Nid Gath

Wel, nid gallais dal y gath ofnadwy. :O(   Aeth e i mewn i’r dal sawl o droeon ond nad gaea’r dal. Felly gallodd dianc. Nawr, ar ôl dwy wythnos, dw i wedi rhoi’r ffidl yn y tro. Â Gwyn du allan drwy’r diwrnod ac arhosa Cerys yn y tŷ. Dw i’n teimlo euog am hwn – dw i’n credu’r dylwn allaf wneud yn well amdani, ond dyn’ ni’.

Dim ots beth bynnag. Rhaid i fi symud achos bod y cymdogion wedi penderfynu newid ei maes i drac MotoCross! Ych-y-fi. Mae’r maes yn ar bwys fy nhŷ – dim ond 10 troedfedd o’m drws. Gormod o lwch a gormod o sŵn – sŵn cryf. Yn barod, dw i’n anhapus am y sŵn o’r draffordd – mae e’n annymunol i fynd tu mas. Ond two-stroke motorcycles? Amhosibl – nid allaf fyw gyda nhw.

Felly, dyna ni. Efallai, bydd e’n beth da, wedi cyfan fel bydda i’n edrych yn yr ardal o’m gwaith. Byddai e’n neis iawn i osgoi’r traffig cymudo.

Hefyd, dw i’n gyffrous iawn – mae posibilrwydd y gallaf wneud gradd meistr yn y Brifysgol Edinburgh (mae gradd ar lein ‘da nhw). Mae well ‘da fi mynd i’r Brifysgol Abertawe ond does dim gradd meistr ar lein ‘da nhw a dw i ddim yn gallaf fforddio i fyw tu mas Califfornia ar hwn o bryd.  Byddwn i’n gwneud hanes yr Alban yn lle o hanes Gymru (mae’n iawn ‘da fi, er hynny, hanner Albanaidd dwi) ond dyw’r radd ddim yn dechrau tan fis Medi 2014 – mae amser hir i aros felly, gawn ni weld.

If wishes were fishes…..

Byddai amser ysgrifennu ar fy mlog!  Ond ar hyn o bryd, mae’r brifysgol yn brysur iawn iawn ymgeisio claddu pawb yn waith.  Mae pawb yn teimlo ‘overwhelmed’ – mae hyd yn oed y bobol ifanc yn fy nosbarth yn cwyno!  A, nawr, maen nhw’n symud dosbarthiadau achos bod nhw’n ailosod pob ffenestr ar campws.  Dw i’n meddwl y bydden nhw’n ymddiheuro!

Fel ar y campws cwpl o wythnos yn ôl.  Ro’n nhw’n adeiladu rhywbeth – dim siŵr beth ond ro’n nhw’n symud llawer o laid a’n wneud llawer o sŵn.  Maen nhw wedi rhwystro popeth ond tipyn bach o’r llwybr o Adeilad Callaghan i Adeilad Keir Hardie ac roedd e’n agos amhosibl pasio.  Ond ro’n nhw wedi postio arwydd a dweud….

We realise this construction is forcing you to walk a mile out of your way across the mud making you hellaciously late for your next class meaning you won’t get a decent seat and will have to sit in the front next to the teacher where you can’t text your friends during the lecture.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Tro arall, pan gafodd y tai bach merched newydd yn y llyfrgell wedi eu torri, (mae’r dim ond tai bach ar dri lawr) rhoson nhw’r arwydd ‘ma:

The toilets are broken.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Fy hoff, er hynny, yw Dŵr Cymru.  Maen nhw’n hoffi i weithio ar y strydoedd yn ystod amserau prysur.  Mae hyn yn stopio traffig, crea ‘traffic jams’ mawr iawn ac, yn gyffredin, gwna hyn pawb yn anhapus a hwyr.  Ond mae popeth yn iawn  achos bod nhw’n rhoi’r arwydd ‘ma:

Welsh Water – making your life better.

Whew!

Wel, dw i wedi gorffen fy wythnos gyntaf yn ôl yn y brifysgol.  Diolch byth!  Fe arfer, mae popeth wedi bod cymysg lan a drysu ond rhaid i fi ddweud, mwynhaf fy nosbarthiadau hyd yma.  Dim amserlen yn ddrwg chwaith!  Dim dosbarthiadau dydd Llun neu ddydd Gwener o gwbl.

