Sa i’n moyn dweud……

Dw i ddim yn moyn dweud bod i’n hapus ennill heddiw ond……. :O(

I’r tro cyntaf ers des i i Gymru, ffeindiais fy hunan crïo yn yr adran Cymraeg Brifysgol Abertawe.

Ddoe, eisteddais i yn ddosbarth gramadeg Cymraeg a sylweddolais ni ddeallais RYWBETH bod yr athro’n gofyn. Zip. Nada. Zero. Dim. Llai na ddim.

unhappy smilie

Deallais i rai o’r ddarlith, ond dim y cwestiynau. Well, yn y diwedd, roedd rhaid i fi ddweud ‘Sori, dw i ddim yn dilyn chi’ ac wedyn ceisiais i esbonio ni ddeallais yr hyn e’n gofyn i fi, dim y cysyniad.

Ocê, felly roedd hynny yn ddoe. Ond doedd e ddim yn gwella heddiw. Bore ‘ma es i i ddosbarth arall. Yr un peth. Roedd rhaid i athrawes ofyn i fi yn Saesneg felly gallwn i ateb y cwestiwn! Wel, roeddwn i’n teimlo ofnadwy ar ôl hynny a doeddwn i ddim yn moyn mynd yn ôl i’r brifysgol prynhawn ‘ma felly gallwn i wneud fy hunan dioddef eto.

Roeddwn i’n mor digalonni – yn barod dod o hyd i’r rhaff a choeden dal. Dw i’n dal. Mae e’n ofnadwy pan ddych chi ddim yn deall yr hyn pobol yn siarad am. A gwaeth eto, dych chi ddim yn deall y gwaith cartref!

Mae e’n MOR DRYSU – un diwrnod dych chi’n gwneud gwych a dau ddiwrnod hwyr dych chi ddim yn gallu deall ‘helo’. smilie banging head on wall

Ac mae e’n annifyr i fod y unig berson yn gwneud yr athro/athrawes siarad yn Saesneg. smilie

Felly ffoniais i at fy chwaer sy’n siarad ‘you went through this last year and wound up ok’. Ond y pwynt yw hynny! Doeddwn i ddim yn disgwyl mynd drwyddo fe eto eleni. Dw i fod i’n well eleni – dw i ddim yn gwybod os bydda i’n dysgu i ddeall a siarad Cymraeg, erioed. Dw i ddim yn teimlo hyderus ar hyn o bryd.

Weithiau dw i’n meddwl y dylwn i roi’r gorau a chyfaddefaf ni gallaf gwneud hyn. Ond dyw rhywbeth ddim yn caniatáu fi i wneud hynny felly bydda i’n mynd a chael diod ac wedyn ysgrifennaf y 47 tons o waith cartref o un dosbarth prynhawn.

*sigh*

Efalle bydd e’n well yfory. Gobeithio.

6 thoughts on “Sa i’n moyn dweud……

 1. Efallai dy fod ti’n deall nawr pam mae gennyf gymaint o chwerwedd tuag at bopeth Cymreig/Cymraeg.

  Ond gwir, gwn y gall bethau fod yn uffach o anodd. Felly, cydymdeimladau iti. Does gennyf lawer o geiriau calonogol i’w dweud ac eithrio’r hen “dal ati.”

  Gall y digalonni yn effeithio person yn greulon. Mae’n dda bod gennyt ti chwaer i siarad â hi. Ond os mae pethau yn anodd, peidio teimlo cywilydd neu beth bynnag am fynd i siarad â’th tiwtor neu ddarlithydd.

 2. Ar y cyfan yr ydych yn cael mwy o ddiwrnodau da na rhai drwg dwi’n meddwl. Er nad yw’n sefyllfa boddhaol cael diwrnodau drwg, o leiaf yr ydych yn symud yn eich blaen.

  Y peth pwysig yw fod hyn yn diwgydd, bosib ddim mor gyflym yr hoffwch, ond mae’n digwydd felly ni ddylwch golli ffydd.

  Bosib fory fe gewch chi adeg Eureka!

 3. Wel, yn gyntaf Chris, diolch i dy eiriau, dw i’n gwerthfawrogi hynny. Ond rhaid i fi ddweud bod i ddim yn deall dy chwerwedd di.

  Dyw pobol ddim yn angharedig i fi neu di-calonogi. Neidiodd fy classmates helpu a fy cysuro i. A gwnaethon nhw help yn fawr.

  Felly, nag ydw, dw i ddim yn chwerwi am/at Gymraeg a/neu Gymreig/Cymry. Quite the contrary. Dw i’n ei caru popeth Cymreig. Mwy nawr na pan cyrhaeddais.

  Dyw’r problem ddim ynddo nhw, fi yw e. Achos bod disgwyliadau o fy hunan ‘da fi. Dyn nhw ddim yn gwneud rhywbeth fy ngwneud i deimlo twp, dw i’n gwneud fi teimlo twp, os rwyt ti’n gweld yr hyn bod i’n siarad. (Yn Saesneg i fod siŵr: They aren’t making me feeling stupid, I’m making me feel stupid.) Mae pobol, athrawon, ffrindiau, pawb wedi bod calonogol ac amyneddgar gyda fi. Allwn i ddim ofyn i fwy o unrhywun.

 4. Diolch yn fawr Huw a hefyd, dych chi’n gywir wrth gwrs. Nawr bod i wedi tawelu lawr, dw i’n gwrando ar fy ffrindiau a classmates sy’n siarad ‘Wyt ti’n cofio ble ro’n i’n y amser ‘ma’r llynedd?’ Mae fy llafar yn llawer o well ac dw i wedi dod ffordd hir.

  Felly, ie, dw i’n symud ymlaen ac roedd heddiw yn well. Dim ond dw i’n moyn siarad yn rhugl NAWR, chi’mod? Dim yfory. :O)

 5. Wel, Peggi mae’n digwydd i bawb sy’n ceisio dysgu cymraeg. Dysgais i gymraeg yn gyflym iawn. Ar o^l 5 mlynedd o astudio rwy’n gallu gwneud amcangyfrif fy mod i wed datblugu geirfa o 13000 o eiriau. Dysgais i mwy na 5000 yn y naw mis cyntaf.
  Ond ambell waith rwy’n darganfod fy mod i’n ar goll.
  Mae rhywun yn defnyddio gair fy mod i ddim yn deall ac mae’n hollbwysig i ystyr y frawddeg.

  Mae’n bwysig cofio bod rhai o’r cymru cymraeg yn gallu ffeindio geiriau yn anodd hefyd. Rwy wedi ffeindio bod rhaid i fi esbonio geiriau fel “crasboeth” a “morwynol” i bobl eraill yn y co^r

  Mae dy gymraeg wedi gwella lot enfawr ers i ti ddechrau’r cwrs yn y brifysgol.

  Rwy’n siwr bod pobl yn deall bod gwneud gradd yn y gymraeg yn anodd iawn ac yn heriol i americaness. Rwy ti wedi bod yn ddewr iawn.

  Rwy’n hapus iawn i weld dy fod ti ddim wedi datblygu agwedd “Mae popeth yn fwy yn Texas”. 🙂

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s