I don’t want to hear your excuses!!!

Ac yn arbennig, dw i ddim yn moyn gwrando ar ddarlith awr gron am pam dych chi’n ddim yn siarad y Gymraeg!

Ddoe, ymwelais â Chastell Coch ar bwys Caerdydd.  Roedd e’n ymweld hyfryd iawn iawn.  Lle diddorol, a mwynheais dreulio amser yna.  Wel, ro’n i’n ceisio siarad â phawb yn y Gymraeg ond doedd dim unrhywun sy’n siarad yr iaith.  Yn y siop anrheg, gofynnais i’r dyn “Dych chi’n siarad Cymraeg?”  Dw i’n wastad gofyn hyn.  Weithiau, dw i’n lwcus ac mae’r siopwr yn siarad Cymraeg.  Nid y tro ‘ma.  Lansiodd i mewn darlith hir yn yr hyn gwnaeth rhestr o’r rhesymau pam nid siaradodd y Gymraeg.  Roedd e’n siarad mor hir, aeth Annamarie fforio hebof i!  Doedd dim ffordd i ddianc heb i fod anfoesgar.  :O(

Who cares?!!!!  Meddyliais i fy hunan.

Y peth yw:  Os dych chi ddim yn siarad yr iaith, mae’n iawn.  Os dych chi ddim yn moyn dysgu i siarad yr iaith, mae’n iawn.  Wel, nid iawn ond……

Os dych chi’n meddwl bod chi ddim yn gallu dysgu siarad yr iaith, mae’n iawn.  Os dywedodd y dyn drws nesaf nad fyddech yn dysgu’r iaith, mae’n iawn.

Ond, dywedwch y gwir!!  Os dych chi’n teimlo euog amdano, wedyn dych chi’n gwybod bod chi’n dim ond gwneud esgusion.  Felly, peidiwch â gwastraffu fy amser yn cyfiawnhau eich hunan achos dw i ddim yn moyn gwrando arnyn!

4 thoughts on “I don’t want to hear your excuses!!!

  1. Rhwystredig iawn. 😦 Cwestiwn: Wyt ti wedi trio gofyn nid “ydych chi’n siarad y Gymraeg?,” ond “Ga’ i siarad y Gymraeg?” Sgwn i os oes pobl, hyd yn oed yn ardal Castell Coch, sy’n deall yr iaith ond sydd ddim yn gyfforddus yn ei siarad hi…?

  2. Dw i’n licio awgrym Diane. Bu cyfres deledu rhai blynyddoedd yn ol o’r enw Popeth yn Gymraeg, ble aeth y cyflwynydd (Ifor ap Glyn) i wahanol lefydd yng Nghymru a siarad dim ond Cymraeg gyda pobl. Roedd yn syndod cymaint oedd yn gallu deall beth oeddyn ddweud hyn yn oed os nad oeddynt yn deall Cymraeg. Roedd rhaid iddo ystumio ychydig weithiau, ond yn y pen drwa, dealltodd pawb y bu iddo gwrdd. Mae copi o DVD y gyfres ar gael yn Llyfrgell Canolog Caerdydd – efallai bod un yn lyfrgell lleol/y brifysgol?

    Rhaid dweud Peggi, dw i’n dy edmygu’n fawr am ofyn “Dych chi’n siarad Cymraeg?” – dim ond weithiau dw i’n gwneud, mewn manau daearyddol penodol (e.e. yn Y Fro) neu mewn sefyllfaoedd penodol (pan yn delio gyda’r awdurdodau neu sefydliadau ble disgwiliaf i rhywun fod yn gorfod siarad Cymraeg i weithio yno). Dyma un o wendidau y Cymry Cymraeg.

    Bues i’n gwenud arolwg fel rhan o’m (gyn)swydd un tro i weld faint o fobl oed dyn siarad Cymraeg mewn siopau yn sir Caerffili. Dechreuodd dwy fenyw mewn fferyllfa yn Llanbradach rantio ata i a deud bod ganddyn nhw berffaith hawl i beidio siarad Cymraeg – er nad o’n i wedi dweud dim i’r gwrthwyneb!

  3. Sori ond dw i ddim yn licio’r syniad i ofyn i siarad (Ga i siarad y Gymraeg), felly mae hynny’n rhwybeth nid fyddaf yn gwneud. Pam? Achos bod hynny’n yn swnio fel pe dw i’n gofyn am ganiatâd i siarad yn y Gymraeg. Dw i’n deall y pwynt ond nid fyddwn yn gyffyrddus i wneud hynny.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s