Dw i’n meddwl fy hoff dosbarth ar hyn o bryd yw ysgrifennu creadigol.  Mae Christine James yn dysgu’r tymor cyntaf a bydd Tudur Hallam yn dysgu’r ail dymor.  A dw i wedi bod lwcus iawn iawn – i fod wedi fy nysgu gan athrawon sy wedi ennill y Goron a’r Gadair, Mererid Hopwood yn gyntaf a nawr Christine James a Tudur Hallam – wow!

Mae hanes yn dod iawn hefyd, er bod i wedi newid pynciau – nawr dw i’n mynd ysgrifennu am y llyfr Buched Dewi.  Dw i’n meddwl y bydd e’n bwnc da am fy thesis – dywedodd fy ymgynghorydd y byddwn ni’n ysgrifennu thesis, dim traethawd mawr fel meddyliais yn wreiddiol.  Felly dyn’ ni – I have my work cut out for me (sa i’n siŵr sut dweud hynny yn Gymraeg – idiom efallai?).

Dw i hapus mynychu’r gwobrau blog wythnos nesaf yng Nghaerdydd.  Dw i’n sylw bod llawer o ymryson am y wobr.  Ond dw i’n meddwl bod e’n rhywbeth arbennig i fod gallu ysgrifennu yn Gymraeg – does dim pawb sy’n gallu gwneud hynny.  Felly, dw i’n credu bod categori arbennig yn rhywbeth neis iawn.  Dw i’n credu bod Cymraeg yn haeddu o le arbennig.  Felly gobeithio’r fydd pob un o’m cyfeillion Cymreig ddim yn gafael fe erbyn i fi os dw i’n aros yn y gystadleuaeth.

Heno bydd sesiwn Bardd Bach yn Nhŷ Tawe.  Mae cyfle yn wych gwrando ar gerddoriaeth werin Gymraeg, cael ychydig o ddiodydd a chwarddiadau.  Fel arfer dyn ni’n cael llawer o hwyl.  Mae e’n sesiwn agor hefyd, felly os dych chi’n canu offeryn, dewch a chwarae.  Bydd popeth yn dechrau rhwng 8:30 a 9:00ish.

Academi Hywel Teifi

Mae’r Brifysgol Abertawe wedi profi ad-drefnu dros yr haf a nawr, mae’r Adran Cymraeg wedi gadael.  Yn lle, dyn ni wedi dyfod rhan o’r Academi Hywel Teifi newydd.  Dw i’n ymhyfrydu i fod rhan o’r grŵp ‘na.  Dyn ardderchog oedd e.  Ac mae jyst rhywbeth arbennig am i fod rhan o’r Cymraeg yn cyffredin!

Dw i’n meddwl bod e’n neis cael popeth Cymraeg yn un lle.  Tan nawr, mae’r rhan Cymraeg DACE wedi bod dros y campus o’r Adran Cymraeg.  Hefyd, mae Adran Cymraeg wedi bod gorlenwi mewn cornel cefn o’r Adeilad Keir Hardie – mae rhywbeth dw i ddim wedi bod hapus amdano o gwbl.  Yn ffaith, dw i wedi bod mynd ymlaen amdano ers des i’r brifysgol. Doedd e ddim yn dangos cywir i fi i ddodi’r Gymraeg yn y cornel cefn y tu ôl y Ffrangeg ac yr Eidaleg.  Dyn ni yng Nghymru wedi’r cyfan!

Felly, nawr maen nhw’n cyfuno’r popeth Cymraeg mewn yr un lle yn Adeliad Keir Hardie a chrëwyd yr Academi Hywel Teifi.  Mae llawer o ‘face lifting’ yn mynd ymlaen draw’r brifysgol eleni.  Dw i’n hapus ei weld achos bod hi wedi angen hynny yn fawr.

Cwrs Pasg

Wel, mae’r bobol dros y Brifysgol Abertawe wedi rhoi i ni gwrs gwych arall yn y ffurf o Gwrs Pasg. Es i ddydd Iau a dydd Gwener ddiwethaf a ches i’r tro gorau!

Rhaid i fi ddweud y roeddwn i’n becso cyn i fi fynd achos 1) doeddwn i ddim yn gwybod yr hyn disgwyl a 2) doeddwn i ddim yn siŵr y roedd fy medrau iaith yn dda digon. Rhoesant nhw fi yn lefel Canolradd felly roeddwn i’n nerfus iawn iawn fore Iau. Ond athro gwych yw Robin a doedd e ddim hir cyn i bawb deimlo cyfforddus. Gwnaethon ni ymarferion iaith hwyl a chwerthon ni yn fawr.

