Iwerddon

Wel, yn olaf mae gyda fi tipyn bach o amser ysgrifennu am fy nhaith i Iwerddon yn fis Mehefin.  Roedd taith yn fendigedig iawn.  Lle diddorol a hanesyddol yw Iwerddon, a hyfryd yw’r bobol.

Ro’n i yna 10 diwrnod felly, mae e’n mynd heb ei ddweud y byddai e’n amhosibl i ddweud popeth yn un post.  Felly, bydda i’n ysgrifennu cwpl o bostiau am Iwerrdon.

Es i gan fferi a roedd y daith draw’r môr yn ocê.  Fel arfer does dim gyda fi helynt â ‘seasickness’.  Ond i rai rheswm, do’n i ddim yn teimlo rhy dda ar y ffordd at Iwerddon.l  Doedd e ddim yr un peth ar y ffordd yn ôl.  Od, hefyd, fel roedd y môr yn garw ar y ffordd i’r cartref.

Beth bynnag, treuliais lawer o amser eistedd agos y ffenestr ar y daith draw neu bant ar y dec y pen.  Ond fel mae’n digwydd, roedd e’n dda bod i’n gwneud hynny. Roedd grŵp dolffiniad trwynbwl yn chwarae o gwmpas y llong ac ro’n i’n gallu tynnu cwpl o luniau ardderchog ohonyn nhw.

Dolffiniad trwynbwl Bant O Sir Benfro

Unwaith yn Iwerddon, gyrrodd bobol bant y fferi ‘hell bent for leather’!  Ar ôl mwy na 3 awr ar y fferi, ro’n i yna gyda nhw, gallaf ddweud wrthoch chi!  Arhosais y nos yn Wexford a es i fant y bore nesaf i’r Cwm Boyne.  Ro’n i wedi rentio bwthyn hunanarlwyo ar bwys Athboy a dim ond 8 milltir o Kells.  Lleoliad yn fendigedig iawn oedd e.  Ro’n i’n gallu ymweld â llawer o’r Cwm Boyne ar teithiau dydd (day trips).  Byddwn i’n aros yna eto, dim cwestiwn amdano fe – ro’n i’n ei garu.

Bwthyn Yn Y Cwm Boyne

Os cerddoch mas o’r drws ochr, roedd gardd preifat gyda mainc, patio a llawer o heulwen.  Roedd tywydd hyfryd trwy’r amser – heulwen a cynnes.

Gardd Ochr Preifat Bwthyn

Gardd Ochr Preifat Bwthyn

Wedyn, os cerddoch lawr o’r patio ac llwybr cysgodol byr, yn sydyn, roedd gardd preifat hyfryd gyda lawnt a gazebo.  Mae nant bach wedi ei rhedeg ar hyd un ochr o’r gardd hefyd!  Treuliais lawer o amser yna bob noswaith.  Heddychol yna – dim ond cân y adar, swnt y nant a’r arogl blodau.  Ymlacio iawn.

Gardd Cefn Preifat Bwthyn

Gardd Cefn Preifat Bwthyn

Cyrhaeddais tua 2:00 yn y prynhawn – gyrru hir o Wexford, arbennig pan dych chi’n stopio’n fawr i edrych ar bethau – pethau fel yr Eifftwyr ‘ma.  Roedd e’n sefylla o flaen siop degan yn Wicklow.

Pharaoh o flaen Siop Degan yn Wicklow

Beth bynnag, cyrhaeddais hwyr fel dywedais a roedd y perchennog wedi paratoi gazpacho o waith cartref a swper (caserol brocoli caws o waith cartref)  i fi!  Gwnaeth hi eu dodi yn yr oergell gyda llaeth felly fyddai dim rhaid i fi siopa neu coginio ar fy noson cyntaf.  Shwd hyfryd oedd hynny?!  Felly, gallais ymweld â chwpl o leoedd lleol, prynu potel o wisgi ac wyau am frecwast  cyn i fi setlo ar y patio am noswaith ymlacio.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s