Dim Digon o Gymraeg Beth Bynnag…

Dw i wedi dod i’r casgliad y does dim digon geiriau Cymraeg yn y byd i alluogi’r ysgrifennu o’m papurau tymor.  Dw i’n credu’r rhaid i fi ysgrifennu am 500,000,000 gair rhwng nawr a 21ain Ebrill.  Wel, mae petruster arni i’r galla i ddysgu 500,000,000 gair yn un mis felly dw i wedi penderfynu parti yn lle!  Roedd mor hwyl nos Sadwrn diwethaf bod i wedi penderfynu byddwn yn well ‘da fi gwneud hynny.

Yn siarad o hwyl, es i gyda ffrind i’r Amgueddfa Glanhau prynhawn ‘ma.  Mwynhasom yr arddangosion ond er gwaethaf eu hymdrechion gorau, doedden ni ddim yn gallu ffeindio un person sy’n siarad Cymraeg. Dim UN.

Reit! Does ddim person sy’n siarad Cymraeg yn yr Amgueddfa Glanhau. Y sefydliad cyhoedd! Wel, gofynasom bawb a dywedodd y bobol “Sorry, I don’t speak Welsh.” neu “Everyone who speaks Welsh is off today.” neu “What?”. Dywedodd un wraig  ‘I started to learn it but I’m retiring in a month so I don’t have to and I’ve quit’.

Roedd fy ffrind a fi’n meddwl bod hyn yn ofnadwy.  A dywedasom hynny wrth yr holl y bobol yn gweithio yma heddiw.

Still, roedd tro da siarad â’i gilydd yn Gymraeg ‘da ni.  Dw i’n trial i siarad yn ddim ond Cymraeg nawr.  Ond mae e’n anodd achos does dim llawer o bobol o fy nghwmpas sy’n siarad Cymraeg.

Ond rhaid i fi ddweud y er rhaid i fi ddefnyddio geiriau Saesneg weithiau, dw i’n mor yn caru (cariad?) gyda Chymraeg.  Dw i wastad dweud wrth bobol “Dyna rywbeth hudol amdani hi!

Mae e’n rhoi llawer o bleser i fi pan alla siarad gan mwyaf Cymraeg i sawl awr.  Felly dw i’n edrych ymlaen at Depot Piws heno pan fydda i’n gyda fy ffrindiau siaradwyr Cymraeg.  Dw i eithaf colli dosbarthau – dim llawer o Gymraeg yn fy nghartref.  Yn drist, ymddiddanwr gwael yw Gwyn. 

2 thoughts on “Dim Digon o Gymraeg Beth Bynnag…

 1. Mae hynna’n siomedig. Ar yr unig dro fues i i’r amgueddfa, doedd neb yn siarad Cymraeg, heblaw am un ferch. Pan ofynais i iddi ,”ydych chi’n siarad Cymraeg”, atebodd hi “A little bit” felly dyma fi’n dechrau siarad Cymraeg gyda hi.
  Ateb yn ôl gyda Chymraeg perffaith (yn amlwg unai yn iaith gyntaf neu wedi bod i ysgol Gymraeg) – beht sy’n bod ar bobl?

 2. Does dim byd perffaith am fy Nghymraeg, dywedaf hynny wrthoch chi! Lwcus dw i os gallaf siarad yr hollol brawddeg heb stopio neu yn gywir fy hunan.

  Doeddwn i ddim yn bwriadu troseddu unrhywun gyda fy nhost. Roedd un ferch yn siop anrheg yn trial siarad Cymraeg â ni. Gwnaeth hi dda iawn ond pan ofynnodd Jonathan ‘Dych chi’n siarad Cymraeg’ i bawb, dywedodd dim ond dau berson ‘a little bit’.

  Da iawn iddyn nhw. Ond doedd hynny ddim y pwyntio. Sefydliad cyhoeddus yw hi a chredaf y dylen nhw gael rhywun sy’n gallu siarad Cymraeg ar y ‘staff’ bob dydd. Dw i wedi anghofio ei eiriau cymwys e, ond gofynnodd Jonathan i rywun ‘Do any of the staff speak Welsh?’, ‘Na’ roedd yr ateb. Pam lai?

  Os dw i’n siaradwr yn rhugl, pam allaf i ddim i siarad gyda rhywun yn yr amgueddfa yn fy iaith? Mae’r fideos ac arddangosion yn eu cyflwyno yn y ddwy iaith – gwych! Ond os dw i’n moyn gofyn cwestiwn neu dw i’n moyn mwy gwybodaeth am rywbeth, pam rhaid i fi ofyn yn Saesneg a dim yn Gymraeg?

  Y pwyntio yw hynny.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s