Dyna Diddorol! ‘Sbo.

Sa i’n gwybod beth ysgrifennu.  Dylwn ysgrifennu rhywbeth, credu.  Ond diflas iawn iawn yw fy mywyd ar hyn o bryd.  Dw i mewn patrwm yn gafael (holding pattern) erbyn arhosaf i fynd i Galiffornia wythnos nesaf.

Sa i’n edrych ymlaen i’r hediad hir – 10 i 11 awr, ofnadwy yw e a dw i’n casáu hynny.  Ond, yn ffordd, dw i’n edrych ymlaen i’r ymweld â Chaliffornia.  Mae pethau bod i’n colli amdani hi.  Ball Park Franks (hot dogs), bwyd Mexican yn wych, a.y.b.  Ar y llaw arall, adre yw Cymru nawr.  Mae Cymru yn teimlo fel adre a pan es i Galiffornia dros Nadolig, mae e’n teimlo rhyfedd tipyn bach.

Hefyd, ar hyn o bryd, mae llawer o’m bywyd yn Gymraeg.  Dw i ddim yn dda iawn, ond weithiau, dw i’n meddwl yn Gymraeg nawr.  A hefyd, dim ond yn Gymraeg yw ymadroddion yn sicr.  Pethau fel ‘shwd mae’ a ‘diolch’ a ‘ti iawn?’.  Ffeindiaf fy hunan feddwl am yr ymadrodd yn Gymraeg cyntaf nawr neu ar ôl i fi feddwl yn Saesneg, dw i’n meddwl am y ffordd i ddweud hynny yn Gymraeg.  Bydda i’n colli hynny yn fawr, credu. Dw i  hyd yn oed dod cymysgu weithiau – dw i’n moyn dweud rhywbeth ond mae’r Gymraeg yn dod cyntaf.  Wel, rhaid i fi siarad yn Saesneg a dw i ddim yn gallu meddwl am y geiriau Saesneg yn gyflym.  Felly petrusaf.  Nawr, dw i’n gallu swnio twp yn ddwy iaith!  *LOL*

Mae Cymraeg wedi dod rhan fawr ohona i – bob dydd, mae Cymraeg ‘da fy mywyd.  Yn rhyfedd, dw i ddim yn gallu dychmygu bywyd heb Gymraeg nawr!

Beth bynnag, dw i’n cymryd llawer o bethau Cymraeg gyda fi i Galiffornia.  Dw i’n cymryd llyfrau Cymraeg a thapiau Cymraeg a dw i’n bwriadu siarad â ffrind dros Skype yn Gymraeg.  Dw i ddim yn moyn stopio symud ymlaen jyst achos rhaid i fi fynd dros y môr.

9 thoughts on “Dyna Diddorol! ‘Sbo.

  1. Nofel Gymraeg ysgafn a fy helpodd i ddygymod y daith awyren o Gymru i Chicago ddwy flynedd yn ôl. Roeddwn i’n ymddiddori yn y stori cymaint bod yr amser wedi mynd yn gyflym braidd. Ond rhaid dewis nofel yn ofalus. Basech chi’n dioddef mwy fyth tasai’n rhy gymhleth!

  2. Syniad da, diolch Emma. Dw i wedi bod meddwl am ddwy nofel Cymraeg. Un yw e-book ac mae’r arall copi caled – dirgelion yw yn ddwy. Gyda llaw, wyt ti’n mynd i’r cwrs Madog yn Alberta eleni? Fydda i ddim yna, ond blwyddyn nesaf, bydda i’n mynychu’r digwydd yng Nghaerdydd.

  3. Jyst gadael i ti wybod, Cwrs Haf Cymdeithas Madog yng Nghaerdydd neydd ddechrau. Dw i’n mynd i’r Mochyn Du nos yfory i gwrdd a rhai ohonynt.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s