Abaty Castell-nedd

Roedd tywydd yn braf iawn iawn y diwrnod arall ac felly aeth ci a fi teithiol. Doedd llawer o amser ‘da ni felly aethon ni dros i Gastell-nedd a’r abaty. Gwnes i wella – doeddwn i ddim yn cael ar goll mynd i’r abaty.

smilie curo dwylo

Wow! Dyna le anferth! Allwch chi ddim yn tynnu un llun o’r holl beth. Bydd rhaid i chi sefyll hanner milltir yn ôl, dw i’n meddwl. Hefyd, mae’r adeiladau yn dal iawn. Roedd rhaid iddo fe fod (must have been?) eithaf lle pan roedd e’n gyflawn! Rhywbeth o ddrysfa hefyd.

Abaty Castell-nedd
Dim ond darn bach o’r abaty ar y chwith fel edrychwch arno fe.

 ffordd o bersbectif maint, tynnais i’r llun ‘ma sy’n dangos gwraig yn cerdded drwy un mynediad o flaen o’r abaty.

Un mynediad abaty gyda gwraig

A hefyd, y un ‘ma gydag ychydig o fechgyn:

Bechgyn yn eistedd ar wal abaty

Roeddwn i’n synnu i dod o hyn bod gwydr ‘da rhai o’r ffenestri ac mae’r fframiau ffenestri yn eu gwenud nhw o carreg. (Wel, doeddwn i ddim yn synnu am hynny.)

Wal yn dangos ffenestri
Gwydr ffenestri

Dyw e ddim angen dweud bod tynnais i lawer o luniau. Gormod i bostio yma. Ond un mwy – mynedfeydd bwaog hyfryd:

Mynedfeydd bwaog

Ar ôl i ni gadael yr abaty, caethon ni ar goll. Wrth gwrs, ci roedd ar fai – beth allaf i ddweud, mordwywr lleuog yw hi!

Yn ffodus, dw i wedi bod ar goll ar y A465 o’r blaen. Felly, dim ond roedden ni’n mynd hanner ffordd i Ferthyr cyn i fi droi o gwmpas. Wedyn, roedd tagfa drafnidiaeth ar y M4 felly penderfynais i gymryd yr allanfa i Morriston/Clydach. Wel, dw i ddim wedi bod y ffordd ‘na o’r blaen felly, wrth gwrs, does dim syniad gyda fi o ba ffordd i fynd. Dim Ots – ewch lawr y bryn ac, o’r diwedd, byddwch chi’n cyrraedd yn y ffordd gyflym. Mae hi’n mynd o Bontardawe i Abertawe heibio Stadiwm Liberty. Dw i’n gwybod hyn achos bod i’n cael ar goll yn mynd i Bontardawe un dydd. smilie

3 thoughts on “Abaty Castell-nedd

 1. Rhaid iddo fod = It must be

  ‘Ar gyfer ‘it must have been‘ byddwn i’n defnyddio:

  ‘Mae’n siwr ei fod yn…./Mae’n siwr bod e’n…..

  hefyd gallet ddefnyddio ‘Rhaid bod e’n…..’ – dyna fyddai actorion Pobl y Cwm yn ddweud!

  hefyd gallet ddefnyddio:
  ‘Mae’n debyg ei fod yn…./Mae’n debyg bod e’n…..
  ar gyfer ‘It was probably

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s