Caerfyrddin Heddiw

Yn wreiddiol roeddwn i’n mynd treulio amser ceisio i ffeindio siwt nofio yn Fforestfach.  Ond trodd y tywydd neis felly penderfynais yrru i Gaerfyrddin a ffeindio’r Tafarn 3 Eog yn lle.  Pam y tafarn ‘na?  Wel, bydd gig Cymdeithas yr Iaith yn digwydd yna wythnos ‘ma a dw i’n bwriadu mynd.  Ers dw i wastad cael fy colli, dw i wedi dysgu i ffeindio lleoedd cyn i fi fynd.

Beth bynnag, es i Gaerfyrddin prynhawn ‘ma ar ôl stopio yng Nghilâ i lysiau.  I fy syrpreis, mae dyn yn y siop llysiau yn siarad Cymraeg!  Gwych!  Nawr bydda i’n siopa yna mwy aml.

Bant i Gaerfyrddin.  Stopiais yn McDonalds i Coke.  “Ga i Coke, os gwelwch yn dda.  Canol. I fynd.” meddai fi, eithaf balch i ddweud hynny gyda chyflym cywir.  Meddyliais fod y plentyn tu ôl y cownter yn deall fi.  Na!  Rhodd Coke Diet i fi (ych-y-fi!  Dw i’n casiáu Coke Diet).  Yn drist, doeddwn i ddim yn darganfod hynny tan roeddwn yn ôl ar y ffordd.  :O(

‘Still’, dywedais bopeth yn Gymraeg felly dim ots!

Wrth gwrs, allais i ddim yn ffeindio’r stryd bod i’n moyn.  Felly ar ôl tamaid bach o amser, stopiais yn Uwchfarchnad Tesco meddwl y bydd map ‘da nhw.  Wel, dim yn y brif siop.  Gofynnais y swyddog diogelwch am fap.  Cymro Cymraeg yw e!  Gwych iawn iawn iawn.  Cawson ni sgwrs neis iawn  gan mwyaf yn Gymraeg.  Dywedodd e fy Nghymraeg yn dda iawn.  Dych chi’n meddwl bod ‘chuffed to bits and pieces’ dw i?  

AC deallais bron popeth bod e’n dweud. Siaradasom am rygbi, pêl-droed Americanaidd, ei swydd, yr ynganiad gwahanol o bobol yn ardaloedd gwahanol o Grymu, y rhif o siaradwyr Cymraeg yn Abertawe, Caerfyrddin a Llanelli – jyst llawer o destunau gwahanol.   O – hyfryd iawn.

Dwbl Neis yw e pan ddych chi’n siarad â dieithryn ac maen nhw’n gallu deall chi a chi nhw.  Dw i ddim yn gallu disgrifio beth teimlad gwych yw hynny!

Doeddwn i ddim yn siarad fel iawn â’r gwragedd yn yr orsaf petrol ble es i’r map.  Roeddwn i’n ‘tongue-tied’ pan trialais ddweud ‘diolch am eich cymorth’.  Dw i’n meddwl, efallai, achos bod i ddim arfer defnyddio ‘eich’ yn hytrach na ‘ti’.

Dim ots.  Ffeindiais Tafarn 3 Eog, roeddwn i’n gallu ymarfer fy Nghymraeg, a mwynheais fy mhrynhawn yn fawr.

O, dw i mor yn caru gyda’r iaith ‘ma!

Cymraeg Am Byth!!!     

One thought on “Caerfyrddin Heddiw

  1. Mae ‘na arall fordd dyn ni’n debyg – dw i’n casáu Coke Diet (neu ynrhyw diod ysgafn ddeiet) hefyd. Mi fentra i iddo fo glywed “Ga i …” fel “diet…”. Wyt ti’n rhy cwrtais. Yn ynig dwedwch “Coke, os gwelwch yn dda.” 🙂

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s