Dydd Hydref Hyfryd yn Abertawe

Roedd ddoe yn ddydd hyfryd iawn iawn. Roedd tywyll yn heulog (dim cynnes, er) a chlir. Roedd Bae Abertawe yn ei edrych bendigedig yn yr haul. Roeddwn i’n lwcus achos bod dim ond 2 dosbarth dydd Mawrth ‘da fi. Felly, roeddwn i’n gallu i fwynhau’r diwrnod.

Roedd dosbarthau yn drysu, er hynny, achos rhai o’r myfiwyr eraill wedi dweud (y diwrnod o’r blaen) bod does dim dosbarth yn y bore. Felly doeddwn i ddim yn mynd i’r brifysgol yn y bore. Wel, dangosais i am 1:00 o’r gloch i’r dosbarth prynhawn i ddysgu bod i wedi colli’r dosbarth yn y bore. Esboniais i’r roedd camddealltwriaeth ar fy marn, ond doedd e ddim yn helpu fy achos. :O(

Aeth pethau o ddrwg i waeth yn y dosbarth prynhawn. Gramadeg Cymraeg eto. O leiaf nawr dw i’n gwybod digon Cymraeg i gwyno yn Gymraeg yn nosbarth!

Wel, erbyn hyn roeddwn i wedi cael digon felly penderfynais i fynd i Dŷ Tawe, fy nghysegr. Dw i’n gwybod y bydda i’n ffeindio ffrindiau yn Nhŷ Tawe i siarad ag am bethau yn Gymraeg araf a rhai Saesneg os dw i ddim yn gwybod y geiriau neu’r ‘construct’ cywir. Dw i’n wastad teimlo yn well ar ôl ymweldiad i Dŷ Tawe.

A dim eithriad roedd ddoe. Ar ôl i fy ymweldiad, gwnaf i deimlo yn well, felly es i i’r lle nesaf y rhaid i fi fynd – y fferyllfa yn Sgeti. Ond dim cyn safle ar y ffordd yn Siop Cerddoriaeth Rowlands. Cymro yw e, ond dim yn siarad Cymraeg. Cyn i fi adael, dysgais i ‘joio’ iddo fe. Roedd e’n hapus i ddysgu’r ffordd i ddymuno rhwywun ‘enjoy’ yn Gymraeg.

Yn y fferyllfa Sgeti, mae’r ferch yn gweithio yna sy’n ceisio siarad Cymraeg â fi. Cymraes yw hi ond doedd hi ddim yn siarad llawer o Gymraeg. Felly dyn ni’n dysgu o’n gilydd. Neis iawn.

Beth bynnag, doedd hi ddim yna ond roedd fferyllydd newydd. Gwnes i fy mhryniant a dywedais i ‘diolch yn fawr’. Llawer o’m hyfrydwch, atebodd e yn Gymraeg! Wrth gwrs, roedd rhaid i fi ofyn ‘dych chi’n siarad Cymraeg’. ‘Ydw’, meddai. Woo Hoo!!!

Felly roedden ni wedi sgwrs neis iawn iawn yn Gymraeg. Roedd e wedi bod i Galiffornia, felly roedden ni’n sgwrs am ei daith am leoedd yng Nghaliffornia. Yn olaf, roedd e’n dyfod rhy brysur felly dywedon ni ‘hwyl’ a gadawais.

Roedd diwrnod yn wych iawn iawn. Dw i’n mwynhau siarad yn Gymraeg gyda phobol, ac mae e’n neis arbennig i ffeindio rhywun sy’n siarad Cymraeg pan ddych chi ddim yn disgwyl.

Dw i’n caru diwrnodau fel hyn – rhedeg o gwmpas a siarad â phobol wahanol yn Gymraeg. Mae bywyd perffaith, meddwl. smilie

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s