Dyna Hyfryd – llawer o Gymraeg!

Ymhobman yn Abertawe yw Cymraeg.  Dw i’n clywed hi mwy a mwy.

Ddoe, es i gymryd fy mhrawf theori (i drwydded gyrru).  Pasiais i (Ie!).   Cyn i fi fynd yn yr ystafell archwilio, dywedais i ‘diolch’ wrth un o’r goruchwylwyr.  Edrychodd e synnu a dywedodd e wrtha i “Oh, you speak Welsh”.   “Ydw.   Dw i’n astudio Cymraeg yn y Brifysgol.” meddai.

Ac wedyn prynhawn ‘ma, es i i Ysbyty Singleton i weld y dermatolegydd.  Roeddwn i’n eistedd yn yr ystafell aros ac roedd dwy wraig wrtha i yn siarad Cymraeg.  Clwydais i Gymraeg yn y neuadd hefyd – ac roedd pobol ifanc yn siarad Cymraeg yna yn ogystal â hen bobol.  Wel, mae pobol o hollol oedau, yn wir.  Dw i ddim yn gallu dweud wrthych chi sut neis yw e i wrando ar Gymraeg o’ch cwmpas.

Dych chi’n gwybod, dyna rywbeth am Gymraeg sy’n ymlacio i fi.   Gallwn i wrando arni hi i oriau – mae hi’n lleddfu.  Pan ddych chi’n gwrando arni hi, mae e’n teimlo bod popeth yn iawn.

Dw i arfer casáu mynd i’r banc, ond dim nawr. Mwynhaf i fynd i’r banc nawr.   Lloyds yn y Brifysgol Abertawe yw fy nghangen a’r rheolwr yn siarad Cymraeg.   Siaradwr brodor yw e.  Felly, pan af i wneud y bancio, dyn ni’n sgwrs.  Yn Gymraeg wrth gwrs. Mae e’n caru’r iaith hefyd ac mae e’n helpu fi defnyddio fy Nghymraeg.  Yn anffodus, dw i ddim yn meddwl bod y cwsmeriaid eraill yn hapus iawn iawn achos rhaid iddyn nhw aros wrtha i’n bancio defnyddio Cymraeg.

Rhaid i fi ddweud bod y cwpl diwrnodau diwethaf wedi codi fy ysbrydion – dw i’n gydnabod bod i’n digalonni iawn iawn ers amser.  Weithiau mae e’n anodd iawn iawn i ymdopi gyda phopeth ar ben ‘n hunan – arbennig pan mae popeth yn mynd anghywir!  Dim ysgwydd i grïo arni a neb i gwtsh.  :O(  Roeddwn i’n moyn rhoi’r gorau i gyfan i gyd a mynd cantref.  Roedd e’n dangos y byddwn i ddim yn deall Cymraeg erioed; ac yr hyn i wedi gwybod, wel aeth e rhywle arall.   Dyw e ddim yn sicr yn fy men!   Ond i rai rheswm dw i’n deall mwy ar hyn o bryd.   Gobeithio’r bydd hynny yn parhau achos bod i’n teimlo yn well nawr a dw i’n hoffi hynny llawer o well.   :O)

2 thoughts on “Dyna Hyfryd – llawer o Gymraeg!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s