Whew!

Wel, dw i wedi gorffen fy wythnos gyntaf yn ôl yn y brifysgol.  Diolch byth!  Fe arfer, mae popeth wedi bod cymysg lan a drysu ond rhaid i fi ddweud, mwynhaf fy nosbarthiadau hyd yma.  Dim amserlen yn ddrwg chwaith!  Dim dosbarthiadau dydd Llun neu ddydd Gwener o gwbl.

Dw i’n meddwl fy hoff dosbarth ar hyn o bryd yw ysgrifennu creadigol.  Mae Christine James yn dysgu’r tymor cyntaf a bydd Tudur Hallam yn dysgu’r ail dymor.  A dw i wedi bod lwcus iawn iawn – i fod wedi fy nysgu gan athrawon sy wedi ennill y Goron a’r Gadair, Mererid Hopwood yn gyntaf a nawr Christine James a Tudur Hallam – wow!

Mae hanes yn dod iawn hefyd, er bod i wedi newid pynciau – nawr dw i’n mynd ysgrifennu am y llyfr Buched Dewi.  Dw i’n meddwl y bydd e’n bwnc da am fy thesis – dywedodd fy ymgynghorydd y byddwn ni’n ysgrifennu thesis, dim traethawd mawr fel meddyliais yn wreiddiol.  Felly dyn’ ni – I have my work cut out for me (sa i’n siŵr sut dweud hynny yn Gymraeg – idiom efallai?).

Dw i hapus mynychu’r gwobrau blog wythnos nesaf yng Nghaerdydd.  Dw i’n sylw bod llawer o ymryson am y wobr.  Ond dw i’n meddwl bod e’n rhywbeth arbennig i fod gallu ysgrifennu yn Gymraeg – does dim pawb sy’n gallu gwneud hynny.  Felly, dw i’n credu bod categori arbennig yn rhywbeth neis iawn.  Dw i’n credu bod Cymraeg yn haeddu o le arbennig.  Felly gobeithio’r fydd pob un o’m cyfeillion Cymreig ddim yn gafael fe erbyn i fi os dw i’n aros yn y gystadleuaeth.

Heno bydd sesiwn Bardd Bach yn Nhŷ Tawe.  Mae cyfle yn wych gwrando ar gerddoriaeth werin Gymraeg, cael ychydig o ddiodydd a chwarddiadau.  Fel arfer dyn ni’n cael llawer o hwyl.  Mae e’n sesiwn agor hefyd, felly os dych chi’n canu offeryn, dewch a chwarae.  Bydd popeth yn dechrau rhwng 8:30 a 9:00ish.

Llongyfarchiadau Ceri Wyn!

Roedd diddorol a chyffroes edrych ar y teledu ddoe.  Roeddwn i’n edrych ar yr Eisteddfod, seremoni coron.  Roedd neis i weld Mererid Hopwood yn darllen – ysgrifennwr bendigedig yw hi ac mae cymaint ynni ‘da hi!  Dw i eithaf ei edmygu.

Roedd e’n wych, hefyd, i weld enilla Ceri Wyn Jones.  Dyn ni wedi astudio ei waith yn y brifysgol yn ystod dosbarth Mererid.

Yn y cyfamser, dyn ni wedi ffeindio’r ateb i’r broblem dŵr.  Mae e’n dangos bod dau ddiferiad ‘da fi – un tu mas ac un tu mewn.  Felly, nawr byddwn ni’n gweld beth ddyweda’r perchennog. Gobeithio’r bydd e’n trwsio’r diferiadau yn fuan achos bod y bil dŵr yn uchel iawn.

Ac wedyn neithiwr, roedd morgrug (diolch Catrin!) dod yn ôl.  Yn ffodus do’n i ddim wedi mynd i’r gwely eto felly gallais stopio nhw.  Gobeithio bod does dim morgrug ‘da tŷ tra dw i yn y Bala.  Dw i’n becso am hynny tipyn bach.

Beth bynnag, eto, llongyfarchiadau i Ceri Wyn Jones!  Nawr yn ôl i waith i fi.

Ar Y Llaw Arall

Ar y llaw arall, ble dw i ddim yn hoffi Kate Roberts, i’r rhan fwyaf darn, dw i’n hoffi Gwyn Thomas yn fawr. Rydyn ni’n darllen Wmgawa gan Gwyn Thomas yn Llenyddiaeth I, ein dosbarth llenyddiaeth arall ni. Dw i’n hoffi’r ffordd y defnyddia e odl a throsiadau yn ei gerddi e. Dw i’n dod o hyn i’w arddull yn ddymunol a dyw ei waith e ddim yn rhy anodd i’r dysgwr o fy lefel.

Dw i’n hoffi R. Williams Parry hefyd. Ysgrifennodd e am natur, pwnc yn fy ymyl calon. Ond mae Parry yn anodd iawn i fi, i rai rheswm. Dw i’n camddehongli e’n gyson. Dw i’n ceisio ond dw i byth deall yr hyn mae e’n sôn am. Fel wythnos diwethaf: Gwnes i’r gerdd anghywir (wrth gwrs – mae’r stori o fy mywyd). Felly roeddwn i’n eistedd, brwydraf i gyfieithu ar yr hedfan a gweddaf i’r na Dr. Lake yn galw arna i. Wrth gwrs, rydych chi’n gwybod beth digwydd….

Roeddwn i wedi panig ar un waith ac es i ymlaen i esbonio i’r dosbarth y roedd ei ffôn symudol yn canu’r wedi dychryn y druan anifail. Bachgen, oeddwn i’n teimlo twp pan, deg munud nes ymlaen, sylweddolais i’r hyn roeddwn i wedi dweud! Ych-y-fi!

Wel, chwarddodd unman. Ond gwnes i! 10 munud nes ymlaen. Nawr,  shwd oedd twp yn hynny – mae pawb yn gwybod y doedd ddim ffônau symudol yn y dyddiau ‘na! *Rholio llygaid*

Felly, dw i’n credu y bydda i’n chwarae fe diogel a bydda i’n aros gyda Gwyn Thomas – o leiaf roedd ffôn symudol yn ei ddydd e!