Aeth hynny dda iawn!

Wel, aeth y cyflwyniad am Fenter Iaith da iawn yn ddosbarth llafar bore ‘ma. Meddyliais i fod ni’n cyflwyno dim ond i Mrs. Sidgwick. Ond, llawer o’m syndod, roedd Dr. Lake a Mrs. Sidgwick. Dim problem, er hynny. Dw i’n gallu atal dweud (stammer) ‘equally well’ o flaen 50 person fel un.

Dysgais i’r bydda i’n gwneud iawn os dw i ddim yn stopio a meddyliaf am ysgrifennant stwff fel dywedaf. Most disconcerting.

Beth bynnag. Roedd diwrnod hyfryd heddiw – twym (wel comparatively – unrhywun gwybod y gair Cymraeg i ‘comparatively’?) a heulog. Felly beth amser gwella i fynd siopa dillad!

Safle cyntaf, Tesco. Ffeindiais i grys WRU i £15. Roeddwn i’n chuffed to bits achos disgwyliais i dalu o leiaf £25. Felly nawr mae crys cywir i wisgo dydd Sadwrn ‘da fi. Yn anffodus, roedd rhaid i fi basio’r dillad ar y ffordd i’r ystafell wisgo.

Roedd gwych iawn iawn achos bod i’n ffeindio dwy siwmper ‘sexy’. Wel, erbyn hyn roeddwn i yn fodd siopa felly roeddwn i’n ddrws nesaf i Next. Dw i’n caru siopa yn Next. Mae dillad neis i bris gweddus ‘da nhw. Ffeindiais i dair siwmper neis yna.

Ar hyn o bryd, dw i’n anwybyddu gwaith hefyd. Ddylwn i ddim ond rhaid i fi gyfaddef bod e’n teimlo gwych!

Mwynheais i’m diwrnod.

4 thoughts on “Aeth hynny dda iawn!

 1. Hi, Peggy,

  Rwyt ti’n gofyn am ambell i air – dyma nhw iti:

  i) equally well (as) = ‘cystal (â)’ neu ‘llawn cystal (â)’
  ii) comparatively = ‘cymharol’

  Ac os caf, dyma sylwad nue ddau ar wall bach sy’n gyson gyda ti.

  Mae angen “yn” arnat ti lle bydd ansoddair neu adferf yn ‘draethiadol’ (‘predicative’).

  Dyma gywiro rhai o’th frawddegau, ond dylet ti edrych ar y llyfr gramadeg a gwneud ychydig o ymarferion.

  a) Wel, aeth y cyflwyniad am Fenter Iaith da iawn
  “…YN dda iawn” (mae ‘da iawn’ yn adferf, yn draethiadol)

  b) “Dysgais i’r bydda i’n gwneud iawn”
  “Dysgais i Y bydda i’n gwneud YN iawn” (dydy’r geiryn berfol ‘y(r)’ BYTH yn newid i ‘r)

  c) Roedd diwrnod hyfryd heddiw
  “Roedd YN ddiwrnod hyfryd heddiw”

  ch) Roedd gwych iawn iawn
  “Roedd YN wych iawn iawn”

  d) roeddwn i’n ddrws nesaf i Next
  “roeddwn i drws nesaf i Next” (does dim eisiau’r ‘yn’ pan fydd yr adferf jyst yn dweud ble mae rhywbeth, yn lle dweud sut mae ef, neu sut mae’n gwneud rhywbeth)

  dd) rhaid i fi gyfaddef bod e’n teimlo gwych
  “rhaid i fi gyfaddef fod e’n teimlo’n wych”

 2. Diolch Szczeb a Jonathan. Fydda i ddim yn gallu ysgrifennu brawddeg Cymraeg yn gywir erioed. Felly dw i ddim yn becso amdano fe nawr. :O(

 3. Mae dy Gymraeg yn well na’n rhai innau, Peggi. Felly, paid â poeni amdani. Does dim unrhywun sy’n berffaith – diolch byth.

  Hazel

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s