Hyder Gyda Chymraeg

Mae pobol yn dweud wrthoch chi ‘paid becso, mae e’n ddiffyg hyder. Siaradwch mwy a byddi di’n iawn.’ Wel, ocê – os meddech chi. Ond ar hyn o bryd, does dim hyder gyda fi. A rhaid i fi ddweud, mae ofn arna i am ganu gyda’r Côr yn Yr Eisteddfod. Dw i byth yn canu o flaen pobol o’r blaen. A nawr dw i’n mynd canu yn iaith tramor (bod dw i ddim yn siarad rhy iawn) yn a chystadleuaeth genedlaethol!” A dim ond cystadleuaeth genedlaethol, Cystadleuaeth Genedlaethol yr Iaith. Beth yw i? ‘NUTS’?!!!! Gwallgof fel gwerthwr hetiau, credu. Arbennig ar ôl ymarfer nos Fercher. smilie

Ers cwpl misoedd, roeddwn i’n fy ngofyn i gymryd yn weithdy yn Nhŷ Tawe. Roedd e’n cael ei noddi e gan Fentor Iaith Pontardawe. Roedd e grŵp o frodor siaradwyr a dysgwyr. Mae’r siaradwyr yn eistedd gyda’i gilydd ar yn ochr yr ystafell a’r dysgwyr ar y arall.

Ar un pwynt, roedden nhw’n gofyn ohonon ni i wneud rhestr. Roedden nhw’n moyn gwybod y fath o bethau bod ni’n becso am pan roedden ni’n siarad â brodor siaradwyr. Siaradon ni ‘cyflymder’ (dyn ni’n rhy araf pan siaradan), ‘gwneud camgymeriadau a defnyddio’r gair anghywir’, dim gwneud ystyr achos dyn ni ddim yn siarad brawddegau cywir. Yn eiriau eraill, fyddai ein Cymraeg ni ddim yn ddigon da. Yn diddorol, siaradodd y siaradwyr yr un.

Wel, mae hynny yn hyder, reit? Ond i fi, pan ddw i’n nerfus, nerfus dw i, fel arfer, pan siarad â siaradwyr, dw i’n anghofio geiriau bod i’n gwybod fel y cefn o’m llaw. A hefyd, dw i ddim un siarad uchel digon achos bod i’n becso’r bydda i’n dweud rhywbeth anghywir. Felly, rhaid i’r berson ddweud ”Beth?” neu “Sori?” Wrth gwrs, dw i’n credu dim deallan nhw’r hyn i’n dweud ac mae hynny pam dywedon nhw ‘beth?’. Wedyn, dw i’n dod yn swil am siarad – dw i ddim yn moyn siarad eto achos bod ofn ‘da fi. Gallaf i siarad ‘like gangbusters’ i’r ci neu yn fy gwely yn y nos. Mae hynny yn y darn twp. Yn clirio gwn y geiriau a stwff. Pam allaf i ddim gwneud hynny trwy’r amser ‘te? smilie scratching head

Mae’r peth arall bod i’n ffeindio yn rhwystro yw’r lan a lawr. Un diwrnod dych chi’n wych iawn iawn. Dych chi’n deall popeth a siarad da iawn. Dau ddiwrnod ymlaen a dych chi ddim yn gallu i siarad unrhywbeth ac mae e’n amhosibl deall yr iaith o gwbl. Mae hyn yn rhwystro achos ar hyn o bryd bod chi’n ennill hyder, saethu lawr ych chi.

Mae e’n process diddorol, y dysgu ‘ma Cymraeg. smilie

7 thoughts on “Hyder Gyda Chymraeg

 1. Peggi, a’i ti sydd yn gyfrifol am ForumWales 9h.w yn berchen arno, ac nid dimond yn cyfrannu)? Y rheswm dw i’n gofyn ydy achos dw i’n berchen ar wefan or enw jobs-cymraeg.com. Dw i wastad yn chwilio am lefydd i hysbysebu’r wefan, ond ddim yn siwr os fyddai ForumWales yn addas achos dw i’n cael yr argraff (yn anghywir efallai), mai di-Gymraeg yw’r mwyafrif llethol sy’n ei ddefnyddi.

  Er, dw i’n gobeithio cwrdd a rhai pobl yn ystod yr wythnos sydd hefyd yn berchen ar fusnesau ar-lein tebyg ac am rannu syniadau hysbysebu a.y.y.b.. Efallai byddai ForumWales yn fwy addas iddyn nhw (gwerthywr CrysauT, llyfrau Cymraeg + Llyfrau Saeseng AM Gymru). Nid oes cyfarfod pendant wedi ei drefnu, ond fyddai diddordeb gyda ti fynychu i drio gwerthu ‘Ad Space’?

  Hyd yn oed os ddim, fyddi di yn Maes D o gwbwl? Bydda i ar y Maes dydd Mawrth a Mercher, byddai’n neis cwrdd â mwy o flogwyr.

 2. Un thing rydw i wedi ei sylweddoli wrth ddysgu yw it’s ok to use English. Fel dysgwyr we feel dylem ni ddim gwneud hynny, ond mae yn beth ok i’w wneud. And os wyt ti’n gadael yourself gwneud hyn, yn aml, byddet ti’n canfod nad oes angen defnyddio’r geiriau Saesneg o gwbl. Dim ond gwybod y mae’n iawn yn ddigon am dawelu ychydig.

 3. Mae Chris yn gywir…dw i wedi bod yn ceisio peidio poeni am ddefnyddio rhyw air neu ddau (neu tri…neu pedwar) yn Saesneg o bryd i’w gilydd. Mae’n well parhau i siarad na jyst stopio a mynd yn paralyzed. Ond mae ‘da fi yr un problemau – pan dw i’n nerfus (bron drwy’r amser) dw i’n anghofio geiriau syml, dw i’n defnyddio geiriau anghywir, a dw i’n siarad yn dawel iawn. (Mae hynny’n wir yn Saesneg hefyd weithiau!!)

 4. Helo Peggi!
  Paid a phoeni. Dwi’n siwr y gwnei di fwynhau dy brofiad ar lwyfan yr Eisteddfod. Da iawn ti am gymeryd rhan 🙂

 5. Diolch yn fawr Sarah a Chris. Dwi’n trial i siarad yn Gymraeg pan gallaf. Ond defnyddiaf Saesneg hefyd. Dim llawer o ddewis yn fy lefel. *LOL* Mae e’n dda i glywed bod yr un problemau ‘da eraill, er hynny.

 6. I Linda – Diolch yn fawr ond dw i wedi penderfynu aros tan blwyddyn arall i ganu yn Yr Eisteddfod. Dw i ddim yn barod i’r lefel o gystadleuaeth ‘na eto. Felly, bydda i’n canu gyda nhw yn ysbryd eleni. :O)

 7. I Rhys – Saesneg yw’r iaith prif ar ForumWales. Dw i ddim yn berchen, cymedrolwr yw i. Ond mae pobol sy’n siarad Cymraeg yn rhugl a rhai sy’n ddysgwyr ‘da ni.

  Ond dyw hysbysebu ddim di-dâl ar ForumWales – cyswllt David am ForumLead – at- ForumWales – dot – com i wybodaeth am hynny. Byddet di’n cysylltu David amdanoch syniad eraill hefyd. Mae e’n berchen o FforumCymru ac mae e’n gwneud y penderfyniadau.

  Gobeithio i ddod i’r Eisteddfod dydd Mercher neu ddydd Iau ond dw i ddim yn siŵr pa ddydd ar hyn o bryd.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s