Garden

Mae’r tywydd wedi troi hyfryd a thwym ac roedd rhaid i fi fynd mas heddiw. Felly, es i i Barc Singleton i weld yr hyn digwydd yn y gerddi. Doeddwn i ddim yn siomi – mae’r arddangos blodau yn ysblennydd!

Yn y coed, roedd adar yn canu a roedd gwiwerod yn rhedeg o gympas – mae gwanwyn yma nawr yn gywir, does dim dwywaith amdani, ac dyna blodau ymhobman! Dyna blodau dan o goed ac ar hyd ffordd dawel. Dyna blodau wrth byllau ochr, lliwau a ffurfiau a gwynto yn dda.

Mae gerddi carreg ‘da nhw, gerddi cysgod, gerddi dŵr a gerddi arbennig. Mae gerddi gyda phlanhigion bod i ddim yn meddwl y byddwn i’n gweld mas o Galiffornia. A dyna nhw – yn y canol o Abertawe!

Dw i wedi tynnu llawer o luniau, a dych chi’n croeso gweld nhw. Maen nhw yna yn Galeri ForumWales.

Dw i’n meddwl bod Cymru yn lle hardd a dw i’n falch i enw hi cartref.