Dianc i mewn i’r Heulwen Abertawe

Allwn i ddim yn aros tu mewn ddoe.  Ceisiais ond dim da.  Felly yn y diwedd, ildiais ac es fas.  (Fydd e ddim yn hawdd heddiw chwaith – bendigedig yw’r heulwen gwanwyn Abertawe bore ‘ma.)

Dw i’n caru’r lle dw i’n byw!   

Beth bynnag, ddoe doeddwn i ddim yn gallu aros yn y tŷ, er dylwn i fod ysgrifennu Traethawd Estynedig, yr un nesaf y rhaid i ni ysgrifennu i’r brifysgol.  Does dim angen i ddweud bod i’n teimlo euog am hynny.  Felly,  es i Joe’s yn Abertawe i hufen iâ i wneud fy hunan teimlo’n well.  Gweithiodd hefyd!

Dim ond ychydig o bobol ar Draeth Abertawe, felly torheulais  amser hir yna, tynnais luniau ac edrych ar y cŵn chwarae yn y môr.  Cyn i fi fynd, es am dro neis ar y traeth.  Wrth gwrs, arweiniodd hynny i yrru ar Gŵyr cefn gwlad ac ymweliad â Gerddi Clyne.

O’r ffordd, dych chi’n gweld coeden binc fawr nesaf bwthyn – pert iawn:

gerddi-clyne1

Ers roeddwn yna, meddyliais y byddwn i’n ymweliad â’r cwrs golff.  Diddorol iawn iawn achos yng Nghaliffornia, dyna ardal enw Monterey Peninsula.  Mae Monterey yn fy hoff le yn Galiffornia. Dw i arfer byw yn Monterey. Hyfryd.

Beth bynnag, dyna gwrs golff cyhoedd lle rhaid i bobol chwarae o gwmpas y carw.   Yn Abertawe, rhaid iddyn nhw chwarae o gwmpas y defaid!  Yr un problemau byddwn i’n meddwl achos yn y ddau le, mae anifeiliaid cerdded o gwmpas y lle heb edrych ar le’r bêl golff yn mynd.  Rhaid i fod anodd i osod y bêl ar y gwyrdd pan garw neu ddafad yn sefyll yna edrych arnoch chi (dw i ddim yn chwarae golff felly dw i ddim  yn gwybod – efallai does dim problem o gwbl).  Mae llawer o gwrs golff/lleoedd hyfryd yn ardal Monterey – O na! Nawr mae tamaid bach o hiraeth ‘da fi.  :O)

golff-clyne2

Dw i wed tynnu sawl o fwy lluniau – maen nhw’n cael eu postio ar y we – o’r tudalen Lluniau yma.

Wel *ochenaid* hoffwn i barhau ysgrifennu am fy hoff dau le yn y byd, ond ‘sbo dylwn i orffen rhai gwaith.  O leiaf, os golchaf y dillad, gallaf fynd tu mas!

Castell Caerffili

Ar ôl diwrnod o heulwen a Richard, y chwaraewr rygbi sy’n byw drws nesaf, dw i’n teimlo’n well heddiw.  Doniol iawn iawn yw Richard.  Ac mae ci ‘da fe.  Charlie yw ei gi ac mae Charlie yn Yellow Lab – ci mawr!  Mae Charlie yn hoffi yn gwtsh (cwtshing) a ‘yn gusan’ ar eich ceg.  Dyw e ddim yn colli, erioed. Ych-y-fi, germau ci!  Hahahahaha

Beth bynnag, cynt wythnos diwethaf, roedd e’n amlwg y byddai ddim traethawd yn ysgrifennu yn y cartref Rodgers.  Felly penderfynais yrru i Gaerffili ac ymweld â’r castell.  Gyda Gwyn yn ofalus yn y cartref ac mae camera yn llaw, roeddwn i’n bant.

Wel, mae’r ffordd i Gastell Caerffili’n marcio iawn felly ar ôl dim ond dwy troi anghywir ac ‘scenic tour’ o Ddinas Caerffili, ffeindiais y Castell. 

Castell Caerffili

Castell Caerffili

Castell cydganol yw Castell Caerffili ac mae e’n eistedd ar ynys fach.  Mae amffos a llyn ‘da fe ac mae castell yn eithaf mawr.  Mae castell cyntaf gyda amffos bod i wedi gweld.  Felly diddorol iawn iawn oedd e.  Mae llawer o arddangosion, ystafell i’n fyw a Prif Neuadd (maen nhw’n defnyddio hon i ddigwyddiadau), cyfarpar gwarchae (yn gweithio), a llawer o adar. Yn anfoddus, does dim tyrau i ddringo.  Sa i’n siŵr os mae hynny yn achos bod nhw’n gweithio ar y prif porthio o ddim.

Beth bynnag, fel dywedais, mae castell yn eithaf diddorol a mwynhaodd fy ymweliad yn fawr (y te gyda ffrind nes ymlaen hefyd).  Dyw’r dyn yn y siop anrheg ddim yn siarad Cymraeg ond deallodd fi felly cawson ni sgwrs neis, fi yn siarad Cymraeg a fe yn siarad Saesneg.

Gwrandodd y bobol arall yn siop arnon ni ac yn fuan, dysgais fod nhw’n dod o America.  Wel, dyna syrpreis iawn!  Does dim Cymraeg ‘da nhw felly siaradon ni yn Saesneg.  Mae un wraig yn dod o ardal San Jose, California – ble magais!  Mae ei phobol yn dod o’r Agores yn wreiddiol ac mae hi’n siarad Portugese fel iaith gyntaf.  Diddorol.  Wel, ar ôl i ni siarad am damaid bach, penderfynon y bydd hi’n perthnasu i’m nghyn-gŵr efallai – byd bach, i fod siŵr!    Maen nhw’n ymweld â ffrind Cymro sy’n byw yng Nghaerffili.

Dw i wedi postio lluniau ar y tudalen ‘Lluniau‘ neu gallwch chi ffeindio nhw yma os hoffech chi weld mwy o’r castell.

Gwanwyn Yn Gymru

Mae’r wythnos diwethaf wedi bod bendigedig yn De Cymru.  Mae gwanwyn wedi dod a bob bore dw i’n dihuno i’r sŵn o gân aderyn.  Mae rhywle yr edrychwch, dyna flodau a haul ac adar.

Yn y bore, mae’r tywydd wedi bod twym, a niwlog – hardd iawn.  Bore ‘ma, roeddwn i’n gwrando ar yr aderyn du sy’n canu tu mas fy ffenestr.  Wel, roedd e’n tan eiliad yn ôl.

Aderyn Du ar y To

Drws nesaf, dyna aderyn bach sy’n nythu:

Aderyn agos ei nyth

Ac arall ar yr ochor arall – mae e’n canu o’r simnai un tŷ dros:

bore-mawrth

Wrth gwrs, dyna Bïod hefyd:

Pion ar fore gwanwyn

Ond mae fy hoff olygfa yn fryn tu ôl fy nhŷ.  Yn y bore, mae niwl yn meddalu’r lliwiau ac, wel, dw i’n jyst licio’r llun bod tynnais fore ‘ma.  Hoffwn fod cerdded gyda’m cariad law-yn-llaw ar y bryn ‘ma bore ‘ma.  Dyna rywbeth rhamantaidd amdano fe…..

ar-y-bryn