A Dych chi’n penderfynu hyn shwd?

Reit.   Gallais i yrru wythnos diwethaf.   Yn sydyn nid allaf.  Pam?

Achos rhaid i fi yrru dan o’m trwyddedu dros dro nawr.  Mae’n debyg, mae’r DVLA, yn eu callineb anfeidredd wedi penderfynu bod, er dw i wedi bod gyrru o gwmpas Cymru ers blwyddyn (dan o’m trwyddedu rhyngwladol), dw i wedi anghofio’r ffordd i yrru nawr. Rhaid i fi yrru dim ond dan o’m trwyddedu dros dro.  Ocê ond pam?!  Os roeddwn i’n gwybod y ffordd i yrru wythnos diwethaf, dw i’n gwybod y ffordd i yrru’r wythnos ‘ma for God’s sake!

Felly, nawr, dw i ddim yn caniatáu i yrru rhywle heb berson arall gyda fi.   Wel, does dim person arall ‘da fi felly dw i ddim yn gallu gyrru!  Dw i ddim yn byw yn ardal gyda bws cysylltau da ac felly rhaid i fi fynd mewn tacsi.   Dych chi’n gwybod beth mae costio i fynd mewn tacsi?

Ffoniais o’r DVLA.  Dywedais i “Surely you must have some extension or exceptions policy in place for people such as myself who have driven here for a year and are in the process of getting their UK license!”

“Na”, meddai, “That’s why we give you a year!”

Sori, ond doedd hynny ddim yn clirio a heblaw, dechreuais i’r holl beth yn fis Gorffennaf – mae e’n cymryd am beth!  (AC mae e’n costio ‘fortune’ bach.) Pam?  Achos dych chi ddim yn atodlen pethau pan ddych chi’n moyn nhw – rhaid i chi atodlen nhw pan mae slot amser, reit?  Reit!

Gaf i anghofio’r ffordd i yrru erbyn yr amser pasiaf y prawf ers dw i ddim yn gallu gyrru!  Rhaid i fi gwtogi fy mywyd cymdeithasol (pa ‘sucks’) ac mae e’n gwneud dim da i’r dysgu Cymraeg! Achos dw i’n mynd i Siop Siarad, yn normal a dw i ddim yn gallu hynny os dw i’n moyn mynd i’r gêm rygbi yn Nhŷ Tawe.  Myfyrwraig dw i – dim ond dw i’n fforddio cymaint wedi’r cyfan! Grrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Beth bynnag, dw i’n ‘grounded’ nawr ac mae e’n costio yn fawr!  Dymunaf fod dinesydd dw i felly gallwn i gwyno yn erbyn rhywun.

Mae pawb yn meddwl bod twp iawn iawn yw hyn.

Ac, i ychwanegi sen i anaf, mae pris petrol wedi cwympo i 86p – dw i ddim yn gweld fe mai isel erioed!

Ofnadwy iawn iawn dw i.  :O(

4 thoughts on “A Dych chi’n penderfynu hyn shwd?

  1. Chwarae teg, mae blwyddyn yn hen ddigon o amser. Ond fel mae’n digwydd, gelli ddefnyddio dy drwydded UDA am flwyddyn ERS CYRRAEDD PRYDAIN. Yn sgil hynny, petait ti gadael y wlad a dychwelyd byddai’n iawn iti yrru ar y trwydded UDA am flwyddyn arall. Hynny yw, cer i Ffrainc neu ble bynnag am hoe fach. Pan wyt ti’n cyrraedd Prydain eto, cei stamp newydd ar dy basport ac yn sydyn — ta-da — ti’n iawn am flwyddyn arall (tybir taw falid yw dy drwydded UDA).

  2. O twpsyn fi! Dylwn i wedi feddwl am hynny, Chris! Ffŵy. :O(

    SyB, nac ydw. Mae e’n rhy bell i gerdded. Dw i arfer byw agos y brifysgol ond dim nawr. Dw i wedi symud de o ddinas.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s