Wedyn, rhodd Robin i ni restr o idiomau Cymraeg. Mae rhestr o Bobol y Cwm. Dywedodd pawb “O! Fel mae hynny’r hyn maen nhw’n dweud!” Felly, dw i ddim ar ben ‘n hunan – mae dysgwyr eraill wedi cael problemau deall nhw hefyd! A dweud y gwir, os oeddwn i fi dewis un peth pwysig am y cwrs, byddai e’n hynny: Dw i ddim ar ben ‘n hunan. Mae pawb yn profi’r un problemau a rhwystredigaethau fel fi.

Mae newydd cyn i ni orffen dydd Iau, roedden ni’n canu Oes Gafr Eto. Roedden ni’n gwneud iawn tan gyrhaeddon ni yn ‘melyn’. Gawsoch chi deimlo i ganu ‘Gafr felyn, felyn, felyn, Ie finfelyn, finfelyn, finfelyn yn gyflym erioed? Mae e’n amhosibl! Ond diolch byth – doedd ddim rhaid i ni wneud i ‘borffor’. Byddai hynny wedi bod trychineb go iawn!

Ar ddydd dau, roedd e’n anodd tipyn bach gyda llawer o wybodaeth, mwy idiomau o Bobol y Cwm a gwnaethon ni ‘skits’. Roedd y rheini’n hwyl iawn iawn. Roedd pawb yn chwerthin ac cawson ni amser da yn bod yn hurt. Wedyn, i ddiwedd y dydd, canon ni Hen Ferchetan. Roedd y dynion yn ddoniol iawn iawn gyda Robin a Rick yn llwyfannu rhaglen ddoniol yn y olaf. Ond roedden ni’n swil am ganu ac roeddwn i’n meddwl ‘Dyn ni angen Cris a Dylan nawr’! :O)

Ar ôl dosbarth dydd Gwener, es i allan i gwrdd â ffrind i ddiod (Siaradwyr Cymraeg). Pan gyrhaeddais i, roedd e’n gyda pherson arall. Cyflwynodd e ni a siaradais i ‘neis i gwrdd â thi’. Siaradodd person arall, ‘Sori, dw i ddim yn siarad Cymraeg.” Wel, dechreuais i newid i Saesneg ac es i wag! Doeddwn i ddim yn meddwl o’r geiriau yn Saesneg – dim ond yn Gymraeg! Roedd hynny yn dro cyntaf byth y roedd hynny wedi digwydd!

Felly, roedd e’n dau ddydd da iawn. Dysgais i’n fawr a ches i hwyl gwneud e.  Diolch yn fawr i chi!

Kate Roberts

Ydy hynny yn ochenaid grŵp bod i’n clywed? Os dych chi yn Gymraeg lefel cyntaf yn y Brifysgol Abertawe, dych chi’n ochneidio yn sicr nawr fel byddai unrhywun sy’n yn eu lle. Ond dw i’n credu bod e’n ‘rite of passage’ yn y Brifysgol. Os dych chi’n dweud â ‘upper classmen’ (Shwd dych chi’n dweud hynny yn Gymraeg? Unrhywun yn gwybod?) “Dyn ni’n astudio Kate Roberts”, maen nhw’n siglo eu pennau nhw yn ymwybodol, “A, ie, Kate Roberts. Dw i’n cofio Kate Roberts”.

Fel llawer o bobol, dw i ddim yn hoffi gwaith Kate Roberts. Dw i’n deall y roedd bywyd yn galed iawn yn y dyddiau ‘na. Ond allai hi roi dim ond un stori diwedd hapus? I werth newyddbeth, os dim byd arall? Neu, efallai, gallai hi wedi amrywio’r thema tipyn bach dim ond helpu i gadw ei darllenwr ar ddihun?

Mae person angen mynydd o ‘Prosac’ ar ôl darllen Kate Roberts. :O)

Beth bynnag, rhaid i ni ysgrifennu 1,500 gair am Kate Roberts. Bydda i’n lwcus i ddod lan gyda phump.

Eisteddfod Rhyn-gol 2008

Wel, doeddwn i ddim yn siŵr a dylwn i ysgrifennu am hwnna neu ddim. Ond mae fy ffrindiau’n cadw dweud wrtha i “dylet ti fod balch o dy hunan”, ac…wel…ydw. Dw i byth yn disgwyl i ennill, dyna am siŵr!

