Aberystwyth a Phwyntiau Dde

Es i i Aberystwyth y wythnos diwethaf ‘na. Roedd y tywydd yn ofnadwy – bwrw glaw a gwyntog fawr rhywle. Roedd taith yn dda a drwg.

Aberystwyth

Ar y ffordd lan, stopiais i yn Abaty Talyllychau. Bwyodd Dafydd ap Gwilym yna. Does dim llawer o’r Abaty yn aros nawr.

Hefyd, dw i’n stopio ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi. Dyw e ddim amhosibl i ddisgrifio’r harddwch o aur Cymreig. Dw i ddim byth gweld unrhywbeth fel e o’r blaen.

Cyn i fi fynd, roeddwn i’n siarad â’r wraig yn y siop anrheg (Saesnes, credu) pan ofynnodd hi: “How are you enjoying England?” Dim ond llygadrythais i arni hi – allwn i ddim yn credu’r hyn roeddwn i’n clywed. Yn gyflym, mae hi’n newid hynny i “…erm….England and Wales”. Doedd e ddim yn helpu achos bod i’n crac. Wnaeth hi feddwl bod twp dw i – fyddwn i ddim yn gwybod y gwahaniaeth? Wel, gwnaf! Dywedais i wrthi hi “I’ve never been to England. I came here to live in the Nation of Wales and study the language.” Roedd ‘snotty’ dw i’n gwybod ond dyna ni.

Dre neis yw Aberystwyth, meddyliais i, ac efallai byddwn i wedi hoffi hi’n well os dyna rywun gyda fi. Neis yw castell a siopau, ond roeddwn i wedi’n siomi. Roeddwn i wedi’n siomi achos doeddwn i ddim yn clywed un gair o Gymraeg ar y strydoedd, yn y siopau, yn y gwesty neu yn y tŷ bwyta. Dim un! Roeddwn i’n meddwl bod llawer o bobol yn Aberystwyth yn siarad Cymraeg. Ac, er gwnes i ffeindio pobol sy’n siarad Cymraeg, doedden nhw ddim yn siarad â fi. Dw i ddim yn gwybod pam – mae pobol yn Abertawe a Chaerfyrddin yn siarad Cymraeg â fi.

Roedd fy ngwesty yn rheoli gan y Saeson, piau gan y Saeson ac roedd hollol gwesteion eraill yn Saeson. Dim Cymraeg yna!

Gwaeth eto, maen nhw’n anhapus iawn iawn yng Nghymru – gwnaethon nhw ddim byd ond cwyno am Gymru a Chymry! A dw i’n caru Cymru a Chymry. Felly doeddwn i ddim yn moyn clywed hynny!

Felly anhapus roeddwn i wedyn hefyd.

Er hynny, ymwelais i â’r Llyfrgell Genedlaethol Gymru ac mae hi’n fendigedig iawn iawn. Mae llawer o Gymraeg yna.
Byddwn i wedi hoffi aros i oriau a dyna ddigon i gadw fi’n brysur hefyd! Mae llawer o hen hen lyfrau – mae rhai yn mynd yn ôl i’r Canol 0esoedd. Roedd arddangosyn am brotestiadau Cymdeithas Yr Iaith – diddorol iawn iawn. Roedd arddangosyn arall am ddillad Cymreig dros hanes.

Llyfrgell Genedlaethol Gymru

Er roedd y tywydd yn ofnadwy, stopiais i yng Nghastell Henllys ar y ffordd gartref. Er gwaethaf glaw a gwynt mawr, mwynheais i’r Castell yn fawr. Pan ddych chi’n cyrraedd tu mewn y tai crwn, dim mwy gwynt ac maen nhw’n sych – ‘cozy’, mewn gwirionedd. Mae lle diddorol iawn a byddwn i’n argymell bod chi’n ei weld e, os gallech chi.

Castell Henllys

Roeddwn i’n sefyll tu mewn un tŷ crwn gyda drws isel pan tair gwennol yn hedfan drwy’r drws! Roeddwn i’n gallu tynnu llun neis iawn ohonyn nhw. Felly roedd syrpris hyfryd.

Gwennol

Felly, taith dda gan mwyaf a dw i’n falch bod i’n mynd. Ond tro nesaf, bydda i’n dod â ffrind.

6 thoughts on “Aberystwyth a Phwyntiau Dde

  1. Chwarae teg i’r siopwraig, dyw’r mwyafrif o Americanwyr ddim yn gwybod y gwahaniaeth rhwng Cymru a Lloegr — mae Prydain yn Lloegr. Wrth siarad ag Americanes efallai meddyliai y roedd yn helpu’r sgwrsio trwy gweddu â dy syniadau (neu, dy syniadau yn ôl am wyr hi) o’r wlad.

  2. O, gyda llaw, rydw i’n dwli ar y cofnod ‘ma. Rydw innau wedi clywed cymaint am ba mor wych yw Aberystwyth, fel mae’n fath o Falhala Cymraeg. Ha! Lying self-absorbed ponces. (Gyda phob parch i’m cyfeillion Aberystwyth)

  3. You’re so full of beans, Chris. There no excuse for that shopkeeper I’m afraid. If you’ve somebody wandering around by themselves in the middle of Wales, it’s a pretty damn good guess they know where they are. Besides which, I don’t know a single Welsh person who would say that to a visitor regardless of where they’re from. Sori, dim chwarae teg yma.

  4. Mae ‘na esgus am y llywydd o’r Missouri Historical Society nad wybod y wahanol. Does dim esgus yn y byd am berchennog siop yng Nghymru nad wybod y wahanol.

  5. Doeddwn i ddim yn dweud taw hynny oedd yr achos, dim ond ceisio bod yn deg iddi. Mae yna lot o bobl yma sy’n meddwl ein bod ni Americanwyr yn rhy dwp i ddeall pethau. Ond ie, ti’n iawn — yn arfer rydw i yn full of beans beth bynnag.

  6. Wel, dw i ddim yn ffeindio hynny. Dw i ddim yn credu bod y bobol o Gymru’n meddwl bod Americanwyr yn rhy dwp i ddeall pethau. Cân nhw gredu’r fydden ni ddim yn ymwybodol o’r teimladau rhwng Cymru a Lloegr, ond dim achos bod ni’n rhy dwp i ddeall y sefyllfa. Felly dw i ddim yn cytuno â thi am hynny. Mae llawer o bobol yn credu ni wyddom lle yw Cymru. Ac, yn drist, maen nhw’n gywir am hynny, fel rwyt ti.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s