Beth bynnag, cystadlais i yn y 2008 Eisteddfod Rhyn-gol gyda’r canlyniadau ‘ma:

Categori: Cerdd:  Y Ddinas
Ail

Categori: Traethawd: Cymru
Ail

Yn amlwg, roedd y Brifysgol Abertawe yn hapus iawn hefyd. :O)

O, ac yn siarad am y Brifysgol, roeddwn i wrth ‘y modd gweld bod yr arwyddion newydd ar y campus yn dangos Cymraeg cyntaf ac ail Saesneg! Rwy’n credu bod ni’r unig le yn Abertawe lle Cymraeg yw cyntaf ar arwyddion! Da iawn Prifysgol Abertawe!

Dim Ond Stwff Hwyl

Yn fy nghwest yn barhaol i siarad Cymraeg cyn gynted ag y bo modd, rwy’n cymryd cwrs addysg oedolyn yn y nosweithiau nawr. Ac rwy i wedi dechrau gweithio yn Fferm Cymuned hefyd. Mae’r rhai pobol ‘na yn siarad Cymraeg ac bydda i’n gallu siarad â nhw. Ar ôl i dymor gwyliau’n wych, rwy’n mwy penderfynol na byth i ddeall beth dywedir i fi.

Mae rhywbeth yn hwyl: Diwethaf wythnos, ffoniodd y brifysgol i fi a dywedon nhw bod y Western Mail moyn cyfweld â fi! Wel, roeddwn i’n ‘chuffed to bits’, i ddweud y lleia! (Wrth gwrs, roedd fy mam yn falch o’i ferch fach.) Rwy’n swil iawn ond penderfynais i wneud fe. Aeth e iawn ac wedyn dywedodd y gohebydd “We would like to take your photo. Would you mind doing that?”

EEEEEEEEK! Pam Ie. Ie, byddwn. (Rwy’n casáu llunian o fy hunan.) :O(

Ond cytunais i ac roedd e’n hwyl iawn. Aethon ni i’r traeth a cheisiasom ni dynnu llun yn dda yn y gwyntoedd cryfion a glaw. Roedd profiad yn arbennig a bydda i’n cofio fe erioed.

Da Iawn Rheini o Abertawe!

Rwy i newydd darllen y maen fwy plant yn ardal yr Abertawe sy’n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae e wedi amcangyfrif y bydd 300 fwy lleoedd angen yn fuan.

Felly, mae Aelodau Cabinet Cyngor Abertawe wedi rhoi’r ‘go ahead’ adeiladu ysgol newydd yn West Cross. Bydd ardal chwarae a gemau gyda yr ysgol.

Yn diddorol, mae’r nifer o blant dysgu drwy gyfrwyng y Saesneg yn gostwng yn y ardal hyn. Allaf i ddim mwy hapus! :O)

llwynderw_playground_view_image.jpgStori

Celfyddydau ar Waith

Gwych yw hyn, rwy’n meddwl! Bydd Celfyddydau ar Waith yn noddi arddangosfa celfyddyd yn Neuadd y Ddinas Abertawe yn mis Mehefin a mis Gorffennaf. Bydd yr arddangos yn gynnwys gelfyddyd o ddisgyblion ifanc yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot mor iawn â artistiaid a chynllunydd yn eu blwyddyn derfynol nhw o astudio yn Athrofa Addysg Uwch Abertawe. Mae’r artistiaid hyn yn rhan o raglen y cymrydan i’r ysgolin fel Artistiaid Preswyl i weithio gyda’r plant a eu athrawon nhw yn ddisgyblaethau fel Patrymau Arwyneb, Gwydr Pensaernïol, Clefyddyd Gain a Darluniadu.

Fel athrawres darlun fy hunan, rwy i wrth ‘y modd i weld rhaglen fel hyn yn lle. Rhy yn aml, gwthiodd y celfyddydau o’r neilltu o blaid mwy gorchwylion technegol ac mae’r plant yn dod o bant gyda bach-i-ddim hyfforddi neu ddiddordeb yn ymarfer y celfyddydau gwych.

Bydd arddangos yn rhedeg o 27ydd Mehefin drwy’r 6ydd Gorffennaf yn yng Nghyntedd Uchaf o’r Neuadd y Ddinas. Mae oriau yn 8:30 i 5:00.

(A chymrydodd hyn yn hydoedd ysgrifennu a gobeithio ei fod e’n rhywle ar bwys cywir – neu ddealladwy o leiaf! hahaha..groan)